matkalla pään sisällä……..

kaikki liittyy kaikkeen…

Kela ei saakaan oikeutta kurkkia toimeen­tulo­tuen hakijan tilitietoja.-2019

Kela ei saakaan oikeutta kurkkia toimeen­tulo­tuen hakijan tilitietoja

HS kertoi viime lokakuussa uudesta laista, joka laajensi huomattavasti monien viranomaisten mahdollisuuksia päästä kurkkimaan kansalaisten pankkitilitietoja.

 HUHUHUH…….  Kela meinasi huitaista rivien väliin oikein kunnon ronkkimis-säädökset ilman että kukaan huomaisi mitään.  No onneksi joku huomasi.    Kansalaisten on aika herätä siihen tosiasiaan, että systeemi on tosiaan vihollinen, eikä mikään kaveri.   Tätähän on jo ihmetelty, aiheena taisi olla nuo Välimeren maat, missä pidettiin erikoisen kummallisena, että valtio olisi muka kansalaisen ystävä.  Tässä ja monessa muussa jutussa, tulee kyllä näkyviin nuo systeemin venkuroinnit, eli lammaskansan karsinaan tunku….ja sehän on helppoa ,koska Suomen lammaskansa tuntuu olevan unessa alvariinsa ja kaikessa.        EHkä kannattaa ottaa käteen se toiminto kuntalaisten toimesta …että jokaikinen — === jokainen –asia mikä ei toimi tai tunnu oikealta, niin kaivaa sen oikean osoitteen sille  KANTELULLE TAI VALITUKSELLE…..ja tekee siis vaihteeksi jotain muuta kuin antaa kaataa paskaa niskaansa loputtomiin.   

Kela ei saa automaattista oikeutta toimeentulohakijan pankkitilitietoihin, toisin kuin oli hallituksen aikomus. HS kertoi lokakuussa uudesta laista, jonka perusteella Kela olisi päässyt katsomaan jokaisen toimeentulotuenhakijan tilitiedot automaattisesti tältä kysymättä.

EU:n viidenteen rahanpesudirektiiviin perustuvan lain mukaan pankkien pitää rakentaa sähköinen tilitietojen hakujärjestelmä, josta viranomaiset pääsevät kiinni tarvitsemiinsa tietoihin.

Valmisteluvaiheessa lakiin lisättiin valtiovarainministeriössä Kelan kokonaan uudet oikeudet, vaikka ne eivät millään tavalla liity rahanpesudirektiivin tarkoitukseen.

Myös automaattisen järjestelmän kautta viranomaisten saatavilla olevien tilitietojen määrää ja laatua kasvatettiin valmistelun aikana huomattavasti siitä, mitä EU-direktiivi edellyttää.

Pankkien olisi pitänyt mahdollistaa viranomaisten pääsy kaikkiin tilitapahtumiin kolmelta edelliseltä vuodelta. Niistä olisi pitänyt käydä myös ilmi saapuvien ja lähtevien maksujen vastaanottajien ja lähettäjien henkilöllisyydet ja tilinumerot.

Direktiivissä vaaditaan tiedot vain tilinumeroista ja tilinhaltijoiden henkilöllisyydestä tai todellisista edunsaajista. Tilitapahtumista ei puhuta mitään.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta katsoi joulukuussa lausunnossaan, että kaikki direktiivin vaatimukset ylittävät lisäykset on poistettava laista. Valiokunnan mukaan pankkitilitiedot ovat yksityiselämän suojan ydinalueelle ulottuvia arkaluonteisia henkilötietoja, joihin pääsyä pitää perustella erityisen tarkasti.

Perustuslakivaliokunta kritisoi sitä, että sääntelyllä olisi perustettu järjestelmä, jonka puitteissa pankkisalaisuuden alaisia henkilötietoja annettaisiin useiden viranomaisten käyttöön ilman riittävää ennakollista kontrollia.

Talousvaliokunta teki maaliskuussa lakiesitykseen perustuslakivaliokunnan vaatimat muutokset. Laki hyväksytään eduskunnassa tällä viikolla.

Tätä nykyä Kela pyytää toimeentulotuen hakijoilta tiliotteen ja jos Kelalla on syytä epäillä väärinkäytöstä se voi pyytää tilitietoja myös suoraan pankeista. Kelan automaattista oikeutta tilitietoihin perusteltiin laissa sillä, että se nopeuttaisi ja yksinkertaistaisi tukihakemusten käsittelyä.

Tulorekisteriin yhdistettynä hakijan tilitietojen saaminen voisi mahdollistaa jopa tukipäätösten automatisoinnin ennen pitkää. Perustuslakivaliokunnan mukaan se ei ole kuitenkaan riittävä peruste yksityiselämän suojan ydinalueelle kuuluvien tietojen automaattiseen antamiseen.

Myös esimerkiksi verottajalla, konkurssiasiamiehellä, tullilla, rahanpesua valvovilla viranomaisilla ja ulosottomiehellä on oikeus saada pankeilta ihmisten tilitietoja. Kullakin viranomaisella oikeuksista on säädetty erikseen eikä uusi laki muuta niitä.

Esimerkiksi verottajan oikeus saada tietoja pankeilta on hyvin laaja, mutta se joutuu siis jatkossakin pyytämään tilitapahtuma-aineistoja erikseen pankeilta, eikä se voi katsella tapahtumia suoraan sähköisen liittymän kautta.

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s