matkalla pään sisällä……..

kaikki liittyy kaikkeen…

Archive for the month “October, 2019”

THL: Suomalaisten käsitykset sisäilmaongelmista ovat liioiteltuja /Yle2019

Ihmiset pelkäävät sisäilman terveysriskejä enemmän kuin tutkimukset antavat aihetta.

sisäilmaongelmat

Kirkonkulman koulun kivirakennus Hämeenlinnassa
Hämeenlinnan Kirkonkulman koulussa on todettu sisäilmaongelmia.Ville Välimäki / Yle

Sisäilmaongelmista on puhuttu ja kirjoitettu vuosikausia ja uutisointi altistuneista ihmisistä jatkuu edelleen. Milloin koulun oppilaat oireilevat tai jonkin viraston henkilökunta voi pahoin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kansallisen sisäilmakartoituksen mukaan ihmiset kokevat erityisesti sisäilmaan liittyvät terveysriskit usein suurempina ja vakavampina, kuin mitä ne tutkimustiedon perusteella ovat.

Monissa kysymyksissä suomalaisten käsitykset poikkesivat merkittävästi tutkitusta tiedosta.

Tämä selvisi THL:n toteuttamasta kartoituksesta, jossa selvitettiin ensimmäistä kertaa suomalaisten tietoja ja käsityksiä sisäilmasta. Vastauksia kyselyyn saatiin noin 1 800.

Kysely: Vähäinenkin kosteusvaurio on niin haitallinen terveydelle, että asiaan on puututtava välittömästi
Seppo Suvela / Yle

Tutkimusta tekemässä ollut Helsingin yliopiston ja THL:n kansanterveystieteen professori Juha Pekkanen yllättyi tuloksista, vaikka tiesikin, että keskusteluissa on liikkeellä paljon tutkimustiedon vastaisia käsityksiä.

– Olimme aika yllättyneitä, miten hyvin nuo väitteet ovat menneet läpi. Varsinkin kun puhutaan sisäilman terveysvaikutuksista, Juha Pekkanen sanoo.

Eriävät käsitykset sisäilman merkityksestä terveydelle aiheuttavat hämmennystä sekä osaltaan hankaloittavat rakennusten sisäilmaan liittyvien ongelmien ratkaisua ja ihmisten hoitoa.

Kaikki kosteusvauriot eivät aiheuta astmaa

Tutkimustiedon perusteella lähes kaikissa rakennuksissa esiintyy kosteus- ja mikrobivaurioita niiden elinkaaren aikana. Vain pieni osa näistä vaurioista on niin vakavia, että ne lisäävät riskiä sairastua astmaan.

Kyselyyn vastanneista kuitenkin reilusti yli puolet koki, että vähäiseenkin kosteusvaurioon liittyy vakava riski terveydelle.

Juha Pekkasen mukaan kosteusvaurion laajuus ja tilan käyttötiheys vaikuttavat siihen, millaiseksi terveysriski arvioidaan.

Kysely: Sädesienten esiintyminen rakennuksessa on varma merkki sisäilman haitallisuudesta
Seppo Suvela / Yle

Kyselyyn vastanneista noin kaksi kolmasosaa piti sädesienen esiintymistä varmana merkkinä sisäilman haitallisuudesta.

THL:n mukaan tutkimustiedon perusteella sädesienet voivat olla merkki rakennuksen kosteus- ja mikrobivauriosta, mutta niiden löytäminen rakennuksesta ei automaattisesti osoita, että rakennuksen käyttämisestä olisi haittaa terveydelle.

Mitä oireilu kertoo sisäilmasta?

Usein ihmisten oireilua pidetään merkkinä sisäilman ongelmista. Juha Pekkasen mukaan oireet ovat kuitenkin epävarma merkki.

– Oireiluun vaikuttavat monet tekijät sisäilman lisäksi, professori sanoo.

Kyselyyn vastanneista melkein 60 prosenttia koki vaikeana arvioida, johtuvatko yksittäisen ihmisen hengitystieoireet sisäilmasta vai jostain muusta tekijästä.

Kysely: On vaikeaa arvioida, johtuvatko henkilön hengitysoireet rakennuksen sisäilmasta vai jostakin muusta
Seppo Suvela / Yle

Oireilu on yksilöllistä ja siiihen vaikuttavat sisäilman epäpuhtauksien lisäksi myös muut seikat, kuten ikä, terveydentila ja kuormittavat asiat, kuten viihtyisyys ja tyytyväisyys töissä ja koulussa. Myös pelot ja käsitykset jonkin tekijän haitallisuudesta voivat aiheuttaa THL:n mukaan oireita ja objektiivisesti mitattavia fysiologisia vasteita.

– On tärkeää, että käyttäjät ovat sisäympäristöön tyytyväisiä. Raportoitu oireilu ja kokemukset sisäilman laadusta, kuten hajuista, tunkkaisuudesta tai lämpötilasta, antavat myös arvokasta lisätietoa, kun rakennukseen liittyviä ongelmia selvitetään ja tutkimuksia suunnitellaan, kertoo THL:n ylilääkäri Jussi Lampi.

Tutkimuksiin ei luoteta tai ongelmia vähätellään

Kun ihmiset luottavat enemmän muihin kuin tutkimustuloksiin, syntyy helposti ristiriitoja. Oireista kärsivät arvioivat esimerkiksi kuntien virkamiesten vähättelevän koettuja sisäilmaongelmia.

– Jos eri ihmisillä on hyvin erilaiset näkemykset sisäilman terveysvaaroista, niin silloin tulee helposti ristiriitoja. Ihmisille syntyy vähättelyn tunne, Juha Pekkanen arvioi.

Vastaavia tilanteita on kohdattu myös muiden ympäristön aiheuttamien terveysvaikutusten kohdalla. Julkinen keskustelu terveysriskeistä ei Pekkasen mukaan aina vastaa todellista tilannetta.

Sosiaalisen median keskustelut korostavat riskien mahdollisuutta, jolloin syntyy tietynlainen sosiaalinen vahvistuminen muiden riskien kustannuksella.

Kyselyn tulokset riskikäsityksistä julkaistaan 30. lokakuuta Valtakunnallisilla ympäristöterveyspäivillä.

Koulujen sisäilmaongelmat ja tapaus Turun Sepänkatu

Yksi sisäilmaongelmien kohde on Turussa Sepänkadun koulu. Keskustelu vanhan kiinteistön soveltuvuudesta koulujen remonttien ajan väistötilaksi käy kuumana juuri sisäilmaongelmien takia.

Lue myös

Turku ottaa uusia näytteitä ja kosteuskartoituksia Sepänkatu 2:n koulutiloista – tuloksia luvassa parin kuukauden kuluttua

Sepänkadun koulutalon koululakkoa jatketaan – vanhempien edustaja: “Haluamme vaikuttaa päättäjiin”

Vanhempainyhdistyksen alainen sisäilmatyöryhmä on vaatinut satavuotiaan talon tutkimista, koska osa lapsista on reagoinut voimakkaasti.

Työryhmää vetävä Katja Hjerppen mukaan on suuri ongelma, ettei rakennuksen todellista kuntoa ole koskaan kunnolla tutkittu.

– On pyritty todistelemaan jopa kyseenalaisin keinoin rakennuksen hyvä kunto. Esimerkiksi tilat desinfioitiin ja välittömästi sen jälkeen otettiin pintasivelynäyte ja medialle kerrottiin sitten, että näytteiden tulokset ovat hyviä, Katja Hjerppesanoo.

Näytteiden tulosten perusteella koulu julistettiin terveelliseksi tilaksi.

Hjerppen lapsi käy parhaillaan koulua Sepänkadulla, koska oma koulu on remontissa. Oppilailta on tullut jatkuvasti tietoa oireilusta.

– On päänsärkyä, pahaa oloa. 42 oppilasta on vaihtanut koulua. Kouluterveydenhuoltoon on väistötila-aikana tullut 65 oireilmoitusta. Kotona tai lomilla oireilu loppuu, Katja Hjerppe luettelee.

Turun kaupungin mukaan oireet ovat normaaleja ja liittyvät syksyyn.

Vanhemmat ovat kyllästyneet Turun virkamiesten viivyttelyyn asiassa. Epäillään, että muiden väistötilojen puuttuessa Sepänkadun kiinteistölle ei ole vaihtoehtoja ja vitkuttelulla halutaan vain selviytyä ensi kevääseen.

– Olemme näyttäneet, mistä kohtaa pitää tehdä korjauksia eri tavalla tai on tehty suositusten vastaisesti. Ne kuitataan kuitenkin hyvin yleisellä tasolla tai niihin ei tartuta, Hjerppe sanoo.

Sepänkadun koulusta on löytynyt Stachybotrys-sientä, joka tuottaa toksiineja. Hjerppen mukaan se aiheuttaa vakavia oireita sille altistuneille. Sienen pudistus pitää tehdä yhtä varoen kuin asbestitöissä.

Ovatko Sepänkadun ongelmat sitten hyvä esimerkki sisäilmaongelmien käsittelystä Suomessa?

Ainakin luottamus osaksi tutkimustuloksiin tai virkamiesten toimintaan on mennyt. Sosiaalinen paine on lisännyt vanhempien keskuudessa käsitystä terveysriskeistä.

Vanhempainyhdistyksen tukena on ollut Erkki Helimo, joka on tehnyt rakennusterveystarkastuksia kolme vuosikymmentä.

Helimon mukaan ongelma on, että kunnollista tutkimusta ei ole tehty rakennuksen kunnosta, vaikka peruskorjauksen tarpeellisuus todettiin jo vuonna 2015.

– Tämänkaltaisessa satavuotiaassa kivitalossa ongelmia on lattioiden alla. Kreosiittia, koksikuonaa, lahoja lautoja, rikkoutuneita viemäreitä ja niiden seurauksia. Vesikatto on vuotanut monta kertaa, Helimo laskeskelee.

Puolentoista vuoden aikana satavuotiaan rakennuksen ongelmia ei kuitenkaan kaupungin tutkimuksissa ole kunnolla löydetty.

Helimon mukaan vanhempien huoli lasten terveydestä ei ole liioiteltu. Lapset ovat kouluissa terveydensuojelulain alaisia.

– Laissa terveyshaitasta todetaan, ettei saa olla sellaista vikaa tai puutetta, mikä saattaa aiheuttaa terveyshaittaa, Erkki Helimo toteaa.

Helimon mukaan Sepänkadun koulu pitäisi laittaa löydösten perusteella käyttökieltoon.

Turun kaupungin vastaus Sepänkadun tilanteeseen

Pyysimme Turun kaupungilta kommentin edellä esitettyihin näkemyksiin Sepänkadun koulun tilanteesta.

Vastauksessaan Turun kaupunki ilmoittaa tilapalvelujohtaja Tuomas Koskiniemen mukaan suhtautuvan sisäilmaongelmiin aina vakavasti.

“Sepänkatu kahden kiinteistössä Turun kaupunki on teettänyt sisäilmatutkimuksia ulkopuolisella asiantuntijalla vuodesta 2017 alkaen ja kaikki tutkimustuloksiin perustuvat, esitetyt korjaustyösuositukset on toteutettu kokonaisuudessaan.

Rakennusta on korjattu viime vuosina kattavasti, muun muassa ilmanvaihtoa on uudistettu sekä vesikattoja ja ikkunoita korjattu.

Turun ympäristöterveyspäällikkö on 7.8. 2019 antamassaan lausunnossa katsonut, että rakennus on turvallinen ja soveltuu koulukäyttöön. Ympäristöterveyden yksikössä on parhaillaan käsittelyssä eräiden yksityishenkilöiden vaatimus rakennuksen asettamisesta käyttökieltoon ja päätös asiassa tehdään mahdollisimman pian.

Lisäksi voidaan todeta, että koulun edustaja, kouluterveydenhoito, työterveydenhuolto, ympäristöterveydensuojelu, työsuojelu tai aluehallintovirasto eivät ole esittäneet koulun sulkemista.

Viimeisimpien korjaustöiden yhteydessä suoritettuun desinfiointityöhön johti valitettava väärinkäsitys työtehtävän annossa.

Desinfiointi ei ole kaupungin sisäilmakohteissa käytettävä menetelmä eikä sitä ollut myöskään tarkoitus toteuttaa Sepänkadulla. Alkuperäinen suunnitelma oli vaurioituneiksi todettujen materiaalien mekaaninen poistaminen ja korjaustyön jälkeinen homeettomaksi siivous.

Tällä hetkellä Sepänkatu kahdessa on käynnissä kiinteistökokonaisuuden kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus. Tutkimuskokonaisuudessa selvitetään muun muassa rakenteiden kosteusteknistä toimintaa, tehdään rakenneavauksia ja otetaan materiaalinäytteitä sekä mikrobiviljelyyn että kemiallisiin analyyseihin. Tuloksia tutkimuksista saataneen vielä tämän vuoden puolella.

Tilanne Sepänkadulla on ollut kaupungin mukaan viime aikoina rauhallinen ja kouluun on palautunut opiskelurauha alkusyksyn mediamylläkän jälkeen.”        https://yle.fi/uutiset/3-11040376

&¤#&¤#%¤##

No jaa …taas.   Että viis sisäilmasta ja romurakentamisesta.  Johan on tullut selväksi (ilmeisesti)….että aikaa sitten alettiin taloista tehdä “umpioita”, missä ei ilma vaihdu ollenkaan…jopa maalit sitä luokkaa, etteivät hengitä.  Ja koska lämpöä ei talvisin hukkaan, niin kaikki nurkat umpeen.    Tosin jossain tuntuu sitten vuotelevan silloin tällöin, kun joku paikka katolla tai nurkissa rakenteissa- onkin homeessa.      Ja nyt sitten kahdesta suusta tuli juttua tuossa Ylen haastattelussa, että eipä se niin vaarallista.    Vaikka tuntuu mutuna, että “puolet” Suomen kouluista ja hallintopuolen rakennuksista ovat sisäilman suhteen surkeassa jamassa.    Että jos astmaatikko astuu sisään sattumaltakin tuollaiseen taloon, niin ei montaa minuuttia, kun nokka ja silmät vuotavat ja henkeä ahdistaa.   Ja tämäkö on sitten sallittuna se tämän päivän “normaali”.   ?

Usein  ihmiset ajattelevat sekä myös lääkärikunta teroittaa sitä, että mikään(tai harva) oire ei kertoisi jostain ongelmasta tai ja että se on merkki jostain.  ELi, jos työntekijän/asujan – vaikkapa keuhkoputki, nenä tai silmät ovat jatkuvassa ärsytyksen tilassa tai tulehdusta on päällä, niin miten voidaan väittää, etteikö siitä pitäisi välittää……ja mahdollisessa kosteusvauriotalossa vain pitäisi olla ja elellä ?

Erikoinen ongelman vähättely asiantuntijoilta…   ja toisinpäin ~~~juttu on tietty samaa modea, kuin tupakan kanssa tuolla oikeuksissa.   Syöpäoikeudenkäynnit.    Eli, kukapa sen syövän ja tupakan juurikin yhdistää, kun kaduilla on autojen pakokaasut, piipuista nousee savua, ja taivaalta tippuu muuta paskaa toisen puolen mannerta.  Pilvien mukana sateena tippuu jne.     Nyt oli juttu niin, ettei kesäaikaan voi “todistaa” mitään, koska ilma joka paikassa on täynnään homeitiöitä.  ELi, ei voida todistaa, mistä mikäkin on peräisin…talosta vai puutarhasta.   Eli, tupakalle kyllä saa laitella tappovaroituksia tuonne askien kylkeen, -.— ja siis vaikka sitäkään ei satavarmasti kukaan pysty todistamaan.    Mitäs ero talojen pöpöillä olisi….ja että vastuu romutaloista saadaan nyt jopa julkipuolen auktoriteettien toimesta nollattua.    Että ei väliä homeilla, kosteuksilla tai niillä sädesienilläkään. Sitä suuntaa.

Kyllä se on syytä lähteä siitä suuunasta….että oli sitten koulu tai vaikka kunnan/kaupungin hallintorakennus — ja missä 30-40% esimerkiksi oppilaista tai työntekijöistä oireilee  —-  niin eipä siellä taida kuvittelusta olla kyse.     Ja kun tiedetään se , ettei SUomessa kukaan ota mistään mitään korvausvastuuta, oli sitten nokan vuoto tai silmätippojen hinta— saatikka astma tms keuhkosairauden näissä sisäilma,-kosteushommissa………..niin ei muuta kuin talon ovet kiinni ja hommat seis.   Kunnes  tutkimus antaa 100% tuloksen muusta, kuin ongelmista.    

  Tässä on outo ajattelutapa systeemin taholta, etteikö ihmisten tarvitsisi välittää omasta huonosta voinnistaan ….ja ettei se vielä ole edes perusteltua, kun sitä “ei voida todistaa”.      Erikoista meininkiä.

”Suomalaiset ampuivat pieniä lapsia, jotka karkasivat keräämään ruohoa ruoakseen” – Turvallisuuspalvelu FSB levittää väitteitä suomalaisten vankileirien kauheuksista Karjalassa.-2019

   Se juttu kokonaisuudessaan tuolla.  >>>>https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006288658.html         

        //  Neukkulan porukka vain on tässä vuosisadan aikana tarinoinut sen verran roskaa, että jokainen tietää jo miten ja minkä suodattimen läpi, heidän uutisiaan on syytä  lukea.          Mutta osasivat sitten itsekin pistää kunnon joukkomurhan pystyyn siellä Puolan nurkilla…Katynissa.  Mitä nyt parikymmentätuhatta samalla kertaa ja monttuun.  Tarkoitus tuon Wikin jutun mukaan tappaa liiat porukat pois, jotta suomalaisia olisi saatu tilalle vankileirille. Että sinne olisivat suomalaisetkin päässeet monttuun, niskalaukauksen jälkeen.  Sinne 20.tuhannen päälle.    >>>

Wikipedia:::

Katynin joukkomurha

Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Tämä artikkeli käsittelee Venäjällä 1940 tapahtunutta joukkomurhaa. Hatynin joukomurhalla on oma artikkelinsa

Katynin joukkohautoja. Saksalaisten ottama kuva vuodelta 1943.

Katynin joukkomurhan muistomerkki.

Katynin joukkomurha (puol. zbrodnia katyńska, Katynin rikos) oli Neuvostoliiton turvallisuuspalvelun NKVD:n toteuttama puolalaisten joukkomurha, joka tapahtui vuonna 1940. Teloitetut olivat sotavangeiksi otettuja Puolan armeijan upseereita, korkeasti koulutettuja ammattilaisia kuten opettajia, lääkäreitä, professoreita, tutkijoita sekä poliiseja ja valtion virkamiehiä.

Puolan pakolaishallitus alkoi tiedustella Neuvostoliiton vangeiksi ottamien upseerien kohtaloa sen jälkeen, kun NL oli syksyllä 1939 hyökännyt Puolaan. Vuonna 1941 Neuvostoliitto ja Puola solmivat yhteistyösopimuksen, jonka mukaan upseereista oli tarkoitus kouluttaa Neuvostoliitossa uuden Puolan upseeriston ydin. Puolalaisupseerit kuitenkin olivat ja säilyivät kadoksissa Neuvostoliitossa, jonne heidät oli siirretty uudelleen koulutettaviksi, kunnes saksalaiset ilmoittivat julkisuuteen löytämistään joukkohaudoista huhtikuussa 1943. Saksan sotamenestyksen heikentyessä natsijohto ryhtyi käyttämään hautoja Neuvostoliiton vastaisessa propagandassa, osoittaakseen länsivalloille NL:n todellisen olemuksen.[1] Haudat oli löydetty jo aikaisemmin vuonna 1942.

Joukkohaudat kaivettiin Katynin kylän metsään. Metsä on yksi kolmesta paikasta, missä puolalaisuhrit ammuttiin ilman oikeudenkäyntiä. Uhrien määräksi arvioidaan 21 857[2]; arvio perustuu Venäjän federaation presidentti Boris Jeltsinin Puolan presidentti Lech Wałęsalle 1990-luvun alussa luovuttamiin asiakirjoihin.

Katynin joukkomurhaa käsiteltiin Nürnbergin oikeudenkäynnissä venäläisen tutkimusaineiston pohjalta, mutta minkäänlaista selvyyttä asiassa ei saatu. Vakavia syytöksiä Neuvostoliittoa vastaan ei ole koskaan pystytty osoittamaan perättömiksi. Joukkomurha vaikeutti Neuvostoliiton suhteita Puolaan ja länteen vuodesta 1943 Neuvostoliiton kaatumiseen asti.[1]

Hautojen löytyminen ja Neuvostoliiton peittely-yritys

13. huhtikuuta 1943 saksalaiset ilmoittivat puolalaisten upseerien joukkohautojen löytymisestä Katynista, Smolenskin läheltä. Heidät oli ilmoituksen mukaan surmattu alkuvuodesta 1940. Tutkimuksesta on sodanaikaisessa saksalaisessa Signal-lehdessä laaja kuvareportaasi. Natsipropaganda esitteli näyttävästi murhapaikan ja kutsui paikalle kansainvälisen patologian lääkärijoukon. Paikalla oli lääkäreitä Belgiasta, Bulgariasta, Tanskasta, Suomesta, Ranskasta, Italiasta, Kroatiasta, Alankomaista, Romaniasta, Ruotsista, Slovakiasta ja Unkarista. Suomea edusti professori Arno Saxén.

Neuvostoliitto syytti joukkomurhasta natsi-Saksaa. Lontoosta käsin toiminut Puolan pakolaishallitus reagoi löytöön voimakkaasti protestoiden ja vaatien Punaisen Ristin suorittamaa puolueetonta tutkimusta asiasta. Neuvostoliitto vastasi katkaisemalla suhteet pakolaishallitukseen pysyvästi.[3][4][5]

Puolalaisten upseerien joukkomurha alettiin tuntea nimellä Katynin joukkomurha. Neuvostoliitossa tapausta pyrittiin peittelemään luomalla saksalaisten suorittamasta läheisen Hatynin kylän tuhoamisesta symboli natsien siviiliväestöön kohdistamille julmuuksille nimellä Hatynin joukkomurha. Neuvostoliitto esitteli Hatyniin rakentamaansa muistomerkkiä ulkomaisille vieraille peittääkseen Katynin tapauksen.[6]

Muuta

Eräissä yhteyksissä on esitetty että Katynin teloitukset olivat kosto venäläisten vankien kohtelusta Puolan leireillä Puolan–Neuvosto-Venäjän sodan yhteydessä 1920.[7]

Verityö eli surmaamiset toteutettiin kuulustelun ja henkilötietojen tarkistuksen jälkeen erityisessä ja äänieristetyssä teloitussellissä suurelta osin. Kuulusteluselliä sanottiin Punaiseksi selliksi ja Lenin-selliksi. Uhreja ammuttiin lähietäisyydeltä päähän, joko niskaan tai ohimoon saksalaisvalmisteisella 7,65 mm Walthertaskuaseella. Venäläisiä pistoolimalleja ei juurikaan käytetty, sillä ne eivät olleet yhtä toimintavarmoja ja ne olivat raskaampia käsitellä. Eräs merkittävimmistä teloittajista oli Vasili Blohin.[8]

Katynin teloituksilla on myös yhteys talvisotaan: Venäjän tiedeakatemian historioitsija Natalia Lebedeva on esittänyt, että teloituksia Katynissa aikaistettiin, koska vankileireille haluttiin saada tilaa mahdollisia suomalaisia ja Baltian maista saatavia sotavankeja varten.[9] Lebedeva oli tärkeässä asemassa Katyniin liittyviä neuvostodokumentteja tutkineessa komissiossa. Muun muassa Ostaškovin leirin johtaja Grigori Korytov mainitsi raportissaan vankileirien tyhjentämistä käsitelleestä NKVD:n kokouksesta, jonka kirjoitti ennen maaliskuun neljättä 1940, että huhun mukaan Ostaškovin vankileiri olisi mahdollisesti tyhjennettävä maaliskuun aikana, jotta sille voitaisiin sijoittaa suomalaisia.[10] Lebedeva uskoo myös, ettei tapauksessa ollut niinkään kyse etnisestä vihasta, vaan Puolan kuuluneessa nykyisessä Länsi-Ukrainassa ja Valko-Venäjällä bolševikkien luokkavihollisina teloittama hyvin toimeentuleva väki oli puolalaista, kun taas ukrainalaiset ja valkovenäläiset köyhälistöä.[11]

Katynin uhrien omaiset ovat nostaneet Strasbourgissa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa kanteen Venäjää vastaan. Heitä edustaa asianajaja Roman Nowosielski. Venäjällä jutun tutkinnasta luovuttiin 2004, koska sen katsottiin olevan vanhentunut. Puolalaiset puolestaan pitävät juttua rikoksena ihmisyyttä vastaan. Tämän rikostyypin syyteoikeus ei vanhene koskaan.[12][13]

Puolan presidentti Lech Kaczynski ja kymmeniä Puolan korkeimpia virkamiehiä kuoli lento-onnettomuudessa 10. huhtikuuta 2010 Länsi-Venäjällä, kun puolalainen delegaatio oli matkalla Katynin joukkomurhan 70-vuotismuistojuhlaan.[14]

Marraskuussa 2010 Venäjän duuma antoi julkilausuman, jonka mukaan Stalin antoi henkilökohtaisesti määräyksen Katynin joukkomurhaan. Kommunistipuolue vastusti julkilausumaa ja väitti joukkomurhaa myytiksi.[15][16] Duuman mukaan julkilausuma voi aloittaa uuden demokraattisiin arvoihin perustuvan suhteen Puolan kanssa. Puolan sejmin puhemies Grzegorz Schetyna kommentoi päätöksen olevan ”askel oikeaan suuntaan ja tärkeä merkki”.[16] Päätös oli osa vuoden 2011 presidentti Dmitri Medvedevin de-stalinisointia, jonka tarkoituksena oli julkistaa Neuvostoliiton aikaisia ihmisoikeusrikkomuksia.[17] 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Katynin_joukkomurha

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Vastaavia tappotarinoita (tosia siis) taitaa löytyä sieltä täältä noihin sodan aikoihin.  Liekö kaikkea edes saatu selville = joukkomurhia. 

Theroux ja vihatut homovihaajat.-2019

Theroux ja vihatut Phelpsit

 

YLE TV2, MTV3, Sub       ///        https://www.iltapulu.fi/tv/Theroux+ja+vihatut+Phelpsit

Theroux ja vihatut Phelpsit
Edellinen esitys:
MTV3 Ti 29.10.2019 klo 01.25
Toimittaja Louis Theroux palaa neljän vuoden tauon jälkeen Westboron baptistiseurakuntaan, joka vastustaa fanaattisesti homoja. Seurakunnasta on lähtenyt useita jäseniä, joista kaksi tavataan nyt. Rivien rakoilusta huolimatta seurakunnan ydinjäsenet uskovat yhä asiaansa. Brittiläinen dokumentti vuodelta 2011. Uusinta.

Edelliset esitykset:
MTV3: Ti 29.10.2019 klo 01.25
MTV3: Ma 28.10.2019 klo 03.00
Sub: Su 14.10.2018 klo 19.45
Sub: Ti 09.10.2018 klo 01.35

———————————————-
   huh, mitä porukkaa.    Ei meinannu malttaa kahvia lähtee keittiöstä, ku seuras tuota porukkaa  heh…           On kunnon jenkkimeininkiä tuon uskonto-hurun kanssa.

Uskonnollisen moraalin kritiikki(Wiki)-2019

Uskonnollisen moraalin kritiikki

Monien erilaisten uskonnollisten moraalikäsitysten mukaan moraalisilla käsityksillä on yhteys siihen, mitä jumalien on ajateltu käskeneen tai mitä jumalien on ajateltu tahtovan. Tätä on kutsuttu jumalallisen käskyn teoriaksi.[28]

Useiden filosofien mukaan näkemykseen, että uskonto on moraalin lähde liittyy käsitteellisiä ongelmia. On ongelmallista väittää, että jumalat ovat hyviä ja samaan aikaan väittää, että he antavat ymmärryksen hyvän ja pahan suhteen, koska niin ei voi sanoa syyllistymättä tautologiaan. Toisin sanoen jumalat voivat tehdä mitä tahansa ja se olisi silloin hyvä, koska jumalat itse määräävät moraalin.[29]

Monien uskonnon arvostelijoiden mukaan uskonnot saavat aikaan sotia, tappamista ja kärsimystä. Uskonnottomat moraalifilosofit ovat esittäneet, että monet uskonnolliset näkemykset uskonnon oppien mukaan elämisen hyveen palkitsemisesta ikuisessa elämässä edustavat itsekästä nautinnontavoittelua.[30]

Kokemuksen mukaan uskonnolliset tekstit voivat yhtä hyvin yllyttää väkivaltaan kuin kehottaa lähimmäisenrakkauteen.[31] Raamatussa Mooses tapatti Jumalan käskystä kaikki midianilaiset miehet, naiset, pojat ja tytöt, jotka eivät olleet neitsyitä.[32] Nykyaikaisia esimerkkejä ovat terroristit, jotka räjäyttävät itsensä uskoen pääsevänsä kuolemanjälkeiseen elämään.[29]* [33]

Richard Dawkins kertoo kirjassaan Jumalharha tutkimuksesta, jossa israelilaiset lapset lukivat, kuinka Raamatun kertomuksessa israelilaiset Joosuan johdolla hyökkäsivät Jerikoon ja tappoivat kaikki kaupungin asukkaat. Yli 65 prosenttia hyväksyi kansanmurhan ja perusteli sitä uskonnollisilla syillä (Jumala käski tehdä niin, uhrit elivät juutalaisille luvatulla maalla ja niin edelleen). 26 % ei hyväksynyt murhaamista ja perusteli tätä muilla syillä: esimerkiksi eläimet, jotka tapettiin kaikkien ihmisten mukana, olisi pitänyt jättää sotasaaliiksi. Toinen oppilas totesi samaa omaisuudesta. Kolmas totesi että arabit ovat epäpuhtaita, joten epäpuhtaalle maalle meneminen tekee epäpuhtaaksi ja langettaa saman kirouksen israelilaisten päälle. Sama teksti esitettiin uudelleen, mutta nimet muutettiin kiinalaisiksi ja 3000 vuotta vanhaksi tapahtumaksi. Tällöin vain seitsemän prosenttia hyväksyi kansanmurhan, mutta jopa 75 ei hyväksynyt sitä.[34]

Filosofi Juha Räikkä käsittelee teoksessa Taivaassa ja maan päällä: Johdatus uskonnonfilosofiaan (1997) uskonnon ja moraalin suhdetta.[35] Räikkä aloittaa kristinuskon moraalisesta arvostelusta. Räikkä toteaa, että monien mielestä kristinuskon omaksuminen on johtanut useisiin kielteisiin ja tuomittaviin seurauksiin. Historiallisista esimerkeistä tunnettuja ovat ristiretket, uskonnolliset sodat, inkvisitio, noitavainot, kirkon moraalinen rappio ja järjen käytön vastustaminen. Räikän mukaan nykyisissäkin yhteiskunnissa on kristillisen perinteen kielteisiä seurauksia. Räikän mukaan uskonnot indoktrinoivat ihmisiä, riistävät heidän itsemääräämisoikeutensa, käyttävät heitä taloudellisesti hyväkseen, ajavat itsemurhiin, syrjivät toisuskoisia ja homoseksuaaleja, tukahduttavat sananvapautta ja tuhoavat alkuperäiskansojen elämäntapaa. Esimerkkejä ovat myös kirkoissa tapahtuva lasten seksuaalinen hyväksikäyttö, avioliittojen rikkoutuminen uskonnollisen heräämisen vuoksi, kirkkojen harjoittama sodanlietsonta ja juutalaisten osuus Lähi-idän selkkauksissa. Usein sanotaan, että kristinusko on vaikuttanut muun luonnon ja toisten eläinten alistamiseen sekä oppiin miesten ylempiarvoisuudesta naisiin nähden. Uskovainen voi kärsiä jatkuvista turhista syyllisyydentunteista, hän voi olla kohtalouskoinen ja nöyryys-käsitteen korostamisen vuoksi menettää vaikuttimensa toimia itsenäisesti, hän voi vaipua teeskentelyyn tai pelkotiloihin. Kristinusko on puuttunut myös politiikkaan ja tukenut vallankäyttöä: uskovat ovat usein vastustaneet yhteiskunnallisia uudistuksia.[36]

Räikkä kuitenkin myös toteaa, että kristinusko on tuottanut myös suuren määrän myönteisiä seurauksia. Uskonto on ollut vaikuttimena hyvien tekojen tekemiseen. Kristityt ovat uskon vaikutuksesta avustaneet köyhiä, hoitaneet sairaita ja siirtäneet toisille tietoa ja arvokäsityksiä. Uskonnot ovat lohduttaneet ihmisiä, opettaneet kiltteyttä ja vaatimattomuutta, parantaneet juoppoja ja tuottaneet henkistä hyvinvointia. Kirkot ovat tehneet kansainvälistä avustus- ja yhteistyötä. Kristinusko on vaikuttanut taiteeseen ja tieteeseen myönteisesti.[37]

Räikän mukaan uskonnon seurausten ja käytäntöjen arviointi ja uskonnollisen oppijärjestelmän moraalinen arviointi ovat kaksi eri asiaa. Uskonnon kannattaja voi toimia moraalittomasti, mutta uskonnollinen oppi ei välttämättä kehota toimimaan moraalittomasti. Toiseksi Räikkä huomauttaa, että vaikka esimerkiksi kristinuskoa ei olisi ollut, ihmiset olisivat harjoittaneet julmuuksia jonkin toisen uskonnon piirissä tai uskonnoista riippumatta. Räikän mielestä uskovaiset eivät tässä mielessä ole erityisen hyviä eivätkä erityisen pahoja ihmisiä. Uskominen voi vaikuttaa hyviin tai pahoihin tekoihin.[37]

https://fi.wikipedia.org/wiki/Uskonto_ja_moraali

¤##¤¤#¤##¤

Mielleyhtymät lähti liikkeelle tuolta(lääketieteen etiikka) :: https://fi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4%C3%A4ketieteen_etiikka#L%C3%A4%C3%A4ketieteen_etiikka_Suomessa

………………..eli lääkäreiden puuhailuista.  Muunmuassa “kollegiaalisuus” …tuolla linkin takana on hauska.   Siitä puuttuu esim se, että kollegiaalisuus hyvin usein tarkoittaa lääkärikunnassa sitä, että kollegan tekemiä päätelmiä ei kritisoida…eli kaverin “totuus” on sitten jokaisen lääkärikollegan totuus.   Oli sitten kuinka päin peetä tahansa.    Yleisellä tasolla tuollainen ajattelutapa ei ole jees, paitsi toki, jos ajattelee sitä kautta, että vasikointi ei sovi minnekään.    Ei kerrota kaverin hommista.  Näinpä.

Cannabis vapaaksi´ kansalaisaloite läpi (50.000ääntä) – 2019lokakuu

       no2::   Tää on “hauskaa”.   Kommentoin väleihin….  //    Muuten toki hieno juttu, että aloite saavutti tavoitteensa ja eiköhän se mene ylikin reilusti, jos vain aika riittää.  En tiedä, milloin äänestys loppuu.

Kannabisaloite saavutti kannatuksensa somen avulla, mutta tie oli vaikea – Kampanjan mukaan mainostus johti yhden Facebook-ryhmän sulkemiseen

Miestenhuone-yhteisö ehti mainostaa kansalaisaloitetta kaksi tuntia, sitten Facebookin ylläpito poisti ryhmän.

Kannabiksen käytön rangaistavuuden poistamiseen tähtäävä kansalaisaloite sai tarvittavat 50 000 kannattajaa, ja se etenee siten eduskunnan käsiteltäväksi.

Kuten kansalaisaloitteita yleensäkin, myös kannabisaloitetta levitettiin ahkerasti sosiaalisessa mediassa. Tällä haavaa huumeeksi Suomessa luokiteltavan päihteen mainostaminen osoittautui kuitenkin yllättävän haastavaksi, sillä ainakin aloitteen kampanjatiimin mukaan esimerkiksi aloitteen yhteisö Facebookin Miestenhuone-ryhmän kanssa johti koko ryhmän poistamiseen Facebookista.

Nyt ei tavoittanut Facebookia kommentoimaan tapahtunutta.

Kiistatonta kuitenkin on, että Facebookin Miestenhuone-yhteisö suljettiin ja että aktiivisen ryhmän poisti Facebookin ylläpito.

Ryhmässä oli sulkemisen aikaan noin 50 000 jäsentä.

Syytä ryhmän alasajoon ei kuitenkaan varmuudella tiedetä. Kannabiksen vapauttamiskampanja kuitenkin kertoo uskovansa, että sulkemiseen johti ryhmän kansikuvassa julkaistu Kieltolaki kumoon 2020 (KK2020) -mainos.

Miestenhuone poistettiin Facebookista ensimmäisen kerran jo viime vuonna. Tuolloin Facebook ilmoitti sulkemisen syyksi, että ryhmän nimi, kansikuva ja sisältö rikkovat yhtiön yhteisönormeja.

Tämänkertaisesta poistamisesta tiedotettiin Kieltolaki kumoon 2020 -aloitteen Facebook-sivulla.
Päivityksessä todetaan, että KK2020-aloite oli sopinut Miestenhuone-ryhmän kanssa yhteistyöstä.

Yhteistyösopimukseen kuului, että kansalaisaloite sai mainostaa kampanjaansa ryhmän kansikuvassa. Mainoskuvassa oli kannabispurkki ja teksti, jossa kansalaisaloitteen todettiin keränneen jo yli 30 000 kannattajaa.

Facebook perusteli ryhmän sulkemista yhteisönormien rikkomisella.

Mainos lisättiin ryhmän kansikuvaksi maanantai-iltana. Kuva ehti olla esillä noin kaksi tuntia ennen kuin Facebook poisti ryhmän.

Facebook perusteli ryhmän poistamista ”yhteisönormien rikkomuksena”. Yhtiön ylläpito lähetti Miestenhuone-ryhmän perustajalle viestin, jossa sanotaan, että ”rikkomuksia voivat esimerkiksi olla rikkomukset ryhmän kansikuvassa, nimessä tai kuvauksessa”.

Miestenhuone-ryhmässä julkaistu mainos näytti tältä.

KK2020 on kansalaisaloitekampanja, joka tähtää kannabiksen käytön, hallussapidon ja kasvattamisen rangaistuksen poistamiseen. Aloitteessa ehdotetaan lakimuutosta, joka poistaisi rankaisemisen kannabiksen käytöstä, omaa käyttöä varten tapahtuvasta pienen määrän hallussapidosta ja neljän kasvin kasvattamisesta omaan käyttöön.

Kansalaisaloitteen tavoitteena on, että Suomessa sallittaisiin 25 kannabisgramman hallussapito. Aloitteen alulle panija on Suomen kannabisyhdistys.      Blogisti kannattaa cannabiksen käytön laillistamista sekä x-määrän sallittua hallussapitoa – mutta en ymmärrä, miksi tuo hallussapitomäärä pitäisi olla noin suuri, kuten 25gr  ???  

  Kukaan ei tarvitse tuollaista määrää mukaansa taskuun(itselleen), jos päivän toimista puhutaan.     ~~10gr olisi järkevämpi määrä, koska monella on kotiinsa lyhyt matka, jos jopa 10geetä menee päiväsaikaan sätkien muodossa.    Turha kurkotella kuuseen , koska normi-hamppuilija tuolla ei tarvitse 25gr kanniskella mukanaan.    Toinen juttu on, jos reissun päällä, tai jotain muuta erikoista, mutta jos omasta käytöstä puhutaan, niin pienempikin määrä riittää – ja koska nyt kyse lain saamisesta läpi edes jotenkin.  Ehkä kipupotilaat tai muut jutut  ovat toinen juttu, mutta siihen en osaa ottaa kantaa.   Cannabisyhdistys varmaan paremmin voi perustella tuollaisen 25gr, että mitä sillä on tarkoitus saavuttaa – ja kenelle se on tarkoitettu.

Aloitetta perustellaan muun muassa lääkekannabiksen terapeuttisilla ja kipua lieventävillä vaikutuksilla sekä sillä, että nykyinen huumausaineita koskeva politiikka ei ole onnistunut tavoitteessaan haittojen vähentämiseksi.

Kannabiksen käyttö on myös lisääntynyt sen kriminalisoinnista huolimatta, aloite jatkaa. Erityisesti huumausaineen käyttö on lisääntynyt nuorten miesten keskuudessa.  Mikäs se olikaan nimeltään — joku “laillisuusnäkökulma” tms —eli kun joku laki ei toimi, eli siitä ei välitä kukaan – niin ei ole syytä sellaista lakia pitää voimassakaan. Alkaa olla noissa kuvioissa aika lähellä.

Nykyisin kannabiksen käyttörikoksesta seuraa sakkorangaistus. Nuorelle ensikertalaiselle rikoksesta seuraa puhuttelu ja poliisin huomautus. Kannabiksen käyttörikoksia tulee poliisin tietoon vuosittain noin 15 000.     Ja paljonko tämä maksaa, sekä vie poliisin aikaa.  Oikeudenkäyntejä, oikeusaputoimiston aikaa, maksuja köyhille käryttelijöille, velkaa, sakkoja….ja aihe mitätön (vertaa alkoholi esim).

Keskustelu kannabiksesta on lisääntynyt sen käytön yleistymisen myötä.

Viime aikoina keskustelu on liittynyt erityisesti lääkekannabiksen käyttöön. Suomessa on saatavilla yksi myyntiluvallinen lääkekannabisvalmiste, jota on määrätty ensisijaisesti MS-taudin spastisuuden eli lihasjäykkyyden hoitoon.    Kipu,-ja kroonisten särkypotilaiden mielestä eivät ole toimivia nuo tablettimuodot.  Ja hinnat pilvissä.

Lisäksi kannabista on määrätty erityisluvalla myös kipuihin, joihin muut hoitokeinot eivät ole tehonneet. Lääkekannabiksen käyttö on ollut lääkärin määräämänä sallittua vuodesta 2008.

Suomessa viranomaisten linja kannabistuotteiden lääkekäyttöä kohtaan on tiukentunut. Kiristynyttä linjaa perustellaan tutkitun tiedon vähyydellä.      Tässä taas sitä normi julkimedian/viranomaisten dis-infoa….koska cannabista on tutkittu ties kuinka kauan.  Sveitsi, Hollanti, Israel ym…Usa jälkijunassa.   Markkinoille on tullut lääkkeitä ja kemikaaleja kautta aikain, mihin populaa on kuollut–ja sitten lääke pois markkinoilta.  Mutta kas kun itse cannabikseen ei taida olla kuollut yksikään ihminen maapallolla.  Ehkä siitä saa jotain vertailukohtaa, siitä miten systeemi käsittelee eri aiheita.  Enemmän moraalilla kuin totuudella.

Maailmalla asenteet ovat lientyneet ja kannabiksen lääkekäytöstä odotetaan ratkaisua opioidien väärinkäyttöön liittyviin ongelmiin. Yhdysvalloissa kannabiksen polttamisesta ei rangaista Washingtonin, Coloradon ja Kalifornian osavaltioissa. Viime vuonna sen käytön rangaistavuus poistui myös Kanadassa.

Lääkekannabista määräävät lääkärit saivat vuosi sitten Kelalta kirjeen, jossa todettin, ettei lääkekannabis ole sovelias minkään kiputilan hoitoon. Tästä syystä lääkekannabista määräävien lääkäreiden määrä on kutistunut.      Tämä lienee kantelun alaista tavaraa….eli jokaisen lääkärin oikeus (arvaan ja oletan) — on itse määrätä yksilön eli oman potilaansa lääkityksestä.    Tässä siis Kelako antaa mahtimääräyksen kaikille Suomen lääkäreille, mitä he saavat tehdä ja toimia.  ??  Eiköhän siitä joku jaksa kannella oikeaan osoitteeseen jossain kohtaa.

HS kirjoitti viime viikolla lääkäri Esti Laaksosesta, joka oli lopettanut lääkekannabiksen määräämisen potilaiden suuren määrän vuoksi. Potilaat pakkautuvat, koska lääkekannabista määräävien lääkäreiden määrä romahti viime vuonna Kelan kirjeen seurauksena.

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) mukaan runsas kannabiksen käyttö altistaa ahdistus- ja masennushäiriöiden kehittymiselle. Joissain tapauksissa kannabiksen käyttö myös lisää skitsofreniaan sairastumisen riskiä. Lisäksi pitkäaikainen kannabiksen käyttö heikentää tarkkaavaisuutta ja muistia.     Tämä toki paras kaikista hömppäjutuista.  Laillisesti myytävä alkoholi aiheuttaa kaikkia kyseisiä mainittuja ongelmia, sekä KASAPÄIN kuolemia sivuhaittoineen  – joten erikoinen logiikka on tässä käsittelyssä.      THL voisi kertoa tarkat luvut cannabiksen aiheuttamista ongelmista, versus alkoholi – ja että miten toinen voi olla ok — ja toinen laiton.    Saisi hieman oikeaa kuvaa asiasta, eikä kotomaan kieltolakiuskovaisten systeemille myymää tekstiä.  Jokainenhan tietää, ketkä näiden dis-infojen takana ovat.   Eikö tiedä ??

      Internet on TÄYNNÄÄN tutkimuksia cannabiksesta….ja sääntöjen mukaisia tutkimuksia…eli kriteerit täyttäviä – jos niitä vain popula haluaa lukea ja tutkia aihetta.  Meillä Suomessa mennään tunteet edellä ja koska sitä omaa nupin rakennelmaa cannabiksen “pahasta” ei  haluta horjuttaa- niin jengi haluaa harrastaa sitä paljon puhuttua “vahvistusvinoumaa”.    Se ostetaan, mihin halutaan uskoa.
 Aikoinaan itse WHO…..teki tutkimuksen cannabiksesta, mutta koska haittoja oli niin vähän ja tutkimus positiivinen linjoiltaan — niin WHO jemmasi koko tutkimuksen, eikä julkaissut sitä koskaan.    Näin toimitaan systeemin taholta, kun halutaan antaa lammaskansalle valmista tavaraa syötäväksi.    Valittua syötävää, viis siitä , miltä se maistuu.

Miksi poliisi haluaa tappaa etälamauttimella? 2019 lokak.

  No2:::: Itseasiassa tuosta poliisin lamautintoiminnasta on syytä porukan ruveta tekemään kanteluja jonnekin päin- eli oikeaan instanssiin.  Suomen kansan sydänvaivaiset ja rytmihäiriöiset – kävelevät tuolla kadulla – määrällisesti sen verran isona muutenkin, että poliisin arpanopan heittely tuollaisen aseen kanssa…..on selkeä tappovaaramomentti. 

Jos joka kymmenes (esim) omaisi jonkun epämääräisen pumppuongelmat tai vaikka vähempikin — niin on erikoisen kummallista, että poliisi on pelkkää laiskuuttaan valmis käyttämään potentiaalia tappavaa asetta- sellaisia henkilöitä vastaan, ketkä eivät akuutisti uhkaa poliisin tai muiden lähistöllä olevan henkeä.   Eihän tuollaisen linjan kanssa voi odottaa muuta, kuin että kohta poliisi voi myös alkaa ampua ketä vain, vaikka todellista suoraa uhkaa poliisia kohtaan ei olisikaan.  Jenkkimalliin.  Ammutaan vaikka juoksevaa heppua selkään. Näinkö meilläkin kohta. ??

   Tämän hetkisen hallituksen ei luulisi katsovan hyvällä tuon sortin toimintaa.  Kuuluu ehkä enemmän tuonne oikeiston hommiin nuo poliisivaltiomeiningit.   Eri mieltä olevia aletaan kohta kai mielenosoituksissa purettaa koirilla …..ja siis etälamauttimia myös peliin aiheuttamaan sydäreitä.  Loistokasta.   Eihän sinne oikein tavis-ihmiset kohta uskaltaudu menemään mieltään osoittamaan, kun on hengenlähtö hollilla oikeasti – poliisin toimesta……ja joskohan se on tarkoituskin.?   

Näistä poliisin massiivitoiminnoista  –  voi aina käyttää mielikuvitustaan siitä, että kuka siellä taustalla niitä lankoja vetelee…..eli minkä värisen sortin(puolue) porukka ei halua kansaa kaduille kinaamaan omista oikeuksistaan…..ja  siis että kuka hallintopuolella antaa tarkkoja määräyksiä poliisin  toimille(laajuudet jne)……ja jos ei pelkkä aluepoliisin pomo, niin kuka sitten sieltä takaa. ?

————–

JK.    Itse en edes tiedä, mistä  asiasta oli kyse, eli mikä aihe mielenosoitukselle.? Kysymys ei lienekään siitä, kuka mieltään osoittaa tai mitä kohtaan kapinoidaan”……… —vai sopiiko toisille ihmisille, että x-osaa porukoista voi hakata tai pahoinpidellä miten sattuu – virkavallan taholta ?     Että kysymys onkin poliisin oikeuksista “JOIDENKIN” mielenosoittajien kohdalla ja että nuo ryhmät olisivat eri laatikoissa.       //   

    Siltä vähän kuulosti, kun lukaisi pari juttua tuolta somesta.    Mutta tokihan tämä “linja”  on sisältänyt erinäisiä selkeitä suuntauksia siellä historian saatossa…..eli riippuen sitten vähän siitä, kuka siellä vallan kahvassa eduskunnassa ja hallituksessa ovat olleet.    Kuten sotien  jälkeen tässä viimeisen sadan vuoden aikana~~~~……….niin porukkaa on hakattu eri värisillä pampuilla, kidutettu kai  eri väriset hanskat käsissä siellä tyrmissä….sekä ammuttu ilmeisesti ihan eri värisillä luodeillakin.   Ehkä tätä samaa henkeä riittää edelleen, ja  eihän siinä muuta, kuin että muistaa kuulua oikeaan porukkaan.  Se kuka noita “värejä” hallitsee.  Näinhän se menee.  

  Ehkä ollaan siihen suuntaan taas menossa, kun näyttää siltä, että systeemi; poliisi ja virkavalta jne alkaa kerätä itselleen vähän lisäoikeuksia lammaskansan kaitsemisen suhteen.                     Tosin aika siihen olisi juuri nyt vähän outo.

——————————#

Poliisi puolustaa etälamauttimien käyttöä: “Parempi kuin perinteinen paini, jolloin molemmat osapuolet voivat olla lasaretissa”

Poliisihallituksen poliisitarkastaja vastasi Sannikka&Ukkola -ohjelmassa kritiikkiin poliisin voimankäytöstä.

Sannikka & Ukkola

Poliisi puolustaa toimintaansa mielenosoituksessa: "Tyypillistä ja hallittua voimankäyttöä"
Poliisi puolustaa toimintaansa mielenosoituksessa: “Tyypillistä ja hallittua voimankäyttöä”

Poliisi esti viikko sitten Helsingissä mielenosoitukseen kuuluneen auton osallistumisen kulkueeseen ja käytti etälamautinta ainakin yhtä mielenosoittajaa kohtaan.

Mielenosoittajat kritisoivat poliisin toimintaa ja myös sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) pyysi selvityksen poliisin varustautumisesta ja uhka-arvioiden tekemisestä.

Poliisihallituksen poliisitarkastaja Konsta Arvelinin mukaan poliisin toiminta mielenosoituksessa ei eronnut mitenkään päivittäisestä poliisin työstä.

– Se oli ihan tyypillistä poliisin voimankäyttöä ja vieläpä hyvin hallittua sellaista.

Arvelin ei niele väittämää siitä, että poliisi olisi pyrkinyt tahallisesti provosoimaan mielenosoittajia.

– Poliisi ei tule koskaan provosoimaan vaan huolehtii tasapuolisesti siitä, että kukaan ei pääse aiheuttamaan häiriötä.

Järjestäjän mukaan poliisi oli varustautunut mielenosoitukseen poikkeuksellisen raskaasti etälamauttimien, kuula-aseiden, mellakka-autojen, koirien ja hevosten kanssa.

Arvelinin mukaan varustautuminen voi vaikuttaa rajulta, mutta se perustui normaaliin uhka-arvioon.

– Poliisi varautuu aina pahimpaan ja niin on toimittu myös Narinkkatorilla, jotta tilanne pysyy hallinnassa.

“Etälamautin on turvallinen ja toimintavarma”

Poliisin voimankäyttö ja etenkin etälamauttimen käyttö on puhuttanut myös siksi, että Oulussa kaksi ihmistä on kuollut (siirryt toiseen palveluun) lyhyen ajan sisällä poliisitoimien yhteydessä. Ainakin toiseen kuolleista poliisi oli käyttänyt etälamautinta.

  no2:::   Populan vain pitäisi uskoa poliisia. Joo.   Että ihan “turvallinen ja toimintavarma” ??          Kun sydäreitä tulee noista etälamauttimista, niin miten poliisi kirkkain silmin jaksaa väittää, että kyse on turvallisista laitteista.   Ehkä pollarit voisivat kokeilla kerran viikkoon, noita laitteita itseensä ….ja vasiten heput sieltä vanhemmilta virkavuosilta — että miten se heidän oma pumppunsa kestää laitteet – joita kenttäkytät intona  sitten ampuilevat mielenosoittajiin. 

Poliisi haluaisi jokaiselle partiolle käyttöön etälamauttimen, vaikka esimerkiksi YK ja Amnesty luokittelevat sen kidutusvälineeksi.

Konsta Arvelinin mukaan etälamautin on turvallinen ja toimintavarma laite, johon ei kukaan säännönmukaisesti kuole.

– Etälamauttimella saadaan yleensä hyvin murrettua vastarinta. Jokainen voi pohtia, olisiko parempi, että olisiko perinteinen painiminen tässä parempi. Siinä voi molemmat olla lasaretissa, ei sekään ole hyvä juttu.

Arvelin kuitenkin ymmärtää, miksi poliisin voimankäyttöä tarkastellaan kriittisesti.

– Voimakeinojen käyttö ja valtiolle kuuluva laillistettu väkivalta ei välttämättä näyttäydy sillä tavalla, että se olisi kauheen kiva juttu. Siksi ymmärrän, että tiukasti arvioidaan sitä millaisia voimankäyttövälineitä meillä on.         https://yle.fi/uutiset/3-11038326

¤#&%#¤#¤  Lue alta, miten jenkeissä kuoli 300 ihmistä  vuosina  2001-2008 lamauttimen käyttöön  ??>>>>

Why Tasers Sometimes Kill

A man holds a stun gun.

A stun gun.
(Image: © Stun gun photo via Shutterstock)

In rare cases, people have gone into cardiac arrest and died after being shocked in the chest with stun guns such as Tasers, and now researchers say they better understand why this happens.

Researchers looked at eight cases involving men and teen boys who lost consciousness after getting shocked by the TASER X26, a weapon widely used by law enforcement and the military.

In each case, the stun gun was applied to the chest, and the individuals experienced cardiac arrest after their hearts began to beat either too fast or abnormally.

Seven of the eight males died, while one survived with impaired memory.

“In no way am I saying that we shouldn’t use Taser weapons, but if you use it, be aware that cardiac arrest is a possibility,” said study author Dr. Douglas Zipes, a cardiologist at Indiana University School of Medicine in Indianapolis.

Stun-gun use can be risky

The handgun-shaped weapon shoots two barbed darts into a person’s skin or clothing. The darts are connected to wires that deliver 50,000 volts of electrical current for five seconds. The shock temporarily subdues the individual, causing them pain and muscle contractions.

“I think many law enforcement users are not aware of the possibility of cardiac arrest,” Zipes said.

In 2009, stun gun manufacturers advised users to avoid shooting the weapons at people’s chests. But it doesn’t seem that the message has gotten out, Zipes noted.

The safety of stun guns has been questioned by advocacy groups such as Amnesty International, which reported more than 300 stun gun-related deaths in the U.S. between 2001 and 2008.         Eli 300 kuolemaa välillä 2001-2008.  Vempele tuossa siis 50.000 volttia, ja pitänee uteliaan ottaa selvää, paljonko tärähtää SUomen poliisin etälamauttimesta voltteja.  Sopivaan kohtaa piikit pystyyn, niin saa pumppu uudet tahdit…..ja pahimmillaan adios.

Zipes recommended that users pull the trigger a single time to avoid repeated or lasting shocks.

“That should be sufficient,” he said. “But that’s a judgment they have to make in the field.”

Cause of cardiac arrest still unclear

The eight cases that Zipes analyzed were under litigation, and involved healthy males who were shocked near or over the heart. All lost consciousness after receiving the shock.

In six cases, records of heart rhythms after the shock showed ventricular tachycardia, a condition where the heart beats too fast, and ventricular fibrillation, where the heart beats irregularly. In one case, the person did not respond and had no heartbeat.

The study adds to existing evidence, including studies in pigs, sheep and humans, which show that stun guns aimed at the chest may lead to cardiac arrest. But not all deaths following stun-gunshocks can be linked to electrical shock, Zipes noted.

Dr. Robert Myerburg, a cardiologist at the University of Miami who wasn’t involved with the study, said that while he doesn’t disagree with the information reported in the study, he also isn’t entirely convinced that shocks to the chest are always the cause of cardiac arrest.

“Most, if not all of the incidents, were associated with stressful situations — that can also contribute to triggering cardiac arrest,” Myerburg said.

Zipes suggested that stun-gun users avoid shooting at the chest, and monitor the person after they have been shocked. Stun-gun users should be prepared to resuscitate anyone who loses consciousness with an external defibrillator, he said.

The study was published in the May issue of the journal Circulation.

Pass it on: Stun-gun shock could lead to cardiac arrest, even death.

Follow MyHealthNewsDaily on Twitter @MyHealth_MHND. Find us on Facebook.

Geschwind-syndrooma lisäarvailuja. -2019

   Tulipa tuolla  tv:n  roskasarjassa esiin eräs ns diagnoosi :: Geschwind-oireyhtymä ja että sitäpä kuukkelista katsomaan.     No, artikkeli löytyi tai siis syndrooma tai mikä lie, mutta kummaa se, ettei löytynyt suomenkielellä suoraan matskua…tai sitten itse olen vähän surkea etsimään. ?    Ehkei Suomessa noteerata kaiken pallon tutkimuksia tai diagnoosi-arveluja.         No, kopsuna siis tuossa ensin wikin käännös, mistä jotain hajua – ja sitten  sen jälkeeen kopsuna Wikipedian englanniksi oleva originaali.      Kyseisessa vaivassa” tuntuu olevan ainakin eräisiin uskontoihin liittyviä yhdistäviä tekijöitä, kuten julistaminen, seksuaalisuuden heikentyminen ja mitä muuta nyt sitten aiheesta löytynee (päätelmiä tai arvailuja voi tehdä tuon henkilölistan mukaan, kuten Hubbart(scientologit), Muhammed, Kierkekaard, ja Intian heput…eli uskontojen johtohahmoja)  Erään sortin erikoistasoja”…ehkä löytyy tuosta “syndroomasta”, jos tuo taiteilija, kirjailija ja uskonto-lista pitäisi kutiaan.  Epilepsia mukana kuvassa….eli jotain aivolohkojuttuja.  ?   ////        Ehkä joku tutkija vielä joskus  löytää sen “uskontonappulan” …..(tai “hurunappulan”, koska ateistiksikin pääsi tuon linjan päästä, jos sinne päin tuntui meno maistuvan)   Nappula´ mistä kääntämällä pääsee omille tasoilleen. ?

————————————-

Geschwind-oireyhtymä , joka tunnetaan myös nimellä Gastaut-Geschwind , on ryhmä käyttäytymisilmiöitä, jotka ilmenevät joillakin ajallisen lohkon epilepsiapotilailla . Se on nimetty yhdeksi ensimmäisistä henkilöistä, joka luokittelee oireet, Norman Geschwind , joka julkaisi laajasti aiheen vuosina 1973 – 1984. [1] On kiistelty siitä, onko kyse todellisesta neuropsykiatrisesta häiriöstä. [2] Ajallinen keiran epilepsia aiheuttaa kroonisia, lieviä, interictaalisia (ts. Kouristusten välisiä) persoonallisuusmuutoksia, jotka voimakkaasti voimistuvat ajan myötä. [1] Geschwind-oireyhtymä sisältää viisi ensisijaista muutosta; hypergrafia , hyperreligiositeetti , epätyypillinen (yleensä vähentynyt) seksuaalisuus , epäsuora merkitys ja tehostettu henkinen elämä. [3] Kaikkien oireiden ei tarvitse olla diagnoosissa. [2] Vain joillakin epilepsiaa tai ajallisen lohkon epilepsiaa sairastavilla henkilöillä on Geschwind-oireyhtymän piirteitä. [4]

Sisällys

Ominaisuudet Muokkaa

Hypergrafia

Hypergrafia on taipumus laaja-alaiseen ja pakonomaiseen kirjoittamiseen tai piirtämiseen, ja sitä on havaittu henkilöillä, joilla on ajallinen lohkon epilepsia ja joilla on ollut useita kohtauksia. [5] Ne, joilla on hypergrafia, kiinnittävät erityistä huomiota yksityiskohtiin kirjoittaessaan. Jotkut tällaiset potilaat pitävät päiväkirjaa, joka kirjaa yksityiskohtia arjestaan. Joissakin tapauksissa nämä kirjoitukset osoittavat suurta kiinnostusta uskonnollisiin aiheisiin. Lisäksi näillä henkilöillä on yleensä huono ammattitaito. Kirjailija Fjodor Dostojevsky osoitti Geschwind-oireyhtymän oireita, mukaan lukien hypergrafia. [6] Joissain tapauksissa hypergrafia voi ilmetä pakonomaisella piirtämisellä. [7] Hypergrafiaa sairastavien potilaiden piirustukset toistavat toisiaan ja ovat yksityiskohtaisia, joskus kirjoittaen kirjoittamalla piirtämällä. [8]

Hyperreligiosity Edit

Joillakin yksilöillä voi olla hyperreligioksisuutta , jolle on tunnusomaista lisääntyneet, yleensä voimakkaat, uskonnolliset tunteet ja filosofiset kiinnostuksen kohteet, [9] ja osittaisilla ( ajallinen lohko ) epilepsiapotilailla, joilla on usein numinoisia kaltaisia ​​aurioita, on enemmän ictaalista ja interictaalista henkisyyttä. [10] Jotkut aurat sisältävät ekstaattisia kokemuksia. [11] On todettu, että monilla uskonnollisilla johtajilla on tällainen epilepsia. [12] [13] Nämä uskonnolliset tunteet voivat motivoida uskomuksia minkä tahansa uskonnon sisällä, mukaan lukien Voodoo, [14] kristinusko, islam, [15] ja muut. Lisäksi Geschwindin oireyhtymä “voimakkaasti uskonnollisella taustalla olevalla hyperreligiostiikalla saattaa esiintyä syvästi tuntevana ateismina”. [16] [17] On ilmoitettu, että potilaat ovat siirtyneet uskontojen välillä. [18] Muutama potilas sisällyttää uskonnolliset tunteensa: kun heiltä kysytään, ovatko he uskonnollisia, he sanovat, etteivät ole. [19] Yksi arvioija totesi, että todisteet yhteydestä ajallisen lohkon epilepsian ja hyperreligiositeetin välillä “eivät ole kovin vakuuttavia”. [20]

Epätyypillinen seksuaalisuus

Geschwind-oireyhtymästä kärsivien ihmisten ilmoittamat korkeammat epätyypilliset tai muuttuneet seksuaalisuudet. [21] Noin puolella henkilöistä, joilla esiintyy vaikutuksia, ilmoitetaan hyoseksuaalisuudesta. [22] [23] Harvemmin on ilmoitettu yliherkkyyttä. [24]

Ympyränmukaisuus Muokkaa

Henkilöillä, jotka osoittavat välittömyyttä (tai viskositeettia ), on taipumus jatkaa keskusteluja pitkään ja puhua vastaanottavaisesti. [25]

Tehostettu henkinen elämä

Henkilöt voivat osoittaa tehostettua henkistä elämää, mukaan lukien syventyneet kognitiiviset ja emotionaaliset reaktiot. Tämä taipumus voi muodostua pariksi hypergrafian kanssa, mikä johtaa monipuoliseen luovaan tuotokseen ja taipumukseen kohti intensiivisiä, yksinäisiä harrastuksia.

Katso myös Muokkaa

Viitteet Muokkaa

 

 • Devinsky, J .; Schachter, S. (2009). “Norman Geschwindin panos ajallisen lohkon epilepsian käyttäytymismuutosten ymmärtämiseen: helmikuun 1974 luento”. Epilepsia ja käyttäytyminen . 15 (4): 417–24. doi : 10.1016 / j.yebeh.2009.06.006 . PMID 19640791 .
 •  
 • Benson, DF (1991). “Geschwind-oireyhtymä”. Neurologian edistysaskeleet . 55 : 411–21. PMID 2003418 .
 •  
 • Tebartz Van Elst, L .; Krishnamoorthy, ES; Bäumer, D .; Selai, C .; von Gunten, A .; Gene-Cos, N .; Ebert, D .; Trimble, MR (2003). “Psykopatologinen profiili potilailla, joilla on vaikea kahdenvälinen hippokampuksen atrofia ja ajallisen lohkon epilepsia: todisteita Geschwind-oireyhtymän tueksi?”. Epilepsia ja käyttäytyminen . 4 (3): 291–297. doi : 10.1016 / S1525-5050 (03) 00084-2 . PMID 12791331 .
 •  
 • Benson, DF & Hermann, BP (1998) Persoonallisuushäiriöt. Julkaisuissa J. Engel Jr. & TA Pedley (toim.) Epilepsia: kattava oppikirja. Vol. II (s. 2065 – 2070). Philadelphia: Lippincott – Raven.
 •  
 • Tremont, Geoffrey; Smith, Megan M; Bauer, Lyndsey; Alosco, Michael L; Davis, Jennifer D; Blum, Andrew S; LaFrance, W Curt (2012). “Henkilöominaisuuksien vertailu Bear-Fedio-inventaariossa epilepsiapotilaiden ja muiden kuin epilepsiakohtausten potilaiden välillä”. The Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences . 24 (1): 47–52. doi : 10.1176 / appi.neuropsych.11020039 . PMID 22450613 .
 •  
 • Hughes, John R (2005). “Fjodor Dostojevskin epilepsian omaperäiset näkökohdat”. Epilepsia ja käyttäytyminen . 7 (3): 531–8. doi : 10.1016 / j.yebeh.2005.07.021 . PMID 16194626 .
 •  
 • Roberts, JK; Robertson, MM; Trimble, MR (helmikuu 1982). “Hypergrafian lateralisoiva merkitys ajallisen lohkon epilepsiassa” . Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry . 45 (2): 131–8. doi : 10.1136 / jnnp.45.2.131 . PMC 1083040 . PMID 7069424 .
 •  
 • Michael, Michael Jeffrey Aminoff. Neurologia ja yleinen lääketiede . s. 597.
 •  
 • Devinsky, Julie; Schachter, Steven (2009). “Norman Geschwindin panos ajallisen lohkon epilepsian käyttäytymismuutosten ymmärtämiseen: helmikuun 1974 luento”. Epilepsia ja käyttäytyminen . 15 (4): 417–24. doi : 10.1016 / j.yebeh.2009.06.006 . PMID 19640791 .
 •  
 • Dolgoff-Kaspar, R (et ai.) (2011). “Numinous-like auras ja henkisyys henkilöissä, joilla on osittaisia ​​kohtauksia”. Epilepsia . 52 (3): 640–6. doi : 10.1111 / j.1528-1167.2010.02957.x . PMID 21395568 . Epilepsiapotilailla, joilla on usein numinousmaisia ​​aurioita, on suurempi iktaalinen ja interictaalinen henkisyys, joka on kokemuksellista, henkilökohtaista ja epätyypillistä, mikä voi erota perinteisestä, kulttuurillisesta uskonnollisuudesta.
 •  
 • Picard, Fabienne; Kurth, Florian (2014). “Tajunnan muutokset mutaalisesti muuttuneiden kohtausten aikana”. Epilepsia ja käyttäytyminen . 30 : 58–61. doi : 10.1016 / j.yebeh.2013.09.036 . PMID 24436968 . Aseta yhteenveto . Potilaat, joilla on epastaattisia epilepsiakohtauksia, ilmoittavat muuttuneesta tietoisuudesta, jota he kuvaavat tunneksi korotetusta käsityksestä – he “tuntevat olevansa hyvin läsnä” – ja aistihavaintojen lisääntyneestä eloisuudesta.
 •  
 • Muhammed, Louwai (2013). “Takautuva diagnoosi epilepsiasta kolmella historiallisella hahmolla: Pyhä Paavali, Joan of Arc ja Sokrates”. Lehti lääketieteellisestä elämäkerta . 21 (4): 208–11. doi : 10.1177 / 0967772013479757 . PMID 24585826 .
 •  
 • Nakken, Karl O; Brodtkorb, Eylert (2011). “[Epilepsia ja uskonto]”. Tidsskrift den Norske Lægeforening: Tidsskrift Praktisk Medicinille, NY Række . 131 (13–14): 1294–7. doi : 10.4045 / tidsskr.10.1049 . PMID 21725389 .
 •  
 • Carrazana E. (et ai.) (1999). “Epilepsia ja uskonnolliset kokemukset: Voodoo-hallussapito”. Epilepsia . 40 (2): 239–241. doi : 10.1111 / j.1528-1157.1999.tb02081.x .
 •  
 • Stephen, MD Salloway (1997). “Uskonnollisen kokemuksen neuraaliset alustat”. Limbisten ja subkortikaalisten sairauksien neuropsykiatria . Amerikkalaiset psykiatriset julkaisut. ISBN 978-0880489423 .
 •  
 • Heilman, Kenneth M .; Valenstein, Edward (13. lokakuuta 2011). Kliininen neuropsykologia . Oxford University Press. s. 488. ISBN 9780195384871 . Tutkimukset, joissa väitetään, ettei ajallisessa lohkossa ja muissa epilepsiapotilaissa ole eroja emotionaalisessa meikissä (Guerrant et ai., 1962; Stevens, 1966), on tulkittu uudelleen (Blumer, 1975) osoittamaan, että todellisuudessa on ero: niillä, joilla on ajallisen rinnan epilepsia, on todennäköisemmin vakavia tunnehäiriöiden muotoja. Tätä ajallisen lohkon epilepsiapotilaan “tyypillistä persoonallisuutta” on kuvattu suunnilleen samanlaisin termein monien vuosien ajan (Blumer & Benson, 1975; Geschwind, 1975, 1977; Blumer, 1999; Devinsky & Schachter, 2009). Näiden potilaiden sanotaan syventävän tunteita; niillä on suuri merkitys tavallisille tapahtumille. Tämä voi ilmetä taipumuksena ottaa kosminen näkemys; hyperreligiositeetin (tai intensiivisesti tunnustetun ateismin) sanotaan olevan yleinen.
 •  
 • LaPlante, Eve (22. maaliskuuta 2016). Takavarikoitu: Ajallisen lohkon epilepsia lääketieteellisenä, historiallisena ja taiteellisena ilmiönä . Avoin tienjakelu. s. 181. ISBN 9781504032773 .
 •  
 • Dewhurst, K; Beard, AW (1970). “Äkilliset uskonnolliset muutokset ajallisen lohkon epilepsiassa”. The British Journal of Psychiatry . 117 (540): 497–507. doi : 10.1192 / bjp.117.540.497 . PMID 5480697 .
 •  
 • Waxman, Stephen G, MD; Geschwind, Norman, MD (1972). “Ajallisen lohkon epilepsian interictaalinen käyttäytymisoireyhtymä”. Yleisen psykiatrian arkisto . 32 (12): 1580–1586. doi : 10.1001 / archpsyc.1975.01760300118011 . PMID 1200777 . Katsaus yhteenvetoonVaikka potilas kiisti uskonnollisuuden, hänen kirjoituksensa sisälsivät lukuisia uskonnollisia viitteitä ja jotkut sivut koristeltiin uskonnollisilla symboleilla .
 •  
 • Craig Aaen-Stockdale (2012). “Neurotiede sielulle” . Psykologi . 25 (7): 520–523.
 •  
 • Gerhard J. Luef (2008). “Epilepsia ja seksuaalisuus”. Kohtaus . 17 (2): 127–130. doi : 10.1016 / j.seizure.2007.11.009 . PMID 18180175 .
 •  
 • Harden, Cynthia L (2006). “Seksuaalisuus miehillä ja naisilla, joilla on epilepsia”. CNS-spektrit . 11 (8 Suppl 9): 13–8. doi : 10.1017 / S1092852900026717 . PMID 16871133 .
 •  
 • L Tebartz van Elsta (et ai.) (2003). “Psykopatologinen profiili potilailla, joilla on vaikea kahdenvälinen hippokampuksen atrofia ja ajallisen lohkon epilepsia: todisteita Geschwind-oireyhtymän tueksi?”. Epilepsia ja käyttäytyminen . 4 (3): 291–297. doi : 10.1016 / s1525-5050 (03) 00084-2 . PMID 12791331 . Lay yhteenvetoGeschwind-oireyhtymälle ominaiset spesifiset oireet, kuten hypergrafia ja hyoseksuaalisuus, voivat liittyä patogeenisesti hippokampuksen atrofiaan .
 •  
 • Rees, Peter M; Fowler, Clare J; Maas, Cornelis (2007). “Seksuaalinen toiminta miehillä ja naisilla, joilla on neurologisia häiriöitä”. Lancet . 369 (9560): 512–25. doi : 10.1016 / s0140-6736 (07) 60238-4 . PMID 17292771 .
 •  

 

 1. Devinsky, Orrin; Vorkas, Charles; Barr, William (2006). “Persoonallisuushäiriöt epilepsiassa”. Epilepsian psykiatriset ongelmat: käytännön opas diagnoosiin ja hoitoon . Lippincott Williams & Wilkins. ISBN 978-0781785914 .

#”&¤#”&#”&   ⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

Geschwind syndrome

From Wikipedia, the free encyclopedia

Jump to navigation Jump to search

Geschwind syndrome, also known as Gastaut-Geschwind, is a group of behavioral phenomena evident in some people with temporal lobe epilepsy. It is named for one of the first individuals to categorize the symptoms, Norman Geschwind, who published prolifically on the topic from 1973 to 1984.[1] There is controversy surrounding whether it is a true neuropsychiatric disorder.[2] Temporal lobe epilepsy causes chronic, mild, interictal (i.e. between seizures) changes in personality, which slowly intensify over time.[1] Geschwind syndrome includes five primary changes; hypergraphia, hyperreligiosity, atypical (usually reduced) sexuality, circumstantiality, and intensified mental life.[3] Not all symptoms must be present for a diagnosis.[2] Only some people with epilepsy or temporal lobe epilepsy show features of Geschwind syndrome.[4]

Features

Hypergraphia

Hypergraphia is the tendency for extensive and compulsive writing or drawing, and has been observed in persons with temporal lobe epilepsy who have experienced multiple seizures.[5] Those with hypergraphia display extreme attention to detail in their writing. Some such patients keep diaries recording meticulous details about their everyday lives. In certain cases, these writings demonstrate extreme interest in religious topics. Also, these individuals tend to have poor penmanship. The novelist Fyodor Dostoyevsky showed symptoms of Geschwind syndrome, including hypergraphia.[6] In some cases hypergraphia can manifest with compulsive drawing.[7] Drawings by patients with hypergraphia exhibit repetition and a high level of detail, sometimes morphing writing with drawing.[8]

Hyperreligiosity

Some individuals may exhibit hyperreligiosity, characterized by increased, usually intense, religious feelings and philosophical interests,[9] and partial (temporal lobe) epilepsy patients with frequent numinous-like auras have greater ictal and interictal spirituality.[10] Some auras include ecstatic experiences.[11] It has been reported that many religious leaders exhibit this form of epilepsy.[12][13] These religious feelings can motivate beliefs within any religion, including Voodoo,[14] Christianity, Islam,[15] and others. Furthermore, Geschwind syndrome “in someone from a strongly religious background hyperreligiosity might appear as deeply felt atheism”.[16][17] There are reports of patients converting between religions.[18] A few patients internalize their religious feelings: when asked if they are religious they say they are not.[19] One reviewer concluded that the evidence for a link between temporal lobe epilepsy and hyperreligiosity “isn’t terribly compelling”.[20]

Atypical sexuality

People with Geschwind syndrome reported higher rates of atypical or altered sexuality.[21] In approximately half of affected individuals hyposexuality is reported.[22][23] Less commonly, cases of hypersexuality have been reported.[24]

Circumstantiality

Individuals that demonstrate circumstantiality (or viscosity) tend to continue conversations for a long time and talk receptively.[25]

Intensified mental life

Individuals may demonstrate an intensified mental life, including deepened cognitive and emotional responses. This tendency may pair with hypergraphia, leading to prolific creative output and a tendency toward intense, solitary pursuits.

See also

References

 

 • Devinsky, J.; Schachter, S. (2009). “Norman Geschwind’s contribution to the understanding of behavioral changes in temporal lobe epilepsy: The February 1974 lecture”. Epilepsy & Behavior. 15 (4): 417–24. doi:10.1016/j.yebeh.2009.06.006. PMID 19640791.
 • Benson, D. F. (1991). “The Geschwind syndrome”. Advances in Neurology. 55: 411–21. PMID 2003418.
 • Tebartz Van Elst, L.; Krishnamoorthy, E. S.; Bäumer, D.; Selai, C.; von Gunten, A.; Gene-Cos, N.; Ebert, D.; Trimble, M. R. (2003). “Psychopathological profile in patients with severe bilateral hippocampal atrophy and temporal lobe epilepsy: Evidence in support of the Geschwind syndrome?”. Epilepsy & Behavior. 4 (3): 291–297. doi:10.1016/S1525-5050(03)00084-2. PMID 12791331.
 • Benson, D.F. & Hermann, B.P. (1998) Personality disorders. In J. Engel Jr. & T.A. Pedley (Eds.) Epilepsy: A comprehensive textbook. Vol. II (pp.2065–2070). Philadelphia: Lippincott–Raven.
 • Tremont, Geoffrey; Smith, Megan M; Bauer, Lyndsey; Alosco, Michael L; Davis, Jennifer D; Blum, Andrew S; LaFrance, W Curt (2012). “Comparison of personality characteristics on the Bear-Fedio Inventory between patients with epilepsy and those with non-epileptic seizures”. The Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences. 24 (1): 47–52. doi:10.1176/appi.neuropsych.11020039. PMID 22450613.
 • Hughes, John R (2005). “The idiosyncratic aspects of the epilepsy of Fyodor Dostoevsky”. Epilepsy & Behavior. 7 (3): 531–8. doi:10.1016/j.yebeh.2005.07.021. PMID 16194626.
 • Roberts, JK; Robertson, MM; Trimble, MR (February 1982). “The lateralising significance of hypergraphia in temporal lobe epilepsy”. Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry. 45 (2): 131–8. doi:10.1136/jnnp.45.2.131. PMC 1083040. PMID 7069424.
 • Michael, Michael Jeffrey Aminoff. Neurology and General Medicine. p. 597.
 • Devinsky, Julie; Schachter, Steven (2009). “Norman Geschwind’s contribution to the understanding of behavioral changes in temporal lobe epilepsy: the February 1974 lecture”. Epilepsy & Behavior. 15 (4): 417–24. doi:10.1016/j.yebeh.2009.06.006. PMID 19640791.
 • Dolgoff-Kaspar, R (et al.) (2011). “Numinous-like auras and spirituality in persons with partial seizures”. Epilepsia. 52 (3): 640–6. doi:10.1111/j.1528-1167.2010.02957.x. PMID 21395568. Epilepsy patients with frequent numinous-like auras have greater ictal and interictal spirituality of an experiential, personalized, and atypical form, which may be distinct from traditional, culturally based religiosity.
 • Picard, Fabienne; Kurth, Florian (2014). “Ictal alterations of consciousness during ecstatic seizures”. Epilepsy & Behavior. 30: 58–61. doi:10.1016/j.yebeh.2013.09.036. PMID 24436968. Lay summary. Patients with ecstatic epileptic seizures report an altered consciousness, which they describe as a sense of heightened perception of themselves – they “feel very present”- and an increased vividness of sensory perceptions.
 • Muhammed, Louwai (2013). “A retrospective diagnosis of epilepsy in three historical figures: St Paul, Joan of Arc and Socrates”. Journal of Medical Biography. 21 (4): 208–11. doi:10.1177/0967772013479757. PMID 24585826.
 • Nakken, Karl O; Brodtkorb, Eylert (2011). “[Epilepsy and religion]”. Tidsskrift for den Norske Lægeforening : Tidsskrift for Praktisk Medicin, NY Række. 131 (13–14): 1294–7. doi:10.4045/tidsskr.10.1049. PMID 21725389.
 • Carrazana E. (et al.) (1999). “Epilepsy and Religious Experiences: Voodoo Possession”. Epilepsia. 40 (2): 239–241. doi:10.1111/j.1528-1157.1999.tb02081.x.
 • Stephen, M.D. Salloway (1997). “The Neural Substrates of Religious Experience”. The Neuropsychiatry of Limbic and Subcortical Disorders. American Psychiatric Publications. ISBN 978-0880489423.
 • Heilman, Kenneth M.; Valenstein, Edward (13 October 2011). Clinical Neuropsychology. Oxford University Press. p. 488. ISBN 9780195384871. Studies that claim to show no difference in emotional makeup between temporal lobe and other epileptic patients (Guerrant et. al., 1962; Stevens, 1966) have been reinterpreted (Blumer, 1975) to indicate that there is, in fact, a difference: those with temporal lobe epilepsy are more likely to have more serious forms of emotional disturbance. This “typical personality” of temporal lobe epileptic patient has been described in roughly similar terms over many years (Blumer & Benson, 1975; Geschwind, 1975, 1977; Blumer, 1999; Devinsky & Schachter, 2009). These patients are said to have a deepening of emotions; they ascribe great significance to commonplace events. This can be manifested as a tendency to take a cosmic view; hyperreligiosity (or intensely professed atheism) is said to be common.
 • LaPlante, Eve (22 March 2016). Seized: Temporal Lobe Epilepsy as a Medical, Historical, and Artistic Phenomenon. Open Road Distribution. p. 181. ISBN 9781504032773.
 • Dewhurst, K; Beard, A W (1970). “Sudden religious conversions in temporal lobe epilepsy”. The British Journal of Psychiatry. 117 (540): 497–507. doi:10.1192/bjp.117.540.497. PMID 5480697.
 • Waxman, Stephen G, MD; Geschwind, Norman, MD (1972). “The Interictal Behavior Syndrome of Temporal Lobe Epilepsy”. Archives of General Psychiatry. 32 (12): 1580–1586. doi:10.1001/archpsyc.1975.01760300118011. PMID 1200777. Lay summaryAlthough the patient denied being religious, his writings contained numerous religious references, and some pages were adorned with religious symbols.
 • Craig Aaen-Stockdale (2012). “Neuroscience for the Soul”. The Psychologist. 25 (7): 520–523.
 • Gerhard J. Luef (2008). “Epilepsy and sexuality”. Seizure. 17 (2): 127–130. doi:10.1016/j.seizure.2007.11.009. PMID 18180175.
 • Harden, Cynthia L (2006). “Sexuality in men and women with epilepsy”. CNS Spectrums. 11 (8 Suppl 9): 13–8. doi:10.1017/S1092852900026717. PMID 16871133.
 • L Tebartz van Elsta (et al.) (2003). “Psychopathological profile in patients with severe bilateral hippocampal atrophy and temporal lobe epilepsy: evidence in support of the Geschwind syndrome?”. Epilepsy & Behavior. 4 (3): 291–297. doi:10.1016/s1525-5050(03)00084-2. PMID 12791331. Lay summaryspecific symptoms that characterize the Geschwind syndrome like hypergraphia and hyposexuality might be pathogenically related to hippocampal atrophy.
 • Rees, Peter M; Fowler, Clare J; Maas, Cornelis (2007). “Sexual function in men and women with neurological disorders”. Lancet. 369 (9560): 512–25. doi:10.1016/s0140-6736(07)60238-4. PMID 17292771.

 

 1. Devinsky, Orrin; Vorkas, Charles; Barr, William (2006). “Personality disorders in epilepsy”. Psychiatric Issues in Epilepsy: A Practical Guide to Diagnosis and Treatment. Lippincott Williams & Wilkins. ISBN 978-0781785914.

Kaikissa epilepsioissa voi esiintyä neuropsykiatrisia oireita. Erityisesti nämä liittyvät ohimolohkoepilepsiaan ja otsalohkoepilepsiaan (8), jossa voi esiintyä pelkoja, agitaatiota ja psykoottisia oireita (14). Temporolimbisten verkostojen häiriöissä taas esiintyy yleisesti amnesiaa, harhaluuloja, hallusinaatioita, aggressiivisuutta, masentuneisuutta, maanisuutta, dissosiatiivisia oireita tai seksuaalisuuden muutoksia. Ohimolohkoepilepsiaan voi liittyä myös spesifinen pitkäaikainen persoonallisuuden muutos, Gastaut Geschwindin oireyhtymä. Sen ydinoireita ovat korostunut uskonnollisuus ja filosofisuus, hyposeksuaalisuus, vuolas kirjoittaminen tyypillisesti moraalisista tai uskonnollisista teemoista, epäolennaisuuksiin takertuminen sekä 2203 ///////   https://docplayer.fi/9806223-Epilepsiapotilailla-esiintyy-usein-psykiatrisia-oireita.html

/ “”Esimerkiksi Nishida ym. kuvasivat viiden epilepsiapotilaan postiktaalisia maniaoireita, joita olivat mielialan kohoaminen, euforia, hyperaktiivisuus, keskittymiskyvyttömyys, unen tarpeen väheneminen, ajatuksen riento, suuruudenhulluus ja korostunut uskonnollisuus (70). “””” //https://docplayer.fi/9806223-Epilepsiapotilailla-esiintyy-usein-psykiatrisia-oireita.html

 

 

 

 

Puhelinvarmistus—ja numerot mainontaan.-2019

    Nooooh….  Kotomaan pankit ja muut eräät toimijat nyt sitten vinkuvat sitä puhelinnumeroa “turvallisuuden” takia– tuplavarmistus, kuten juurikin pankkitilille mennessä.  Milloinkohan pankit pistävät numerot jakoon ja myyntiin – kuten tuossakin Twitter-jutussa.      (sorry, teksti englanniksi — kuukkeli kääntää)

Twitter “Unintentionally” Used Your Phone Number for Targeted Advertising

October 9, 2019

Stop us if you’ve heard this before: you give a tech company your personal information in order to use two-factor authentication, and later find out that they were using that security information for targeted advertising.

That’s exactly what Twitter fessed up to yesterday in an understated blog post: the company has been taking email addresses and phone numbers that users provided for “safety and security purposes” like two-factor authentication, and using them for its ad tracking systems, known as Tailored Audiences and Partner Audiences.

Twitter claims this was an “unintentional,” “inadvertent” mistake. But whether this was avarice or incompetence on Twitter’s part, the result confirms some users’ worst fears: that taking advantage of a bread-and-butter security measure could expose them to privacy violations. Twitter’s abuse of phone numbers for ad tracking threatens to undermine people’s trust in the critical protections that two-factor authentication offers.

How Did Your 2FA Phone Number End Up in Twitter’s Ad Tracking Systems?!

Here’s how it works. Two-factor authentication (2FA) lets you log in, or “authenticate,” your identity with another piece of information, or “factor,” in addition to your password. It sometimes goes by different names on different platforms—Twitter calls it “login verification.”

There are many different types of 2FA. SMS-based 2FA involves receiving a text with a code that you enter along with your password when you log in. Since it relies on SMS text messages, this type of 2FA requires a phone number. Other types of 2FA—like authenticator apps and hardware tokens—do not require a phone number to work.

No matter what type of 2FA you choose, however, Twitter makes you hand over your phone number anyway. (Twitter now also requires a phone number for new accounts.) And that pushes users who need 2FA security the most into an unnecessary and painful choice between giving up an important security feature or surrendering part of their privacy.

In this case, security phone numbers and email addresses got swept up into two of Twitter’s ad systems: Tailored Audiences, a tool to let an advertiser target Twitter users based on their own marketing list, and Partner Audiences, which lets an advertiser target users based on other advertisers’ marketing lists. Twitter claims the “error” occurred in matching people on Twitter to these marketing lists based on phone numbers or emails they provided for “safety and security purposes.”

Twitter doesn’t say what they mean by “safety and security purposes,” but it is not necessarily limited to 2FA. In addition to 2FA information, it could potentially include the phone number you have to provide to unlock your account if Twitter has incorrectly marked it as a bot. Since Twitter forces many people into providing such a phone number to regain access to their account, it would be particularly pernicious if Twitter was using phone numbers gathered from that system for advertising.

What We Don’t Know

Twitter’s post downplays the problem, leaving out numbers about the scope of the harm, and details about who was affected and for how long. For instance, if Twitter locked you out of your account and required that you add a phone number to get back in, was your phone number misused for advertising? If Twitter required you to add a phone number when you signed up, for anti-spam purposes, was your phone number misused? When is an email address considered “fair game” for ad targeting and when is it not?

Twitter claims it “cannot say with certainty how many people were impacted by this.” That may be true if they are trying to parse finely who actually received an ad. But that’s an excessively narrow view of “impact.” Every user whose phone number was included in this inappropriate targeting should be considered impacted, and Twitter should disclose that number.

2FA is Not the Problem

Based on what we know, and what else we can reasonably guess about how Twitter users’ security information was misused for ad tracking, Twitter’s explanation stretches the meaning of “unintentionally.” After all, the targeted advertising business model embraced by Twitter (and by most other large social media companies) incentivizes ad technology teams to scoop up data from as many places as they can get away with—and sometimes they can get away with quite a lot.

The important conclusion for users is: this is not a reason to turn off or avoid 2FA. The problem here is not 2FA. Instead, the problem is how Twitter and other companies have misused users’ information with no regard for their reasonable security and privacy expectations.

What Next

Twitter needs to come clean about exactly what happened, when, and to how many people. It needs to explain what processes it is putting in place to ensure this doesn’t happen again. And it needs to implement 2FA methods that do not require giving Twitter your phone number.

HTTPS joka sivulle~~~ 2019

https://www.eff.org/https-everywhere         ( englanniksi, mutta löytynee googlettamalla lataussivu ehkä suomeksikin)

Alla oleva suomenkielinen teksti taasen tuolta https://support.google.com/webmasters/answer/6073543?hl=fi   —-  mutta  EFF.org:n sivu lienee ok mesta ladata ohjelma, jos ei tykkää googlen/chromen jutuista.     EFF:n sivu tässä ja siellä lataus myös:::::https://www.eff.org/press/releases/new-https-everywhere-version-warns-users-about-web-security-holes

/%¤#/¤#”&

 

Sivuston suojaaminen HTTPS-protokollan avulla

Sivuston ja käyttäjien suojaaminen

Mitä HTTPS tarkoittaa?

HTTPS (Hypertext Transport Protocol Secure) on verkkoviestintäprotokolla, joka suojaa tietojen eheyttä ja luottamuksellisuutta käyttäjän tietokoneen ja sivustosi välillä. Käyttäjät odottavat verkkosivustolta turvallista ja yksityistä verkkokokemusta. Sinun kannattaa ottaa HTTPS käyttöön suojellaksesi käyttäjien ja verkkosivustosi välistä yhteyttä, sivuston sisällöstä riippumatta.

Tiedot suojataan HTTPS:ssä Transport Layer Security ‑protokollalla (TLS), joka tarjoaa kolme tärkeää suojaustasoa:

 1. Salaus – välitettyjen tietojen salaaminen niiden suojaamiseksi luvattomilta käyttäjiltä. Tämä tarkoittaa, että käyttäjän selatessa verkkosivustoa kukaan ei voi “kuunnella” keskusteluja, seurata toimintoja useilla sivuilla tai varastaa tietoja.
 2. Tiedon eheys – tietoja ei voi huomaamatta muokata tai vahingoittaa siirron aikana tahallisesti tai tahattomasti.
 3. Todennus – todistaa, että käyttäjä viestii tarkoitetun verkkosivuston kanssa. Tämä estää välistävetohyökkäyksiä ja lisää käyttäjän luottamusta, mikä hyödyttää yritystä.

HTTPS-asetusten parhaat käytännöt

Käytä tehokkaita suojausvarmenteita

Suojausvarmenne on hankittava osana HTTPS:n käyttöönottoa sivustollasi. Varmenteen myöntää varmentaja (Certificate Authority), joka vahvistaa, että verkko-osoitteesi kuuluu organisaatiollesi. Näin asiakkaita suojataan välistävetohyökkäyksiltä. Varmista korkea suojaustaso valitsemalla 2048-bittinen avain, kun asetat varmenteen. Jos sinulla on jo varmenne, jolla on heikompi avain (1024-bittinen), päivitä se 2048-bittiseksi. Muista seuraavat asiat, kun valitset sivuston varmennetta:

 • Hanki varmenteesi luotettavalta varmentajalta, joka tarjoaa teknistä tukea.
 • Valitse sopiva varmenne:
  • Yksittäinen varmenne yksittäiselle suojatulle lähteelle (esim. http://www.example.com).
  • Usean verkkotunnuksen varmenne usealle hyvin tunnetulle suojatulle lähteelle (esim. http://www.example.com, cdn.example.com, example.co.uk).
  • Korvausvarmenne suojatulle lähteelle, jossa on useita dynaamisia aliverkkotunnuksia (esim. a.example.com, b.example.com).

Käytä palvelinpuolen 301-uudelleenohjauksia

Uudelleenohjaa käyttäjät ja hakukoneet HTTPS-sivulle tai ‑resurssiin palvelinpuolen 301 HTTP ‑uudelleenohjauksilla.

Varmista, että Google voi indeksoida HTTPS-sivusi

 • Älä estä HTTPS-sivujasi robots.txt-tiedostoilla.
 • Älä sisällytä noindex-sisällönkuvaustageja HTTPS-sivuillesi.
 • Selvitä URL-tarkastustyökalulla, pääseekö Googlebot sivuillesi.

HSTS:n tukeminen

HTTPS-sivustojen kannattaa tukea HSTS:ää (HTTP Strict Transport Security). HSTS käskee selainta pyytämään automaattisesti HTTPS-sivuja, vaikka käyttäjä kirjoittaa selaimen osoitepalkkiin http. Se myös ohjaa Googlen näyttämään suojatut URL-osoitteet hakutuloksissa. Näin minimoidaan riski suojaamattoman sisällön näyttämisestä käyttäjille.

Voit tukea HSTS:ää käyttämällä sitä tukevaa verkkopalvelinta ja ottamalla toiminnon käyttöön.

HSTS on turvallisempi, mutta se tekee version palauttamisesta monimutkaisempaa. HSTS kannattaa ottaa käyttöön näin:

 1. Julkaise HTTPS-sivusi ensin ilman HSTS:ää.
 2. Ala lähettämään HSTS-otsikoita, joilla on lyhyt enimmäisikä. Tarkkaile käyttäjien ja muiden asiakkaiden liikennettä sekä sivustasi riippuvaisten kohteiden, esim. mainosten, tuloksia.
 3. Lisää hitaasti HSTS:n enimmäisikää.
 4. Jos HSTS ei vaikuta käyttäjiin tai hakukoneisiin negatiivisesti, voit halutessasi pyytää sivustosi lisäämistä Chromen HSTS-esilatausluetteloon.

HSTS-esilatauksen käyttäminen

Jos otat HSTS:n käyttöön, voit halutessasi lisätä suojaustasoa ja suorityskykyä tukemalla HSTS-esilatausta. Ota esilataus käyttöön siirtymällä osoitteeseen hstspreload.org ja noudattamalla sivustoasi koskevia pyyntövaatimuksia.

Yleisiä virheitä

Kun suojaat sivustosi TLS:llä, vältä seuraavia virheitä:

Ongelma Toimenpide
Vanhentuneet varmenteet Varmista, että varmenteesi on aina ajan tasalla.
Varmenne on rekisteröity väärällä verkkosivuston nimellä Varmista, että sinulla on varmenne kaikille sivustoa käyttäville palvelinnimille. Jos varmenne esimerkiksi kattaa vain osoitteen http://www.example.com, lataaminen osoitteella example.com (ilman http://www.-etuliitettä) aiheuttaa varmenteen nimivirheen.
Puuttuva palvelinnimen tunnistus (SNI) ‑tuki Varmista, että verkkopalvelimesi tukee SNI:tä ja että käyttäjäsi käyttävät tuettuja selaimia yleisesti. Vaikka kaikki modernit selaimet tukevat SNI:tä, tarvitset erillisen IP:n, jos sinun on tarjottava tuki vanhemmille selaimille.
Lukuongelmat Älä estä HTTPS-sivustosi lukemista käyttämällä robots.txt-tiedostoa.
Indeksointiongelmat Salli sivujesi indeksointi hakukoneille, jos mahdollista. Vältä noindex-sisällönkuvaustagia.
Vanhat protokollaversiot Vanhat protokollaversiot ovat haavoittuvaisia. Varmista, että sinulla on viimeisimmät ja uusimmat TLS-kirjastoversiot, ja ota käyttöön uusimmat protokollaversiot.
Sekoitetut suojauselementit Upota vain HTTPS-sisältöä HTTPS-sivuille.
Erilainen sisältö HTTP- ja HTTPS-versioissa Varmista, että HTTP-sivustosi ja HTTPS-sivustosi sisältö on sama.
HTTP-tilakoodivirheet HTTPS:ssä Varmista, että verkkosivustosi palauttaa oikean HTTP-tilakoodin. Esimerkiksi 200 OK käytettäville sivuille ja 404 tai 410 sivuille, joita ei ole olemassa.

Lisää vinkkejä

Katso Usein kysytyt kysymykset HTTPS:ään siirtymisestä, jos haluat lisää ohjeita HTTPS-sivujen käyttämisestä sivustollasi.

HTTP:stä HTTPS:ään siirtyminen

Kun vaihdat sivustosi protokollan HTTP:stä HTTPS:ään, Google pitää muutosta sivuston siirtona, johon kuuluu URL-osoitteen muutos. Liikennemääräsi voivat tilapäisesti vaihdella tämän vuoksi. Lue lisää sivuston siirto ‑sivulta.

Lisää uusi HTTPS-verkko-omaisuus Search Consoleen: Search Console käsittelee HTTP:n ja HTTPS:n erikseen, eikä näiden verkko-omaisuuksien dataa jaeta Search Consolessa.

Sivustokarttasiirtojen vianetsintäsivulta saat apua siirtoon liittyvissä ongelmissa.

https://support.google.com/webmasters/answer/6073543?hl=fi

Lisätietoja

Lisätietoa TLS:n käyttöönotosta sivustollasi:

Eu ja Eurooppa heikko. -2019 / Yle

Kirjeenvaihtajan analyysi: Eurooppa on jäänyt sivustakatsojaksi itsevaltaisten johtajien pelissä – heikkous uhkaa jo mantereen itsemääräämisoikeutta

Saksan puolustusministeri ehdotti kansainvälistä turvavyöhykettä Pohjois-Syyriaan, kirjoittaa Eurooppa-kirjeenvaihtaja Suvi Turtiainen.

Ulkomaat

Berliinin muuri murtui 1989
AOP

BerliiniValmistelut ovat jo alkaneet. Berliinin Brandenburgin portilla juhlitaan kahden viikon päästä näyttävästi.

Kaupunkia ja Eurooppaa jakaneen muurin murtumisesta tulee 8. marraskuuta kuluneeksi tasan 30 vuotta. Vuonna 1989 Neuvostoliiton hallitsema sosialistinen itäblokki luhistui ja Eurooppa yhdistyi.

Neuvostoliiton valta-asema ja koko maakyhäelmä pirstoutuivat. Länsimainen demokratia ja markkinatalous voittivat. Sääntöpohjainen ja monenvälinen maailmanjärjestys vahvistui.

Yhdysvallat otti selvän johtoaseman maailmanpoliisina, ja tähän Eurooppa nojasi.

Nyt tilanne on dramaattisesti muuttunut. Turkin hyökkäys Pohjois-Syyriaan paljasti jälleen sen, että geopolitiikkaa pyöritetään Yhdysvaltojen, Venäjän ja Kiinan kesken.

Eurooppa on jäänyt auttamatta sivustakatsojaksi itsevaltaisten johtajien pelissä.

Yhdysvallat on presidentti Donald Trumpin johdolla pyyhkinyt sääntöpohjaisella maailmanjärjestyksellä pöytää. Se ei enää ole samanlainen turvallisuuden takaaja, johon Eurooppa ehti kylmän sodan jälkeen tottua.

Venäjä on palannut suureksi maailmanpoliittiseksi kapellimestariksi. Venäjä on nyt se, joka päättää mitä Syyriassa tapahtuu.

Maanantai-iltana Saksasta tuli ehdotus, joka yrittää tehdä Euroopasta jotain muutakin kuin sivustokatsojan. Se joko mullistaa Saksan roolin maailmanpolitiikassa tai päätyy sisäpoliittisen riitelyn kaatamaksi katastrofiksi.

Saksan puolustusministeri Annegret Kramp-Karrenbauer ehdotti maanantaina kansainvälisesti valvotun turvavyöhykkeen perustamista Pohjois-Syyriaan. Tarkoituksena on suojella siviilejä ja jatkaa taistelua Isis-terroristiliikettä vastaan.

Puolustusministeri myönsi itsekin, että Saksa ja Eurooppa ovat olleet Syyrian konfliktin sivustakatsojia. Liian passiivisia.

Annegret Kramp-Karrenbauer aikoo esittää suunnitelmansa Nato-maiden puolustusministerikokouksessa Brysselissä torstaina ja perjantaina.

Ehdotus on poikinut Saksassa jo hallituksen sisäisen kiistan. Ulkoministeri Heiko Maas on suhtautunut hänelle puolittain yllätyksenä tulleeseen ehdotukseen pidättyvästi, mikä kertoo ainakin Saksan hallituspuolueiden erimielisyydestä.

Kramp-Karrenbauer johtaa kristillisdemokraattista CDU-puoluetta ja on yksi – joskin viime aikoina kovasti arvosteltu – ehdokas seuraavaksi kansleriksi Angela Merkelin jälkeen. Maasin puolue on sosiaalidemokraattinen SPD.

Lisäksi Maasin nihkeä suhtautuminen kertoo Saksan ulkopoliittisesta perinteestä ja traumasta. Saksassa on yhä pelkoa liian vahvasta Saksasta. Se johtuu tietenkin historiasta toisesta maailmansodasta, jolloin Saksan vahvuus oli koko maailman ongelma.

Joukkojen lähettäminen Syyriaan turvaamaan pohjoisia alueita olisi uudenlaista ulkopolitiikkaa nyky-Saksalta. Siihen tarvitaan liittopäivien eli parlamentin hyväksyntä. Kysymys on poliittisesti Saksalle erittäin vaikea.

Viime viikolla ulkoministeri Maas tapasi pohjoismaisia ulkoministereitä Berliinissä ja hymähti Ylen kysymykselle siitä, pitäisikö Saksan ottaa nykyistä suurempi rooli maailmanpolitiikassa.

– Ei ole olemassa mitään Germany first -politiikkaa, Maas vastasi Ylelle.

Maasin mukaan Saksa tuntee vastuunsa, mutta haluaa vaikuttaa maailmanpolitiikkaan yhdessä muun Euroopan kanssa. Hänen mukaansa yksi tapa ketteröittää ja vahvistaa Euroopan roolia maailmanpolitiikassa on ottaa Eurooppa-neuvostossa käyttöön enemmistöpäätös.

Nyt ulkopolitiikkaa koskevat päätökset vaativat kaikkien EU-maiden johtajien yksimielisyyden. Tämän vaatimuksenongelmat nähtiin Turkin hyökätessä Syyriaan. Unkari viivytti EU:n yhteistä kannanottoa, jossa Turkin hyökkäys tuomittiin.

Saksa aikoo Maasin mukaan vahvistaa ensi vuonna koittavalla puheenjohtajuuskaudella Euroopan unionin strategista itsemääräämisoikeutta.

Aloite on tarpeen, sillä tällä hetkellä Euroopan ulkopoliittinen heikkous uhkaa sen itsemääräämisoikeutta.

European Council on Foreign Relations -tutkimuslaitoksen raportti huomauttaa Yhdysvaltain vetäytymisen Iranin-ydinsopimuksesta paljastaneen Euroopan menettäneen osan itsemääräämisoikeudesta.

Vaikka Euroopan maat halusivat pitää kiinni sopimuksesta, osa suurista eurooppalaisyrityksistä taipui Yhdysvaltain vaatimukseen lopettaa toiminta Iranissa. Eli muualla päätettiin se, mitä Euroopassa voidaan tehdä.

Raportti kysyy, mitä tapahtuu jos Yhdysvallat vaatii samoja rajoituksia kauppaan Venäjän tai Kiinan kanssa? Kyse olisi Euroopalle sadoista miljardeista euroista vuodessa.

Samalla tavalla Syyrian kohtalo on myös Euroopan kohtalo, josta tällä hetkellä päätetään Euroopan ulkopuolella. Turkin Erdoğan on jo uhannut 3,6 miljoonan pakolaisella päästämisellä Eurooppaan, jos maanosan johtavat arvostelevat sen hyökkäystä.

Tällaista vyöryä oikeistopopulismin kanssa kamppailevat EU-johtajat eivät missään nimessä halua. Lisäksi Pohjois-Syyrian sekasorto uhkaa herättää jo kerran nujerretun Isisin jälkeen henkiin. Pohjois-Syyrian vankiloissa on Isis-taistelijoita. Lähellä hyökkäysaluetta on al-Holin leiri, jolle on koottu naisia ja lapsia terroristijärjestön aiemmin hallitsemilta alueilta.

Euroopan on ajateltava enemmän kuin geopoliittinen toimija, jotta se saa kohtalonsa taas omiin käsiinsä. Koska Yhdysvallat ei ole enää samanlainen selkänoja, yhteistyötä on tehtävä tilanteen mukaan entistä useammin Venäjän tai Turkin kaltaisten maiden kanssa.

Saksan puolustusministerin ehdotuksessa turvavyöhyke muodostettaisiin yhdessä Venäjän ja Turkin kanssa.

Kramp-Karrenbauerin esitys on saanut vastaansa Saksassa arvosteltua, mutta sentään se on jonkilainen esitys.

Askel katsomosta kohti kenttää.

/&¤#(%¤(&#¤%##

Jokohan se Saksan pelko omasta “suuruudestaan” kohta vähenee, kun maa on täynnään turkkilaisia ja muita ulkomaan eläviä. Jossain taitaa olla jo pikku kyläyhteisöjä, ,missä ulkomaalaiset ovat enemmistönä, jos en väärin muista??

Ja tokihan Eu on heikko, kun pannaan kasa sieltä täältä valtioita kinaamaan ja yrittämään sopia asioista.  Tilanteessa ei ole sen kummempaa, kuin tv-ohjelma “selviytyjissä”.   Yhteinen sopiva päämäärä sopii, jos hyödyt koskevat jokaista, mutta kun yksi on toista mieltä, niin yksimielisyys ei kohtaa ja päätökset jäävät, kuten nyt ollaan saatu nähdä.   Samaa romua kuin esim YK:ssa tai näissä muissa mestoissa, missä on  ns “veto”-toiminto  käytössä.  Yksi vastustaa ja homma on nolla.

Ensimmäisenä on poistettava schengen — ja rajavalvonta takaisin.    Sen jälkeen maahanmuutto palaa oikeaan kurssiin.

Eu ei tule olemaan tuhannen vuoden ratkaisu(ei edes sadan) — ja diilihän on Saksan ja Ranskan yhteinen soppari, missä loppujengi on lauman perässäjuoksijoita.  Narttuja.    

Post Navigation