matkalla pään sisällä……..

kaikki liittyy kaikkeen…

Radikaali läpinäkyvyys voisi torjua myös Suomessa rehottavaa salailun kulttuuria(HS) -2019

Radikaali läpinäkyvyys voisi torjua myös Suomessa rehottavaa salailun kulttuuria

Taiwanilaisen ministerin Audrey Tangin kokoukset nauhoitetaan ja julkaistaan internetissä. Tang näkee tiedon julkishyödykkeenä, joka kuuluu kansalaisten käyttöön.

Salailun kulttuuri on myrkkyä demokratialle. Kun yhteiskunta­politiikan tärkeät toimijat, kuten virkamiehet ja poliitikot, piilottelevat tai vääristelevät tietoa, kansalaisten luottamus poliittiseen järjestelmään horjuu. Päätösten syyt ja seuraukset jäävät epä­selviksi, ja kansalaiset vieraantuvat politiikasta entistä enemmän.

Salailu on korruption muoto, jossa on kyse vallan väärinkäytöstä. Salailija päättää, mitä tietoa hän päästää eteenpäin. Pimentoon jää tieto, joka ei tue salailijan agendaa. Salailevat käytännöt ovat vakava ongelma julkisissa tehtävissä, kuten valtion- ja paikallishallinnossa tai eduskunnassa.

Tällaiset tehtävät tulisi hoitaa demokratian periaatteiden mukaan: läpinäkyvästi, oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti. Salailulla peitelläänkin yleensä juuri näiden peri­aatteiden loukkaamista. Jos totuus pääsisi esille, asiaa – vaikkapa lainmuutosta tai kaavoituspäätöstä – ei voisi toteuttaa salailijan haluamalla tavalla.

Suomessa ajatellaan usein, että korruptio ja siihen liittyvä salailu ovat muiden maiden ongelmia. Surullista kyllä, Suomessakin salailun kulttuuri rehottaa eri puolilla hallintoa ja poliittista päätöksen­tekojärjestelmää. Ongelma nousi jälleen kerran pintaan ennen vaa­leja, kun lehdet uutisoivat, että valtionvarainministeriön virka­miehet olivat jättäneet kertomatta eduskunnalle tärkeitä tietoja sote-uudistuksesta.

Tällaiset tapaukset ovat huoles­tuttavia kahdesta syystä. Julkisuuteen päätyneet tapaukset ovat usein vain jäävuoren huippu. Tapaukset myös viestivät, että tiedon piilottelu ja salailu hyväksytään työskentely-ympäristössä, oli salailu sitten virkamiesten oma-aloitteista toimintaa tai poliittisen ohjauksen eli ministerin aikaansaannosta.

Salailijat toimivat lyhytnäköisesti, tavoitellen röyhkeästi omaa ja ­intressiryhmänsä etua. Samalla he rapauttavat demokratian kulma­kiveä: kansalaisten luottamusta järjestelmän oikeudenmukaisuuteen ja tasavertaisuuteen.

Jotta salailun kulttuuri ei leviäisi entisestään, päätöksenteon läpi­näkyvyyttä on lisättävä mahdollisimman kattavilla toimilla. Tällaisia ovat esimerkiksi säädökset, jotka velvoittavat tietojen julkaisemiseen virkamiesten ja kansanedustajien vaikuttajatapaamisista sekä avoimeen asiantuntijoiden kuulemiseen lainvalmistelussa eduskunnan valiokunnissa.

Lainsäädännön lisäksi läpinäkyvyys leviää teoilla, jotka muodostuvat arjen rutiineiksi. Ihailtava esimerkki tästä on Taiwanissa digitaa­lisista kysymyksistä vastaava minis­teri Audrey Tang, joka soveltaa työssään radikaalin läpi­näkyvyyden periaatetta.

Esimerkiksi Tangin kokoukset nau­hoitetaan ja julkaistaan inter­netissä. Näin ei jää pimentoon, mitä Tang on keskustellut ja kenen kanssa. Poikkeus käytäntöön ovat tietenkin kansalliseen turvallisuuteen liittyvät asiat.

Ohjelmistokehittäjätaustainen Tang perustelee radikaalin läpi­näkyvyyden käytäntöä julkisen palvelun tehtävällään. Hän näkee kokouksissaan vaihdetun ja tuotetun tiedon julkishyödykkeenä. Julkishyödykkeitä ovat julkisin varoin kaikkien hyödyksi tuotetut rakenteet, kuten maantiet ja katuvalot, joiden käyttöä ei estetä keneltäkään. Samaan tapaan Tangin mielestä kokousten tieto kuuluu kansalaisten käyttöön ja siksi niiden sisältö tulee olla kansalaisten saatavilla.

Tällaista ajatusjohtajuutta soisi näkevän enemmän Suomessakin. Siihen tietenkin tarvitaan rohkeutta – ja luottamusta siihen, ettei ole mitään salattavaa.

Yksittäiset poliitikot ja eduskuntaryhmät ovat ottaneet lupaavia askeleita tähän suuntaan julkistamalla vaikuttajatapaamisiaan, mutta radikaalin läpinäkyvyyden järjestelmällinen soveltaminen on valitettavasti Suomessa vielä kaukana.

Läpinäkyvyys on salailijoiden pahin uhka. Toivottavasti uusi hallitus ottaa asialistalleen läpinäkyvyyden lisäämisen, koska sitä tarvitaan suomalaisessa päätöksenteossa.

Olisi hienoa myös nähdä suoma­laisten vallanpitäjien soveltavan radikaalia läpinäkyvyyttä työssään. Vain demokratian periaatteiden – oikeudenmukaisuuden, läpinäkyvyyden ja tasapuolisuuden – vaaliminen auttaa parantamaan kansalaisten luottamusta poliittisiin ­instituutioihin.                 https://www.hs.fi/mielipide/art-2000006088133.html

Kirjoittaja on apulaisprofessori University of Illinois’ssa Chicagossa Yhdysvalloissa.

#/#/¤%¤#&%¤#/#

no2need/ Pullakuski”””/:::::::::   Erikoinen juttu tuli vastaan tuolla Kelassa kuulemma.   Eli, Kela nauhoittaa asiakaspuhelujaan, kuten alussa ilmoitetaan.   Kaksi keskustelijaa siis, joiden puheet nauhalle.   Usein syynä kuulemma “koulutustarkoitukset”—mutta toinen syy toki juttujen todistusarvo……..mutta sepä on  toki todistusarvoa molemmille keskustelijoille.   

No nyt sitten Kelan mielestä puhelunauhoitetta ei toimitetakaan eri pyynnöstä asiakkaalle, eli asiakaspalveluun soittaneelle ???   Että muka Kela ei toimita itse nauhoitetta.???     Kuulostaapa kummalta…siinä mielessä, että  jos tuota nautoitustoimintaa harrastetaan, niin tokihan kaiken normi-logiikan ja maalaisjärjen mukaan – tuo puhelu on molempien keskustelijoiden saatavissa ja käytettävissä.   Muuten homma ei taida olla ihan balanssissa.   Pitääkö tällaisiakin juttuja alkaa jo tarkistella jostain hallinto-oikeuksien tai käräjäoikeuksien kautta…. eli että valtion eri instanssit toimivat ihan omilla säännöillään ja kansalainen ei saa itseään koskevaa matskua käyttöönsä.  Nauhoitetta.  

  Ehkä jonkun pitäisi (jos ei ole jo) — tehdä homma virallisen tarkistuksen kautta(valitusinstanssit/ennakkopäätös~~ ) ………… koska jos ei harrasteta salakuuntelua, niin kyllä se “kahden keskustelu”  …..pitää olla jaossa molempiin suuntiin.    Muuten ollaan oudolla tiellä.     Kela alkaa muutenkin olla aika jääräpää ja kelvoton laitos nykyään….eli liian iso saappaisiinsa ja kuten ollaan jo aikaa kuultu — siellä toimitaan aika erikoisten aivottomien toimien mukaan —-liittyen vasiten sosiaalialan toimiin nähden.  Kela osannee käyttää laskukoneitaan, mutta sosiaalinen puoli on nollaa ja aivot sillä puolen narikassa.

Mediassa taitaa riittää juttua noista Kelan tumpeloinneista— sossuun yhdistymisen jälkeen (jatkuvia ongelmia).      Ehkä juuri siksikin Kelasta tehtiin sossun portsari — että köyhille pari rappua lisää anomuksiinsa, jotta sitä rahaa ei tiputeltaisi entiseen malliin (harkinnanvarainen).  No, sylttytehdasta voi etsiä jostain päin. Eiköhän ne riistäjät jostain päin löydy…   Entiset sossun jakamat rahat taitavat mennä nykyään liftareiden asuttamiseen.

Single Post Navigation

2 thoughts on “Radikaali läpinäkyvyys voisi torjua myös Suomessa rehottavaa salailun kulttuuria(HS) -2019

  1. Jörgen Jörgensen on said:

    Viranomaisen tekemien tallenteiden ja asiakirjojen julkisuus, poikkeuksena erityiset lakisääteiset asiat, on määritelty jo perustuslaissa (12§, 2. mom). Sitä vastaan ei pysty edes Kela pullikoimaan, mutta PeL ei määrittele velvoitetta luovuttaa mitään tallenteita millään kohtuullisella aikavälillä edes niille, joita asia koskee. Laissa viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999), erityisesti 16§, kyllä määritellään asiakirjan antamistavat, eikä siinä jää Kelalle paljoa puliveivausvaraa. Mutta onhan se nyt perkele, jos kansalaisen pitää lähteä käräjille saadakseen Kelalta itseään koskevan asiakirjan! Tällaiset jutut Kela kyllä häviäisi 6-0, mutta sille pitäisi asettaa jokaisessa tuomiossa niin raskaat sanktiot, että halu oikeasti palvella kansalaisia merkittävästi paranisi.

    • Kela kertoi, että “kuulemistilaisuus” voidaan järjestää , mutta itse nauhoituskopiota ei ainakaan äänen kanssa anneta. Ehkä tarjolla oli kirjoitettunakin, mutta tosiaan erikoinen tuo, että jos lupa nauhoittaa systeemin toimesta asiakkaan puhelu, niin oletus myös, että tuo nauha löytyy sellaisenaan myös kuunnellulle eli toiselle osapuolelle äänen kanssa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s