matkalla pään sisällä……..

kaikki liittyy kaikkeen…

Lähde reissuun ja valtio maksaa kyydin takaisin.-2019

Isis-leirille joutuneita naisia ja lapsia pitää avustaa, kirjoittavat oikeus­tieteilijät mielipide­kirjoituksessa

Konsuliavustamisesta ei saa luopua rangaistuksena. Avustamisen perusteina ovat avun tarve ja joutuminen hädänalaiseen asemaan.

Helsingin Sanomissa oli pitkä juttu (16.6.) Isisin ”kalifaatissa” asuneiden suomalaisnaisten ja lasten kohtalosta. Jutussa kysyttiin, ”pitäisikö Suomen kansalaisten päästä takaisin kotimaahansa? Voisiko lapset erottaa äideistään ja tuoda vain heidät Suomeen?”.

Haluamme todeta, ettei Suomen viranomaisilla ole asiassa kysymyksen olettamaa harkintavaltaa. Perustuslain 9. pykälän mukaan ”Suomen kansalaista ei saa estää saapumasta maahan”. Myös Euroopan ihmisoikeussopimuksen 4. pöytäkirjan 3. artiklan mukaan ”keneltäkään ei saa evätä oikeutta tulla sen valtion alueelle, jonka kansalainen hän on”.

Tämä jättää jäljelle vain kysymyksen siitä, pitääkö viranomaisten aktiivisesti avustaa heidän tuloaan maahan. Konsulipalveluista annetun lain mukaan asianmukainen Suomen edustusto ”voi avustaa evakuoinnin järjestämisessä kriisi­alueelta lähimmälle turvalliselle alueelle tai kotimaahan”. Vaikka muotoilu on avoin (”voi avustaa”), säännökseen liittyvässä hallituksen esityksessä on selvästi todettu, että tällaisessa tilanteessa ”päätarkoituksena on siis avustaa kansalaisia siirtymään kriisialueelta turvalliselle alueelle” (HE 283(1998)).

Julkisessa keskustelussa on toisinaan esitetty, ettei avustamiseen pidä ryhtyä sen vuoksi, mitä nämä henkilöt ovat tehneet tai heidän on epäilty tehneen. On tärkeä havaita, ettei konsuliavustamisesta saa luopua rangaistuksena. Avustamisen perusteina ovat avun tarve ja joutuminen hädänalaiseen asemaan.

Lisäksi on vielä syytä huomauttaa, että niin Suomen lakiin kuin kansainvälisiin sopimuksiinkin sisältyy ”lapsen edun” ensisijaisuutta koskeva periaate. Lapsen asemaa koskevassa yleissopimuksessa sopimusvaltiot vielä erikseen ”sitoutuvat takaamaan lapselle hänen hyvinvoinnilleen välttämättömän suojelun ja huolenpidon”.

Käsityksemme mukaan tästä kaikesta seuraa valtiolle ainakin velvollisuus avustaa lapsien sekä heidän huoltajiensa tuomisessa maahan.               https://www.hs.fi/mielipide/art-2000006148313.html

Päivi Leino-Sandberg

transnationaalisen eurooppaoikeuden professori, Helsingin yliopisto

Jan Klabbers

kansainvälisen oikeuden professori, Helsingin yliopisto

Martti Koskenniemi

kansainvälisen oikeuden professori, Helsingin yliopisto

Urpo Kangas

oikeustieteen professori emeritus, Helsingin yliopisto

Timo Koivurova

tutkimusprofessori, Lapin Yliopisto

Kati Kulovesi

kansainvälisen oikeuden professori, Itä-Suomen yliopisto

Juha Lavapuro

julkisoikeuden professori, Turun yliopisto

Sakari Melander

rikosoikeuden professori, Helsingin yliopisto

Kimmo Nuotio

rikosoikeuden professori, Helsingin yliopisto

Tuomas Ojanen

valtiosääntöoikeuden professori, Helsingin yliopisto

Elina Pirjatanniemi

kansainvälisen oikeuden professori, Åbo Akademi

Janne Salminen

julkisoikeuden professori, Turun yliopisto

Martin Scheinin

kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien professori, EUI, Firenze

Kaarlo Tuori

oikeustieteen professori, emeritus, Helsingin yliopisto

Lotta Viikari

kansainvälisen oikeuden professori, Lapin yliopisto

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s