matkalla pään sisällä……..

kaikki liittyy kaikkeen…

Archive for the category “…….saksittua……..”

Taloyhtiöiden hallituksen valvonta heikoissa kantimissa

Taitaa  olla niin, että taloyhtiöiden toimintaa ei ehdi valvoa oikein kukaan.  Tämä tuli mieleen, kun soitteli tuonne maistraattiin….ja kyse oli siitä,  että onko taloyhtiö “laittomassa” tilassa, kun taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja on muuttanut muualle vuosia sitten….uutta ei ole valittu…ja siis edellinen ymmärtämättömyyttään ei ole eronnut tehtävästä.      Hallituksen  jäsenet sitten tekevät päätöksiä ilman puheenjohtajaansa….mutta  ei näytä sillä olevan mitään merkitystä.      ( Eikös taloyhtiön jäsenten pitäisi valita uusi puheenjohtaja vuoden sisään- jos entinen on kadoksissa, lähtenyt tai muuten ei hoida tehtäväänsä ?? )     Kenen intresseissä siis on pitää taloyhtiön hallitusta tuollaisessa jamassa. ?

Myös  taloyhtiön hallituksen kokouksia ei liene pidetty vuosikausiin, mutta homma vaan menee päivä kerrallaan.  EIkös niitä pari pitäisi vuosittain pitää…niitä kokouksia.?

Maistraatti totesi ykskantaan ettei asiaa valvo kukaan.  Ei ole edes mahdollisuuksia valvoa tai resursseja siis.     Jutut tulevat monta kertaa esiin sitten vaikka riita-tapausten keralla…kun mennään rosikseen.   Ja kukaan ei oikein taida vastata mistään.   Kuten muutenkin Suomessa on nykyään tapana.   Toisille kivaa…toisille ei.

Pakkokeinolain muutos riman alitus 2013

Poliisi meillä saa olla näköjään kuin valtio valtiossa. Sama se mitä säädetään, niin poliisi toimii, kuten haluaa. Ja sama mitä EU:sta tulee, niin sama se. Kansalaiset saavat sitten valitella vuositolkulla…ja sama se taas. Aikaa kuluu, koirat haukkuu ja karavaani kulkee.
Mikään ei muutu. Jos muuttuu, siihen kulunee aikaa vähintään 10 vuotta. Ja rikkomuksista ei seuraa niistäkään mitään.
Oikeaa byrokration kukkapenkkiä. Kun tällainen virkamiespuolella tiedetään etukäteen…että kaikki kestää, eikä millään ole mitään väliä….niin sen mukaan on helppo toimia etukäteenkin….eli mennään vain kuten ennenkin. Mitään ei tule tapahtumaan vuosikausiin.
Suomelle tulee valituksia jatkuvasti jostain ihmisoikeusrikkomuksista…mutta niistä viis veisataan. Muuten ollaan Eu:ssa kuin koulupojat pissat housuissa…ja toisia pykäliä tehdään jo valmiiksi, vaikkei olisi pakkokaan. Sitä silmänpalvontaa. Mutta näissä hommissa ei niin väliksi.
——————

Eduskunnan oikeusasiamiehen päätöksiä. >>>>>

– Pakkokeinolain muutos ei anna riittävää turvaa kotietsinnöissä

Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja katsoo, että pakkokeinolakiin viime vuonna tehty muutos ei ole riittävä. Hän pitää kyseenalaisena, että muutos olisi sellainen tehokas oikeussuojakeino, jota Euroopan ihmisoikeussopimus edellyttää.

Lakimuutoksen jälkeen henkilöllä, jonka luona on tehty kotietsintä, on ollut oikeus vaatia käräjäoikeutta tutkimaan, oliko kotietsinnälle edellytyksiä ja meneteltiinkö siinä lainmukaisesti. Vaatimus on saatettava tuomioistuimen käsiteltäväksi 30 päivän kuluessa siitä, kun kotietsinnästä on saatu tieto.

Käräjäoikeuteen viedyissä tapauksissa lainvastaisesta menettelystä on kuitenkin seurannut vain se, että käräjäoikeus on todennut virheen. Esimerkiksi vahingonkorvausvaatimuksia ei ole tutkittu. Kysymys korvaus- ja muiden liitännäisvaatimusten käsittelystä on ainakin käräjäoikeuksissa osin epäselvä.

Pajuoja seurasi omasta aloitteestaan pakkokeinolain muutoksen soveltamiskäytäntöä.

Käräjäoikeudet ratkaisivat 22 tapausta

Käräjäoikeudet ratkaisivat elokuun 2011 alun ja maaliskuun 2012 lopun välisenä aikana kaikkiaan 22 kotietsintätapausta, joista kahdeksassa oli menetelty vastoin lakia. Lähes aina oli kysymys siitä, että asunnon haltijan oikeus olla läsnä kotietsinnässä tai kutsua todistaja eivät toteutuneet lain mukaisesti.

Käräjäoikeuksien ratkaisuista ja käräjätuomareiden yhteydenotoista kävi ilmi, että kotietsintäasioiden käsittelyssä oli esiintynyt ongelmia. Muun muassa Helsingissä käräjätuomarit ovat sopineet keskenään menettelytavoista.

Oikeustila yleisemminkin puutteellinen

Sekä pakkokeinoja käytettäessä aiheutettujen vahinkojen korvaaminen että perus- ja ihmisoikeusloukkausten hyvittäminen on puutteellisesti säädelty, katsoo Pajuoja.

Tämän vuoksi langettavat tuomiot Euroopan ihmisoikeustuomioistuimesta ovat hyvin mahdollisia.

Esitutkintaviranomaisten toiminnassa parannettavaa

Pajuoja pitää tärkeänä, että viranomaiset eivät tingi laissa säädetyistä menettelytavoista ja että he voivat kohentaa oikeusturvaa myös omin toimenpitein.

Apulaisoikeusasiamiehen mukaan kotietsintämääräysten laadussa on parantamisen varaa, ja ne tulisi nykyistä useammin laatia kirjallisesti. Tulisi myös pyrkiä siihen, että kotietsinnästä päättää pidättämiseen oikeutettu virkamies aina, kun se vain on mahdollista.

Pajuoja saattoi käsityksensä oikeusministeriön, Poliisihallituksen, Tullihallituksen, Rajavartiolaitoksen esikunnan ja Pääesikunnan tietoon.

Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojan päätös dnro 3236/2/11 kokonaisuudessaan.
Lisätietoja antaa esittelijäneuvos Juha Haapamäki, puhelin (09)432 3334.

Etelä-Suomen AVI – kumileimasin

Kuten tullut todettua………hampaatonta menoa on Avi´ssa.   Vaikka kanteluissa esitetään selkeitä asiattomuuksia ja laiminlyöntejä- niin AVI kuittaa ne hyväksyttäviksi toimiksi.

Lakipykälä, missä todetaan, että terveystoimi voi antaa hoitoa niillä resurssein mitä on käytössä ja mahdollista….kattaakin kaiken roskan mitä sen sisään voidaan tunkea.

Jos potilas ei ole saanut hoitoa, niin sehän menee sen sisään- ettei ole ollut mahdollista sitä antaa.  Kukaan ei siis AVIn mukaan ole tehnyt mitään virhettä.  Eikä näitä ole yksi ja kaksi juttua tuolla – vaan samaa tarinaa voi lukea ihan ilmaislehtien yleisönosastolta- toistuvasti.  Eli, tässä päivässä ei mitään uutta… mutta se että terveydenhoidon kuralla-olo jo hyväksytään valvovassa virastossa- niin ei paljon voi muuta kuin nostaa käsiä pystyyn.   Ehkä voi sitten käydä kättelemässä lääkäriä , jos vielä on hengissä näiden tumpeloiden jäljiltä.

Post Navigation