matkalla pään sisällä……..

kaikki liittyy kaikkeen…

Archive for the month “January, 2019”

Kokoomus siis vanhusten vihollinen.-2019

Suurimmat hoivayhtiöt siis romuksi todettu…. ei kaikki, mutta tokihan tällä hetkellä olevat tilastot julkisuudessa ovat pelkkää jäävuoren huippua. 

Ihmetellä täytyy, missä löytyy vanhainkoteja tai hoitolaitoksia, minne tämä kokkare-porukka saa omat vanhuksensa/omaisensa sijoitettua – ja missä heille olisi luotettavampaa hoitoa, kuin nyt juuri tulleet laiminlyönnit kertovat.??

  Onko kokkareilla joku ihan oma “erikois-vanhainkoti” jemmassa-   jonka toiminnoista heidän ei tarvitse olla huolissaan – ja kun kerran on varaa luistella hoitajamitoituksesta ohimennen.     Ehkä kokkareilla tosiaan on jokin salainen ase tässä-   omiensa kanssa. ?   Kysykääpä joku mediassa, että missä ihmeen loistomestassa kokkareiden mummot ja vaarit ovat hoidossa, niin sekin salaisuus selviää.   

AVI ja Valvira -kädettömiä. -2019

Katso täältä missä hoivakodissa on mitäkin ongelmia – Hoivakotien pitäisi itse valvoa toimintaansa, mutta valvontaa ei oteta tosissaan.

(   No2need::::  Miten voisikaan tai tarvitsisi, kun AVI ja Valvira ovat totaalisen kädettömiä.  On siinä varsinaiset valvovat “viranomaiset”   )

Osassa Suomen yksityisiä hoivakoteja epäkohtia on yritetty laittaa kuntoon vuosikausia, tuloksetta.

>>>>>>        https://yle.fi/uutiset/3-10618808

vanhusten hoitotyö

Stina Tuominen / Yle

Etelä-Suomen aluehallintoviraston (avi) ylitarkastaja Päivi Vainio on tällä hetkellä ehkä kiireisempi kuin koskaan. Hänen pöydällään on kymmeniä valvonta-asioita, ja paperitorni vain kasvaa.

– Epäkohtailmoituksia tulee ihan jatkuvasti. Me emme aina edes ehdi pyytämään selvityksiä, kun tulee jo seuraava ilmoitus, Vainio kertoo.

Vainio on ainoa pääsääntöisesti vanhustenhuollon valvontaa tekevä virkamies Etelä-Suomen aluehallintovirastossa. Yhteensä vanhustenhuollon valvontaan on panostettu 2,5 henkilötyövuotta. Resurssit ovat pysyneet viime vuodet samoina, vaikka valvontaurakka on kasvanut.

Valvottavia vanhustenhuollon yksiköitä on Vainion alueella 600–700. Ei ihme, että työt kasaantuvat.

hoivakoti
Jutussa olevat tekstikatkelmat ovat lainauksia aluehallintovirastojen valvontapäätöksistä.

Ongelmat korostuvat yksityisellä puolella

Valvonnan puute on yksi suuri syy siihen, miksi epäkohdat vanhusten hoivapalveluissa ovat lisääntyneet viime vuosina.

Ylen A-studio tutki aluehallintovirastoissa tehdyt valvontapäätökset vuosilta 2016–2018, jotka koskivat Suomen kolmen suurimman hoivayhtiön – Attendon, Esperin ja Mehiläisen – ympärivuorokautista vanhusten hoivaa tarjoavia yksiköitä. Mukana selvityksessä on myös Esperin tytäryhtiö Saga Care.

Löydät jutun lopusta listauksen kaikista niistä hoivakodeista, joissa avi on edellyttänyt yritystä korjaamaan havaitsemansa epäkohdat.

Kokosimme myös tiivistyksen hoivakotien epäkohdista. Joistakin hoivakodeista on tehty useampi valvontapäätös. Tällöin päätösten sisältö on niputettu yhteen.

Useimmin valvonnan seurauksena on ollut huomautus tai huomion kiinnittäminen, jotka eivät välttämättä termeinä kuulosta niin vakavilta kuin ovat. Ne tarkoittavat, että jos toimintaa ei paranneta, viranomainen voi käyttää järeämpiä keinoja. Sellaisia ovat määräys, jota avi voi tehostaa uhkasakolla, tai jopa hoivakodin toiminnan keskeyttäminen.

Avien antamat kevyemmät toimenpiteet on rajattu listauksen ulkopuolelle.

Tutkinta kohdistettiin yksityisiin hoivayhtiöihin, koska valvovien viranomaisten mukaan ongelmat korostuvat niiden yksiköissä. Hoivayhtiöt ovat tulleet viime vuosina markkinoille ryminällä. Yksityisiä hoivayksiköitä on Suomen kunnissa jo enemmän kuin julkisia.

Valvontapäätöksiä tehtiin vuosina 2016–2018 kaikkiaan 78 kappaletta, joista yli puolessa viranomaiset vaativat palveluntuottajilta jonkinlaisia toimenpiteitä. Lisäksi Yle kävi läpi runsaasti kaupunkien tekemiä valvontatarkastuksiin liittyviä asiakirjoja.

Kävi ilmi, että kaikilla kolmella suurella hoivayhtiöllä on monin paikoin vaikeuksia tuottaa palveluita lain ja sopimusten mukaisesti. Suhteellisesti eniten ongelmia on Esperillä ja Attendolla, mutta myös Mehiläisellä on omat ongelmayksikkönsä.

Aluehallintovirastojen valvontapäätökset vuosilta 2016–2018

Hoivakotien suurin yksittäinen ongelma on liian vähäinen henkilöstön määrä. Sosiaali- ja terveysministeriön laatusuosituksessa ympärivuorokautisessa hoivassa hoitajamäärän alarajaksi on määritelty 0,5 hoitajaa yhtä asiakasta kohden.

Avien valvontapäätöksistä selviää, että kipuraja alittuu usein. Ja suositus on vain suositus. Se ei ole lakiin kirjattu velvoite.

Liian vähäisen henkilökunnan lisäksi vikaa löytyy myös esimerkiksi siinä, miten hoivakoteja johdetaan, miten työvuorolistoja ja potilasasiakirjoja täytetään ja miten lääkkeitä käsitellään.

Ongelmia on paljon, mutta on myös syytä muistaa, että suurimmassa osassa hoivakoteja ei viranomaisten mukaan ole ongelmia. Laatuerot yksiköiden välillä voivat olla suuria.

Omavalvonta ei toimi

Kenen vastuulla valvonta sitten on?

Yksityisten palveluntuottajien valvonta kuuluu ensisijaisesti kunnille, jotka ostavat niiltä palveluita. Sen lisäksi sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira ja aluehallintovirastot valvovat hoivakoteja.

Valviralla ja aveilla on tarvittaessa mahdollisuus asettaa uhkasakkoja tai vaikka sulkea hoivakoti, jos toiminta ei täytä lain vaatimuksia. Näin tapahtui viime viikolla Kristiinankaupungissa.

Valviran ja avien valvontaresurssit ovat erittäin niukat. Valvirassa vanhustenhuollosta vastaa enimmillään kaksi henkilöä. Vastuualueena on koko maa.

Kunnatkin voivat “ojentaa” palveluntuottajia. Ne voivat esimerkiksi purkaa palvelusopimuksia tai määrätä sakkoja sopimusrikkomuksista. Kaikkiin kuntien tekemiin sopimuksiin ei kuitenkaan ole edes kirjattu sakottamisen mahdollisuutta.

Kunnat voivat myös rajoittaa vanhusten sijoittamista ongelmallisiin hoivakoteihin. Näin on myös monessa kaupungissa tehty viime vuosina.

Kuntien valvontaa hankaloittaa se, että kaikissa kunnissa ei ole työntekijöitä, jotka hallitsisivat valvonta-asiat. Esimerkiksi kunnan koko vaikuttaa asiaan.

Kaikissa kunnissa ei myöskään välttämättä ole ymmärretty, että vaikka palvelun tuottaminen ulkoistettaisiinkin yksityiselle yhtiölle, valvontavastuu kuuluu edelleen kunnalle.

Valvovien viranomaisten mukaan kunnilla on petrattavaa sekä valvonnassa että siinä, miten ne ylipäänsä palveluita kilpailuttavat ja ostavat. Kilpailutuksessa alhainen hinta korvaa liian usein hoivapalveluiden laadulliset kriteerit.

Koska valvontaan ei ole riittävästi resursseja, kunnat ovat luottaneet siihen, että hoivayhtiöt valvovat itse itseään. Puhutaan omavalvonnasta (siirryt toiseen palveluun), josta säädettiin sosiaalihuoltolaissa vuonna 2015. Omavalvontavelvoite on ollut yksityisiä sosiaalipalveluja koskevassa laissa jo vuodesta 2011 ja vanhuspalvelulaissa vuodesta 2013.

Valvovien viranomaisten mukaan käytäntö on osoittanut, että omavalvonta ei toimi. Sitä ei oteta tosissaan.

Valviran ylitarkastaja Elina Uusitalon mukaan omavalvonnan ongelmat kytkeytyvät ensisijaisesti henkilöstömäärään ja siihen, mihin hoivakodin esimies aikansa käyttää.

Esimiehen työaika saattaa kulua esimerkiksi hoitotyössä. Tällöin hallinnollisiin asioihin ja johtamiseen jää vähemmän aikaa.

– Jos vastuuhenkilöllä ei ole työaikaa johtaa ja toimeenpanna omavalvontaa, niin miten siellä sitten valvotaan? Uusitalo kysyy.

“Viriketoiminnaksi merkitään, kun asiakkaalle avataan radio”

Hoiva-alalla suurin menoerä ovat henkilöstön palkkakulut.

Hoivayhtiöt puolestaan pyrkivät paitsi tuottamaan palveluita, myös tekemään voittoa. Tämä näkyy siinä, miten hoivakotien työvuorolistoja täytetään.

Etenkin viikonloppuisin ja yöaikaan hoito pyritään järjestämään mahdollisimman vähällä henkilökunnalla, koska työvoima on kalliimpaa kuin arkena.

hoivakoti

THL:n tilastojen mukaan Suomessa ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä yövuorossa työskentelee keskimäärin yksi henkilö.

– Tämä on aika tyypillinen tilanne. Olen ääneen ihmetellyt, että miten voi olla, että kahden hoitajan apua tarvitsevat kuntoutuvat yöaikaan siten, että he selviytyvät yhden hoitajan avulla, ylitarkastaja Päivi Vainio sanoo.

Ylipäänsä yksityisissä hoivakodeissa on paljon keikkatyöläisiä ja vähän vakituisia työntekijöitä. Tämä hankaloittaa muun muassa tiedonkulkua. Raskaan arjen keskellä kenelläkään ei välttämättä ole aikaa kertoa tuoreelle keikkatyöläiselle kaikkia talon tapoja.

Kun henkilökuntaa on liian vähän, se voi monella tapaa johtaa tilanteisiin, jotka vaarantavat asiakasturvallisuuden. Aluehallintoviraston asiakirjoista selviää, että näin myös tapahtuu.

Henkilökunnan puute johtaa myös siihen, että hoitajat tekevät vain välttämättömimmän. Ylimääräiseen ei ole aikaa.

Esimerkiksi ulkoilu ja muut virikkeet ovat joissakin hoivakodeissa harvinaista herkkua.

– Yksikön seinällä saattaa olla hieno viriketoiminnan suunnitelma, mutta kun tarkastuskäynneillä kysyy, että miten nämä toteutuvat, henkilökunta saattaa vastata, että ulkoiluja ei olla tehty viikkokausiin.

– Olen nähnyt kirjauksia, että viriketoiminnaksi merkitään, kun asiakkaalle avataan radio. Tai ulkoiluksi merkitään, kun asiakkaalle avataan ikkuna, Vainio sanoo.

Kadonneet huumelääkkeet “mittatappioksi”

Aluehallintovirastojen asiakirjoista paistaa myös se, että hoivakodeissa lääkkeiden säilytys ja käsittely on monin paikoin heikolla tolalla.

Asiakirjoista selviää, että esimerkiksi hoitajien lääkeluvissa on runsaasti epäselvyyksiä. Päivi Vainion mukaan lääkeosaaminen ylipäänsä ontuu.

– Hyvin huolettomasti suhtaudutaan esimerkiksi siihen, kuka voi pistää insuliinia. Varmaan maallikkokin ymmärtää, että insuliini on aika vaarallinen lääke.

Esimerkiksi espoolaisessa Laaksolahden hoivakodissa huumaavia opioidipohjaisia reseptilääkkeitä on aluehallintoviraston mukaan käsitelty huolimattomasti viime vuosien aikana.

hoivakoti

Asukkailta ylijääneistä reseptilääkepulloista oli revitty alkuperäinen reseptimerkintä pois. Tilalle oli merkitty tarralapulla “talon pullo”. Näistä pulloista huumaavaa lääkeainetta oli avin mukaan jaettu hoivakodin muille potilaille. Siis sellaisille, joille lääkettä ei alun perin oltu määrätty.

Päivi Vainiolle lääkkeisiin liittyvät väärinkäytökset ja epäselvyydet ovat tuttuja.

– Huumausaineiksi luokiteltuja lääkkeitä katoaa, niistä ei ole asiallista kirjanpitoa. Nehän ovat sellaisia tilanteita, joista pitäisi tehdä tutkintapyyntö, mutta niin ei aina tehdä. Ne vähän niin kuin painetaan villaisella, laitetaan mittatappioiksi.

Vaikka teoriassa huumelääkkeitä voi päätyä esimerkiksi katukauppaan, väärinkäytökset ovat riski ennen kaikkea hoivakodin asukkaille.

– Esimerkiksi nestemäisiä huumelääkkeitä on korvattu vedellä, Vainio kertoo.

Monessa tapauksessa epäkohdat ovat sitä luokkaa, että puhutaan poliisiasiasta. Vainion mukaan poliisin yhteydenotot aviin ovatkin lisääntyneet viime vuosina.

Etelä-Suomen avista kerrotaan myös, että se on ohjannut yhden tapauksen poliisin käsiteltäväksi vuosien 2016–2018 välisenä aikana. Tapausta ei jostain syystä kuitenkaan löydy poliisin tietojärjestelmistä.

Osa hoivakodeista “iäisyysvalvottavia”

Osassa Suomen yksityisiä hoivakoteja epäkohtia on yritetty laittaa kuntoon vuosikausia, tuloksetta. Valviran ylitarkastaja Elina Uusitalo puhuu “iäisyysvalvottavista”. Uusitalon mukaan ongelmien lähde on usein huonossa johtamisessa.

– Ei henkilöstö voi muuttaa toimintaa joksikin muuksi ilman johtajaa, Uusitalo sanoo.

Tällaisissa hoivakodeissa ongelmat ovat usein synnyttäneet noidankehän. Tyypillisesti tilanne kehittyy tähän malliin: Hoivakodin johtaminen on osaamatonta, mikä synnyttää tyytymättömyyttä henkilökunnassa. Henkilökuntaa on liian vähän ja sekin vähä vaihtuu turhan usein, koska työvuorolistoilla on paljon keikkatyöläisiä. Työ on raskasta, eivätkä hoitajat voi tehdä sitä niin hyvin kuin haluaisivat.

Viidakkorumpu alkaa päristä, ja pian tieto hoivakodin ongelmista leviää työmarkkinoilla. Tämän jälkeen hoivakodin on entistä vaikeampi saada työntekijöitä esimerkiksi sairauslomasijaisiksi. Tämä vaikeuttaa arkea entisestään. Ennen pitkää tieto ongelmista kantautuu viranomaisille, joilla on usein tässä vaiheessa jo runsaasti epäkohtia, joihin puuttua.

Miksi viranomaiset eivät sitten puutu tällaisiin tapauksiin tiukemmin? Miksi ongelmapaikkoja ei suljeta?

Pääsyynä on se, että ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä on vanhuksia, jotka ovat tulleet asumaan hoivakotiin loppuiäkseen. Lähes poikkeuksetta vanhuksilla on jonkinasteinen muistihäiriö. Tällöin pienikin muutos arjessa on kuormittava. Päätöksiä sulkemisesta ei haluta tehdä kevyin perustein.

Lisäksi kunnalla ei välttämättä ole vaihtoehtoja. Esimerkiksi Helsingissä ei ole hoivapaikkareserviä, johon suljetun ongelmahoivakodin asukkaat voitaisiin sijoittaa.

hoivakoti

Valvojat eivät pysy perässä

Ongelmat yksityisissä hoivakodeissa ovat lisääntyneet viime vuosina selvästi, ylitarkastaja Päivi Vainio sanoo.

– Siellä on ihan vakavia turvallisuuteen liittyviä puutteita, joihin pitäisi reagoida nopeasti. Tilanne on meillä se, että asioiden käsittely kestää kuukausia. Kun päätös pystytään antamaan, asia on jo vanhentunut, Vainio sanoo.

Ongelmien kasautumisesta kertoo myös se, että Etelä-Suomen avi tekee aiempaa enemmän ennalta ilmoittamattomia tarkastuskäyntejä. Tällainen tarkastuskäynti voidaan tehdä esimerkiksi silloin, kun epäillään hoivakodin asiakasturvallisuuden vaarantuneen.

Valviran Elina Uusitalon mukaan valvontakoneista ei tällä hetkellä ole tarpeeksi ketterä pysyäkseen valvottavien perässä.

Päivi Vainion mukaan aluehallintovirastossa on painetta koventaa otteita, kun muukaan ei auta.

– Kun samoissa yksiköissä asiat toistuvat, ei ole muuta keinoa kuin koventaa seuraamuksia.

%#)&%)#&¤/#

no2::::::    Jokainen kai ymmärtää, ettei moinen lista ole edes kymmenesosa todellisista ongelmista.     Syynä kantelujen puute, pelko niiden tekemisestä, osaamattomuus, kyvyttömyys jne.     Lisäksi AVI sekä Valvira lähes kädettömiä koko asiakokonaisuuden käsittelyssä.   Pelkkää sanahelinää sanktiot, joten ei ihme  ettei ketään pelota tai kiinnosta siellä hoivapuolen ylätasolla.    Ja henkilökunta pelkää omien työpaikkojensa puolesta.   

  Homma siis romutoimineen on tehty lainsäätäjän toimesta täysin toimimattomaks alunperin  jo sitä kautta.   Lopputulos ja vuosien kasa romua siis nyt “”””yhdellä  kertaa”””” näkyviin, vaikka toiminta on ollut luokatonta ties kuinka kauan, eli vuosikymmenen, kuten liiton rouva mainitsi( nimi unohtui, oliko Tehyn bossi? )  

  Kukaan (poliitikot, Suomen laki, liitot, omaiset, vaalit~~,  hoitajat itse jne )  eivät ole vain saaneet mitään radikaalia  aikaan – ja vanhukset ovat saaneet rauhassa kärsiä.  Minne suuntaan katse kääntyisi tämän asian kanssa– siis että valvonta eikä lainsäädäntö ole ollut mistään kotoisin. ???   Ei suuntaa tarvitse kauaa miettiä. 

 

Sotelle taisi tulla viimeinen naula arkkuun.(hoivakodit).-2019

Eiköhän tämä jo riitä ….ja tulikin viime hetkellä. Suomiko täynnään jotain sote-romu-hoivakoteja, mitä ei kenelläkään ole aikaa valvoa.   

  Harva poliitikko saa asiasta yleensäkään muuta kuin huono”-arvosanan…..koska ongelmat ja vanhustenhoidon romutila – on ollut olemassa VUOSIKAUDET.    Mutta eipä ole haloota saanut aikaan.   Ei päätöksiä oikeaan suuntaan….ja kannattaa muistaa, kuka se taas olikaan(puolue ?? )——- kun ei suostunut hoitajamitoituksen lakiin kirjaukseen. 


Päivän vitsikin tuli jossain tuolla mediassa.   Oliko Valvira……kun kommmentoi päivän älynväläyksen (aivopierun)…………että “”””hoitopaikkojen on syytä tarkentaa  OMAVALVONTAANSA”””””~~~~~~

.  ?????        Tuollaiselle höpölle tekisi mieli nauraa, mutta aihe  taitaa olla liian vakana.    Valviran kannattaa e  kä pinkkilasinsa vaihtaa mihin tahansa näkölaitteisiin =  luetaan = vaihtaa aivoja ja päitä siellä päättäjäpuolella

Sipilä: matumiehet kouluun oppimaan, saako raiskata ulkomailla ???- 2019

Huhuh…ollaan aikoihin eletty.   Ei tällaista oikein voi ilman naaman-iilmeitä miettiä tai käsitellä.   Nämä tänne tulijat eivät sentään tule toisilta planeetoilta – joten minne osastoon”  Sipilä  laittaa porukan, kuka ei tiedä, halua tai ymmärrä, miten toista sukupuolta käsitellään.  Vai vaihtuuko siitä ajatusmaailmasta ja kulttuurista mikään kun mennään jonkun valtion rajan yli toiseen maahan.  Eli, päässä ei kilkata mikään kello siitä, että täällä ei ole enää samat säännöt kuin heidän omassa maassaan.     Näinköhän kotimaan matkailijakin toimii, kun lähtee maailmalle  ???

     Mutta no ……eihän tuossa taida juttujen mukaan olla kovin kummoista , kun muistelee mitä media eri puolilla palloa on kirjoitellut, samoin kuin täällä Pohjois-Euroopassa.

  (#=(/&/&#

Oulun seksuaalirikosepäilyt esillä – Sipilä kannattaa pääsykoetta

Sipilä kommentoi myös Oulun ja Helsingin seksuaalirikosepäilyjä.

Hallituspuoleet sopivat tammikuussa, että Suomi käy läpi kansainväliset sopimukset ja mikä on mahdollinen liikkumavara niiden tulkinnoissa.

Kysyttäessä käydäänkö tulkinnat läpi vain, jotta sinisille tulisi hyvä mieli, Sipilä vastasi kiertäen ja kaartaen.

– Selvitys tehdään sen takia, että katsotaan, onko ne tulkinnat ollut oikein ja mitä on tapahtunut näiden tulkintojen tekemisten jälkeen muissa naapureissa, Tanskassa, Norjassa, Ruotsissa, muissa EU-maissa.

Sipilä kannattaa turvapaikanhakijoille pääsykoetta, jossa mitattaisiin suomalaisen yhteiskunnan pelisääntöjen tuntemusta. Sipilä myönsi, että kotouttamisessa on ollut ongelmia.

Sipilän mukaan kokeen avulla voitaisiin varmistaa, että turvapaikanhakija ymmärtää esimerkiksi henkilökohtaisen koskemattomuuden periaatteen.

– Hyväksytysti suoritettu pääsykoe siitä, mitkä on keskeiset asiat, mitä pitää suomalaisesta yhteiskunnasta tietää, esimerkiksi henkilökohtaisen koskemattomuuden ehdottomuus pitää olla kaikille itsestään selvää.

Sipilä sanoo kuullensa, ettei kaikkien kohdalla ole voitu olla täysin varmoja siitä, että tämä on kirkkaana mielessä.

 koko uutinen tuolla.::::::https://yle.fi/uutiset/3-10616293

Suomen lainsäädännön matikka ??-2019

Häkkäsen harkitsema ikuinen elinkautinen olisi Euroopan ihmisoikeussopimuksen vastainen – Huomautuksia on jaettu useille maille

Loppuelämän kestävä elinkautinen vankeusrangaistus nousi Suomessa puheenaiheeksi oikeusministeri Antti Häkkäsen lehtihaastattelun jälkeen.

elinkautinen vankeus

Hollantia pidetään ainoana Euroopan maana, jossa on käytössä periaatteessa ikuinen elinkautinen vankeustuomio. Kuvassa vartija Norgerhavenin vankilassa Veenhuizenissa. Catrinus Van der Veen / EPA

Oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) esitti Lännen Median haastattelussa (siirryt toiseen palveluun), että Suomessa pitäisi olla mahdollisuus tuomita kaikkein kovimpiin rikoksiin syyllistyneet elinkautiseen tuomioon ilman mahdollisuutta vapautua.

Häkkänen viittasi muun muassa terrorismirikoksiin. Nyt asiaa selvitetään oikeusministeriössä.

Ylen tiistaina julkaisemassa jutussa rikosoikeuden professorit suhtautuivat ministerin avaukseen varauksellisesti.

Euroopan ihmisoikeussopimuksen (siirryt toiseen palveluun) kidutuksen ja epäinhimillisen kohtelun kieltävä artikla 3 kieltää elinkautiset ilman mahdollisuutta vapauteen.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen mukaan useat maat ovat kuitenkin rikkoneet artiklaa 3 elinkautisvankien kohtelussa.

Useimmiten kyse on ollut siitä, ettei todellista vapautumismahdollisuutta ole ollut tai ehdonalais- tai armahdusanomusten hylkäämistä ei ole perusteltu.

Hollannissa on periaatteessa ikuinen elinkautinen

Hollantia pidetään ainoana Euroopan maana, jossa on käytössä periaatteessa ikuinen elinkautinen vankeustuomio. Elinkautisesta voi Hollannissa vapautua vain kuninkaan armahduksella (siirryt toiseen palveluun). Näin on tapahtunut viime vuosina ilmeisesti vain kerran, kun kuolemansairas vanki vapautettiin vuonna 2014.

Vangin kuoleman jälkeen Euroopan ihmisoikeustuomioistuin totesi Hollannin rikkoneen ihmisoikeussopimuksen artiklaa 3, koska vanki ei ollut saanut mahdollisuutta riittävään hoitoon.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on huomauttanut Hollantia ihmisoikeussopimuksen artiklan 3 rikkomisesta elinkautisvankien kohtelussa. Kuvassa Almeren vankila Hollannissa. AOP

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on huomauttanut Hollannin lisäksi myös ainakin Liettuaa, Unkaria, Bulgariaa ja Turkkia artiklan 3 rikkomisesta elinkautisvankien kohtelussa.

Vertailevan oikeushistorian professori Heikki Pihlajamäki Helsingin yliopistosta toteaa, että Euroopan ihmisoikeussopimus kieltää yksiselitteisesti sen, että elinkautinen kestäisi vangin kuolemaan asti ilman, että sitä saatetaan tutkittavaksi.

– Ihmisoikeustuomioistuimen tulkinnan mukaan vangilla pitää olla aina mahdollisuus saattaa elinkautinen tuomio uudelleen arvioitavaksi, Pihlajamäki sanoo.

Teoreettinen mahdollisuus vapauteen ei riitä

Valtaosassa Euroopan maita on elinkautistuomioille asetettu vähimmäispituus, jonka jälkeen vanki voi anoa vapautta.

Yleensä elinkautisen minimipituudeksi on Euroopassa kirjattu lakiin 12–25 vuotta.

Suomessa armahdusta voi hakea Helsingin hovioikeudelta 12 vankeusvuoden jälkeen. Vastaavasti esimerkiksi Venäjällä elinkautisesta voi vapautua 25 vuoden, Saksassa 15 vuoden jälkeen ja Belgiassa kymmenen vuoden jälkeen.

Unkarin tapauksessa ihmisoikeustuomioistuin totesi maan rikkoneen artiklaa 3, kun murhasta tuomitulla miehellä oli oikeus anoa vapautta (siirryt toiseen palveluun) vasta 40 vankilavuoden jälkeen.

Penal Reform International (PRI) -järjestön mukaan 64 maassa vanki voidaan tuomita elinkautiseen ilman mahdollisuutta vapauteen. AOP

Anomusmahdollisuuden oltava todellinen

Anomusmahdollisuuden on myös oltava todellinen. Liettuan tapauksessa kuusi elinkautisvankia valitti (siirryt toiseen palveluun) siitä, ettei heillä ole mahdollisuutta päästä vapauteen.

Liettuassa elinkautisvangit voivat hakea armahdusta presidentiltä. Ihmisoikeustuomioistuin kiinnitti huomiota siihen, ettei anomusten hylkäyksiä perusteltu eikä hylkäyksestä voinut valittaa.

– Ihmisoikeustuomioistuin on lausunut, että mahdollisuuden päästä vapauteen pitää olla sekä lain mukaan että todellisuudessa mahdollinen. Teoreettinen mahdollisuus ei riitä, toteaa professori Heikki Pihlajamäki.

Hän jatkaa, että elinkautisvangilla pitää ihmisoikeussopimuksen perusteella olla myös oikeus tietää, millä perusteilla vapauteen voi päästä.

– Hollanninkin osalta ihmisoikeustuomioistuin on todennut, etteivät armahduksen perusteet ole julkiset ja armahdus on niin harvinainen, ettei se riitä toteuttamaan ihmisoikeussopimuksen vaatimuksia.

Englannissa ja Walesissa vanki voidaan tuomita elinkautiseen ilman vuosimäärää, jonka jälkeen vapautumista harkittaisiin. Ihmisoikeustuomioistuin on huomauttanut Britanniaa artiklan kolme rikkomisesta, kun kolme elinkautisvankia kanteli asiasta.

Ikuisia elinkautisia 64 maassa

Muualla maailmassa vangin loppuiän jatkuvat elinkautistuomiot sen sijaan ovat käytössä tai ainakin mahdollisia varsin monissa maissa.

Vankien oikeuksia ja hyvää rikosoikeutta edistämään pyrkivän Penal Reform International (PRI) -järjestön mukaan 64 maassa (siirryt toiseen palveluun) vanki voidaan tuomita elinkautiseen ilman mahdollisuutta vapauteen.

Vuonna 2016 Yhdysvaltojen vankiloissa oli PRI-järjestön mukaan 53 000 elinkautisvankia, joilla ei ollut mahdollisuutta vapautua. Getty Images

Järjestön raportti kertoo, että monet kuolemantuomiosta luopuneet maat ovat ottaneet käyttöön lopullisen elinkautisen.

Elinkautinen vankeusrangaistus on käytössä 183 maassa. Vastaavasti 33 valtiossa ei ole elinkautista vankeusrangaistusta tai kuolemantuomiota.

Tällainen maa on muun muassa Portugali, jossa perustuslaki kieltää elinkautisen rangaistuksen. Espanjassa ja Norjassa rikoslait eivät puolestaan tunne elinkautista.

Yhdysvalloissa eniten lopullisia elinkautisvankeja

Hyvin tunnettua on, että elinkautinen ilman mahdollisuutta vapauteen on käytössä useissa Yhdysvaltojen osavaltioissa.

Yhdysvalloissa on noussut keskustelu alaikäisten saamista elinkautisista (siirryt toiseen palveluun) ilman mahdollisuutta vapauteen. Alaikäisenä lopulliseen elinkautiseen tuomittuja arvioidaan olevan noin 2 500.

Yhdysvaltojen lisäksi lopullinen elinkautinen vankeusrangaistus on ollut käytössä muun muassa Afganistanissa, Kiinassa, Jordaniassa, Kirgisiassa, Libanonissa, Marokkossa, Nigeriassa, Pohjois-Koreassa ja Saudi-Arabiassa.

Useimmissa näistä maista esimerkiksi hallitsija voi myöntää armahduksen.

Monissa maissa, joissa on käytössä elinikäinen elinkautinen, on käytössä myös kuolemanrangaistus. Amnestyn mukaan toissa vuonna pantiin täytäntöön ainakin noin tuhat kuolemantuomiota 23 maassa.

Eniten kuolemanrangaistuksia pantiin täytäntöön Kiinassa, Iranissa, Saudi-Arabiassa, Irakissa ja Pakistanissa.

Elinkautisvankien määrä on kasvanut

Elinkautisvankien määrä on PRI:n tilastoinnin mukaan lähes kaksinkertaistunut tämän vuosituhannen aikana. Vuonna 2014 maailman vankiloissa oli arviolta 479 000 elinkautisvankia (siirryt toiseen palveluun), kun vuonna 2000 heitä oli 261 000.

Merkittävä osa elinkautisvangeista on Yhdysvalloissa. Vuonna 2016 Yhdysvaltojen rangaistuslaitoksissa oli 162 000 elinkautisvankia. Heistä kolmanneksella eli 53 000 ei ollut mahdollisuutta vapauteen.

Elinkautisvankeja on paljon myös muun muassa Intiassa, 72 000, Etelä-Afrikassa, 13 000 ja Keniassa, 3 700 (vuonna 2014 PRI:n tietojen mukaan).

Tuhansien vuosien tuomioita

Oma lukunsa elinkautisissa tuomioissa ovat joissakin maissa oikeusistuinten antamat ja sittemmin lain vastaisina pyörretyt moninkertaiset elinkautiset.

Kautta aikojen pisin vankeustuomio on tiettävästi annettu kovista tuomioistaan ja kurjista vankilaoloistaan tunnetussa Thaimaassa.

Oikeus tuomitsi polttoainevirastolle työskennelleen Chamoy Thipyason 141 078 vuoden vankeuteen vuonna 1989 (siirryt toiseen palveluun) Thaimaata kuohuttaneesta pyramidihuijauksesta. Yli 16 000 huijatun joukossa oli kuningasperheen jäseniä.

Thaimaan lain mukaan maksimituomio petoksesta oli kuitenkin 20 vuotta. Thipyaso istui lopulta tuomiostaan vain noin kahdeksan vuotta.

Samankaltainen oli Espanjassa Madridin junapommi-iskuihin osallistuneen Othman el Gnaouin tuomio. Hänet tuomittiin joukkomurhasta 42 924 vuoden vankeuteen, mutta Espanjan lain mukaan pisin mahdollinen tuomio on 40 vuotta.

Yhdysvalloissa on annettu 30 000 vuoden voimaan jäänyt tuomio lasten raiskauksiin syyllistyneelle Charles Scott Robinsonille.

https://yle.fi/uutiset/3-10613309

%#/(#¤(%¤####

Jotain kummallista on, että kotimaan lakiheppujen tai poliitikkojen päähän ei mahdu mitään 0-15vuoden ulkopuolella— kuten lukuja 20, 30, 40, 50vuotta jne….  Mikä osa aivoja nuo luvut hukkaa jonnekin ??   

Suomessa siis toimii ilmeisesti se, että jos tapat täyspäisenä – ilman mitään mielenterveys-ongelmaa — esim 5-200 ihmistä — niin tuomio on siinä 15-20vuotta…..se kotimaan “elinkautinen”  vai millä nimellä kulkeekaan.     Hieno juttu toki tekijälle, eihän siinä mitään.   Norskit taisivat jo omat katumisensa tehdä Breivikin 20v tuomion suhteen.  Että lukuja ei tainnut olla sielläkään käytössä enempää .  Ja liekö sielläkään mitään tehty asian eteen ?     No…maissa maiden tavoilla.

Parhaimmillaanhan”   Suomessa ei vahinkotaposta saa yhtään mitään , eli luku tosiaan taitaa meillä lähteä nollasta.  ???

————-

JK… Suomi on saanut jo ties monta tuomiota ihmisoikeustuomioistuimelta, joten ei mitään uutta siinäkään.  Niissä hommissa Suomi väliin noukkii rusinoita pullasta- toisista välittää kovasti ja toiset niin hällä väliä.

Häkkäsen olikin helppoa heittää tällainen höpö-elinikäinen tuomio ilmaan, vaikka kuka tietää, olisi jo tiennyt, mitä tuleman pitää.   Mutta antaa toki kuvan, kuin että kokkareet olisivat mielissään tuomioiden nostosta tai siis joku “täys elinikäinen”. 

  Lopputulos voi kaiken paskanjauhamisen jälkeen (hamassa tulevaisuudessa ) olla se, ettei missään tapahdu varsin  radikaaleja muutoksia.    Nythän ollaan jo piiloutumassa Eu:n ja kansainvälisten sopparien taakse….— ja siellä moni sälä  kieltää meitä itseä säätämästä lakejamme.    Tätähän se on…..Eu ja muut sopparit.   Ja kuka niitä kaikkia nyt sitten on ollut aikanaan ruskiksena allekirjoittamassa. Joku koulupoikajengi omena taskussa.     

Vanhustenhoidon romun tasoa esiin, Esperi AVI:n valvontaan.-2019

Ja paljonkohan Suomessa samaa romua, mistä ei kukaan tiedä mitään. AVIn resurssit eivät ole ennenkään riittäneet valvontaan…ja nämä ovat sattumalöytöjä ja jäävuoren huippuja.  Suomwn valvontaviranomaisilla on muutenkin kummallinen jeesus-meno tekemisissään-  eli että mukamas yllätyskäyntejä eivät voisi olla ihan jokaikinen käynti – tai lähemmäs 8/10.   Mitä ideaa ilmoittaa etukäteen jostain, kun hoitopaikka puunaa sitä ennen paikat ja hoidettavat. Jakaus kohdalleen ja uudet vaipat. Kertoo jotain kotimaan tavasta antaa varoitusaikaa romua tekeville. Mistä ihmeestä tällainen ajatus tulee??  Valvontaa voi tehdä vaikka keksellä yötä jos tarvetta on.  Sitä varten on valvontaviranomaiset tehty.  Ja oikein hyvin voi lähtökohta olla ajatustasolla se, että vikaa löytyy, koska sitä on löytynyt ties kuinka kauan.  Valvontakäynti ei ole vielä mikään oikeudenkäynti, joten ei siellä “syyllinen”-nimeä käytetä….vaan tarkastas on tarkastus.  Ja valvonnalla ideansa —- mutta jos homma nollataan jo etukäteen kelloja kilkattanalla tulosta päiviä etukäteen, niin hohohoijakkaa.  

  Jos omaiset eivät ole hereillä, niin valvonta näyttää pääosin nukkuvan.   Ehkä tämä taas sekunniksi herätti, mutta juttuhan on ollut romuna jo pitkään eikä asialle ole tehty juuri mitään.  Kun sitten yksi pommi tulee eteen ja julkisuuteen, niin pikku korjaus taas — ja homma jatkuu samana paskana.   Tuollaiset laiminlyönnit suoraan oikeuteen, ja satojen tonnien sakkomaksut sekä korvaukset.   Vastuita ei näytä löytyvän noihin ei sitten mistään.   AVIn huomautukset ja varoitukset ovat ihan yhtä tyhjän kanssa, ilman tuntuvia sanktioita.  Sanahelinää. 

Kuten tullut aiemmminkin todettua, noita samoja romuja löytyisi satapäin, jos niitä omaisilta kysyttäisiin, sekä myös kontrollia juurikin edlleenhoitopaikoista, kuten kun sattumalta sitten vanhuksia joudutaan viemään sairaalahoitoon. On kuivumista, on nälkää, aliravitsemusta, huonoa kuntoa, mustelmia jne…     Ja kukaan ei vastaa mistään

/#/&%(¤####

..

Valvira määräsi vanhusten hoiva­kodin suljettavaksi heti, asukkaan epäillään kuolleen hoito­virheen vuoksi – Viran­omaiset selvittävät kymmenien Esperi Caren yksiköiden ongelmia

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Valvira määrää yksityisen hoivantarjoajan yksikön keskeyttämään toimintansa. Tehyn vuosi sitten tekemän selvityksen mukaan Esperin hoivayksiköissä on vääristelty työntekijäluetteloita.

Kuvassa Kristiinankaupungissa toimivan yksityinen hoivakoti, jonka Valvira määräsi suljettavaksi. Ruutukaappaus hoivapalveluja tarjoavan Esperi Care -yrityksen nettisivuilta.
Kuvassa Kristiinankaupungissa toimivan yksityinen hoivakoti, jonka Valvira määräsi suljettavaksi. Ruutukaappaus hoivapalveluja tarjoavan Esperi Care -yrityksen nettisivuilta.
       Yhden vanhuksen jopa epäillään kuolleen hoidon puutteeseen tai hoitovirheen seurauksena  ???   Jäiköhän tuokin ilmoittamatta eteenpäin viranomaisille ??

Sosiaali- ja terveysalaa valvova virasto Valvira on määrännyt Kristiinankaupungissa toimivan Esperi Care -yrityksen pyörittämän yksityisen hoivakodin keskeyttämään toimintansa useiden hoitotyöhön liittyvien epäkohtien ja laiminlyöntien vuoksi.

Yhden asiakkaan epäillään kuolleen viime syksynä hoitovirheen takia, ja kolme asiakasta on toimitettu joko terveyskeskushoitoon tai kuntoutusosastolle. Hoivakodissa on hoidettu vanhuksia ja muistisairaita.

Valviran lakimies Reija Kauppi kertoo Helsingin Sanomille, että hoivakodissa on havaittu ”vakavia laiminlyöntejä” ja siellä on ollut ”akuutti kriisitilanne”. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Valvira määrää yksityisen hoivantarjoajan yksikön keskeyttämään toimintansa.

Valtakunnallisesti toimivan Esperi Caren toiminta on laajemminkin selvityksessä, Kauppi kertoo. Hänen mukaansa Esperi Careen liittyviä ongelmatapauksia on tullut Valviran tietoon kymmenistä eri yksiköistä usean aluehallintoviraston alueelta.

Valvira päättää myöhemmin mahdollisista pakkotoimista, jotka ovat Kaupin mukaan kaikkea mahdollista ohjauksesta luvan peruuttamiseen. Kaupin mukaan Esperi Caren yksiköissä ”oleellisin ongelma” on liian vähäinen hoitohenkilökunnan määrä.

Kristiinankaupungin yksikössä hoivakodin työntekijät olivat uhanneet lakolla liian vähäisen työntekijämäärän vuoksi. Joitakin muuten toimintakuntoisia, mutta kahden nostettavia, potilaita jouduttiin hoitamaan vuoteisiinsa, koska heitä nostamaan ei riittänyt työntekijöitä, Kauppi kertoo.

Esperi Caren sähköpostitse lähettämän kommentin mukaan hoivakoti Ulrikan ongelmat ovat kärjistyneet lyhyessä ajassa.

”Otamme tilanteen erittäin vakavasti ja korjaamme parasta aikaa esiin nousseita epäkohtia hyvässä yhteistyössä Kristiinankaupungin kanssa. Pääosin haasteet ovat johtuneet hetkellisistä ennalta arvaamattomista sairauslomista”, yrityksen aluejohtaja Kimmo Karvonen sanoo.

Valviran Kaupin mukaan Kristiinankaupunki on ottanut Hoivakoti Ulrikan toiminnan johdettavakseen. Asiakkaista kolme on ollut niin huonokuntoisia, että heidät on toimitettu terveyskeskukseen tai kuntoutusosastolle.

Neljä asiakasta taas on toimitettu hoivayksikköön kotikaupunkiinsa. Asiakkaita on ollut yhteensä 21.

”Havaitut epäkohdat liittyivät muun muassa riittämättömän hoitohenkilökunnan määrään suhteessa hoivan ja hoidon tarpeen arviointiin, puutteelliseen perushoitoon ja -hoivaan, lääkehoidon asianmukaisuuteen, asiakkaiden hoitoisuustietojen puutteellisuuteen sekä toimintayksikön lähiesimiestyöhön”, Valvira tiedottaa.

Hoivakodin toiminnasta oli tehty Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon ”lyhyellä aikavälillä vakavia, välittömään asiakasturvallisuuteen viittaavia yhteydenottoja”.

Aluehallintovirasto kävi hoivapaikassa tämän viikon tiistaina ja keskiviikkona tarkastuskäynnillä, ja Valviran päätös tehtiin jo torstaina. Valviran päätös on voimassa toistaiseksi.

”Saatujen tietojen perusteella Valvira katsoo, ettei toimintayksikön toiminta vastaa sille myönnettyä yksityisestä sosiaalihuollosta annetun lain mukaista lupaa ja asiakasturvallisuus vaarantuu vakavasti, mikäli toimintaa jatketaan”, Valviran perusteluissa sanotaan.

Kristiinankaupungin perusturvajohtaja Christian Lindedahl kertoi perjantai-iltana HS:lle, että kaupungin toiveena on, että ongelmat saataisiin pian ratkottua, ja Esperi Care voisi palata pyörittämään hoivakotia.

Hän vaikuttaa yllättyneeltä Valviran toimien nopeudesta, vaikka sanoo itsekin saaneensa pari–kolme valitusta hoivakodin toiminnasta tämän vuoden puolella. Lindedahlin muistin mukaan kaupunki oli tehnyt tarkastuksen hoivakodissa marraskuussa ja yksikölle annettiin ”puhtaat paperit ja vihreää valoa” toiminnan jatkamiseen.

Lindedahl oli keskiviikkona ja torstaina mukana tehdyssä tarkastuksessa ja sanoi, että ”silmämääräisesti” kyseessä oli normaalisti toimiva hoivakoti.

”Kaiken kaikkiaan, mitä näin siellä, asukkailla ei näyttänyt olevan sen suurempaa hätää, normaalisenioreita. He viettivät leppoisaa aikaa siellä. En tosin tehnyt mitään lääkärintarkastusta”, hän totesi.

Lindedahl ei tiedä, miksi kolme asukasta piti toimittaa tarkastuksen yhteydessä terveyskeskushoitoon tai kuntoutusosastolle. Valviran tietoon tulleesta hoivakodin asukkaan kuolintapauksesta viime syksynä Lindedahl ei ollut kuullut aiemmin.

Sairaanhoitajia edustavan Tehyn mukaan Esperin hoivayksiköiden ongelmat ovat olleet tiedossa.

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen kommentoi uutista Twitterissä.

”Haamutyöntekijät ovat arkea Esperissä”, hän kirjoittaa.

Liiton vuosi sitten tekemän selvityksen mukaan Esperin yksiköissä on muun muassa vääristelty tietoja työntekijöiden määristä.

”Esperi on merkinnyt työvuoroluetteloihin yrityksen hallinnossa työskentelevien ihmisten nimiä, jotka eivät työskentele kyseisessä yksikössä. Lisäksi työvuoroluetteloihin on merkitty sijaisia, joilta ei ole kysytty suostumusta työvuoroon tai työvuorolistoihin on kirjattu entisten työntekijöiden nimiä”, Tehy kirjoitti tiedotteessaan viime vuonna.

Esperi Caren toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja Marja Aarnio-Isohanni kiisti Tehyn esiin tuomat ongelmat Tehy-lehdessä.

Vuonna 2001 perustetun Esperi Caren pääomistaja ICG on brittiläinen pääomasijoittaja. Yritys ilmoittaa liikevaihtonsa olevan 213 miljoonaa euroa.

Esperi Carella on noin 8 000 asukaspaikkaa. Yrityksen mukaan sen palveluksessa on 8 000 työntekijää, joista valtaosa on sairaanhoitajia ja lähihoitajia.

/&&//&//&
     Kuka tässä enää tietää,kuka minkäkin omistaa.  Paljonko ulkomaisia sijoittajia kiinnostaa kotimaan (meidän) vanhusten hoito, kunhan euroja valuu omistajien pitkien likaisten kynsien läpi masseihin.    Suomi myynnissä joka lohkolla.  Vanhusten säällinen hoito on  kortilla- samoin kuin huolestuttavia uutisia kuulee tuolta päihde-ja kuntoutuspuolen asuntolatoiminnasta.  Missä hometta(eikä hoitohenkilökunta uskalla ilmoittaa)….tai muuta surkeaa toimintaa.  Ihmisoikeuksia poljetaan ja mielivaltaisia toimenpiteitä.     Eipä ehdi AVI jokapaikkaan ja jos kerran sadasta ehtii tai menee, niin kenellekään ei tapahdu mitään.  Sanktiot kun ovat yhtä kuin vihellys tuuleen.   
————————

&%¤#%¤#&%###

Suomen hoiva- ja terveysteollisuus alkaa olla ruotsalaisten käsissä

Kierrokset sen kuin kiihtyvät hoiva- ja terveysteollisuudessa. Keskiviikkona ruotsalainen pörssiyhtiö Attendo osti Suomen viideksi suurimman hoivayhtiön Mikevan. Kaupassa vaihtoi omistajaa 150 miljoonaa euroa yritysarvoa.

Kierrokset sen kuin kiihtyvät hoiva- ja terveysteollisuudessa. Keskiviikkona ruotsalainen pörssiyhtiö

Attendo

osti Suomen viideksi suurimman hoivayhtiön

Mikevan

. Kaupassa vaihtoi omistajaa 150 miljoonaa euroa yritysarvoa.

Kauppa siirtää Tukholman pörssiin 2 900 petipaikkaa lähinnä Länsi- ja Pohjois-Suomesta. Hoivakodeissa mittareina ovat nimittäin sängyt, eivät asiakkaat. Mikeva pyörittää palveluja vanhuksille ja mielenterveys-
kuntoutujille.

Mikevan emoyhtiön Mi-Hoivan omisti kuusi vuotta ranskalainen pääomasijoittaja G Square. Se on kasvattanut yhtiötä määrätietoisesti ja velkavetoisesti niin kuin pääomasijoittajilla on tapana. Kannattavuus on tämän vuoksi perinteisillä tulosmittareilla heikko, mikä ei myyjän eikä ostajan päätä pakota.

Yrityskauppa menee kilpailuviranomaisten syyniin. Tulkinnan perustana ovat seutukunnat tai sotealueet. Ostajan ja ostetun toiminta asettuu nätisti limittäin, ja päällekkäisyyksiä on vain parilla seudulla.

Attendo oli ennen tätä kauppaa Suomessa hoivan jaetulla kärkipaikalla Mehiläisen kanssa. Nyt Attendosta tulee selvä ykkönen, kun se hotkaisee kerralla sata miljoonaa euroa liikevaihtoa. Yhtiön markkinaosuus lienee noin 12 prosenttia hoivan petipaikoista.

Vielä muutama vuosi sitten isoja hoivayhtiöitä oli Suomessa lukuisia. Itsenäisten yhtiöiden joukosta poistuivat ensin Mediverkko ja Mainio Vire, jotka osti terveysyhtiö Mehiläinen. Sitten Esperi Care osti Medividan hoivatoimintaa. Nyt joukosta poistuu Mikeva.

Suomalaisten hoivaa hallitsee kolmikko Attendo, Mehiläinen ja Esperi Care. Mehiläinen on kasvanut pääomasijoittajansa hoivissa peräti seitsemän vuotta, Esperi Caren pääomasijoittaja vaihtui vuosi sitten.

Mehiläisen emoyhtiö Ambea on ruotsalainen. Jos konserni joskus listautuu, luontevin paikka voisi olla Tukholma.

Attendon lisäksi Tukholman pörssissä on jo annos suomalaista lastensuojelua. Pörssiyhtiö Humana osti viime kesänä Arjessa-konsernin, joka oli lastensuojelussa Suomen markkinakakkonen.

Hoiva-alan yrityskaupat jatkuvat lähivuodet hurjina. Luvassa on myös säätiö- ja järjestötaustaisten yritysten kauppoja, koska hoiva vaatii entistä enemmän kaupallista osaamista ja toiminnan tehokkuutta.

Yhdenlainen henkinen muuri murtui, kun Diakonissalaitoksen Säätiö myi viime kesänä terveysyhtiö DiacorinTerveystalolle. Säätiö katsoi, että se turvaa parhaiten toimintansa rahoituksen ottamalla osinkoja isosta terveysyhtiöstä.

Suomalaisten hoiva on huomattavasti yritysvetoisempaa kuin Ruotsissa. Meillä 43 prosenttia hoivamiljardeista on yritysten käsissä, kun Ruotsissa osuus on 16 prosenttia. Ruotsin markkinat tosin ovat kolme kertaa isommat kuin Suomen.

Saksassa ja Isossa-Britanniassa yritysten osuus hoivassa on 90 prosentin tuntumassa. Näiden maiden esimerkit kiihottavat pääomasijoittajia.

Eikä tämä tähän lopu.

Kunhan kunnat, kuntayhtymät ja maakunnat yhtiöittävät hoivatoimintansa, syntyy lisää ostettavaa. Hoivateollisuudelle tosin kelpaa vain toiminta, joka on kaupallisesti tervettä tai sellaiseksi ketjumaisella toiminnalla m

Kierrokset sen kuin kiihtyvät hoiva- ja terveysteollisuudessa. Keskiviikkona ruotsalainen pörssiyhtiö

Attendo

osti Suomen viideksi suurimman hoivayhtiön

Mikevan

. Kaupassa vaihtoi omistajaa 150 miljoonaa euroa yritysarvoa.

Kauppa siirtää Tukholman pörssiin 2 900 petipaikkaa lähinnä Länsi- ja Pohjois-Suomesta. Hoivakodeissa mittareina ovat nimittäin sängyt, eivät asiakkaat. Mikeva pyörittää palveluja vanhuksille ja mielenterveys-
kuntoutujille.

Mikevan emoyhtiön Mi-Hoivan omisti kuusi vuotta ranskalainen pääomasijoittaja G Square. Se on kasvattanut yhtiötä määrätietoisesti ja velkavetoisesti niin kuin pääomasijoittajilla on tapana. Kannattavuus on tämän vuoksi perinteisillä tulosmittareilla heikko, mikä ei myyjän eikä ostajan päätä pakota.

Yrityskauppa menee kilpailuviranomaisten syyniin. Tulkinnan perustana ovat seutukunnat tai sotealueet. Ostajan ja ostetun toiminta asettuu nätisti limittäin, ja päällekkäisyyksiä on vain parilla seudulla.

Attendo oli ennen tätä kauppaa Suomessa hoivan jaetulla kärkipaikalla Mehiläisen kanssa. Nyt Attendosta tulee selvä ykkönen, kun se hotkaisee kerralla sata miljoonaa euroa liikevaihtoa. Yhtiön markkinaosuus lienee noin 12 prosenttia hoivan petipaikoista.

Vielä muutama vuosi sitten isoja hoivayhtiöitä oli Suomessa lukuisia. Itsenäisten yhtiöiden joukosta poistuivat ensin Mediverkko ja Mainio Vire, jotka osti terveysyhtiö Mehiläinen. Sitten Esperi Care osti Medividan hoivatoimintaa. Nyt joukosta poistuu Mikeva.

Suomalaisten hoivaa hallitsee kolmikko Attendo, Mehiläinen ja Esperi Care. Mehiläinen on kasvanut pääomasijoittajansa hoivissa peräti seitsemän vuotta, Esperi Caren pääomasijoittaja vaihtui vuosi sitten.

Mehiläisen emoyhtiö Ambea on ruotsalainen. Jos konserni joskus listautuu, luontevin paikka voisi olla Tukholma.

Attendon lisäksi Tukholman pörssissä on jo annos suomalaista lastensuojelua. Pörssiyhtiö Humana osti viime kesänä Arjessa-konsernin, joka oli lastensuojelussa Suomen markkinakakkonen.

Hoiva-alan yrityskaupat jatkuvat lähivuodet hurjina. Luvassa on myös säätiö- ja järjestötaustaisten yritysten kauppoja, koska hoiva vaatii entistä enemmän kaupallista osaamista ja toiminnan tehokkuutta.

Yhdenlainen henkinen muuri murtui, kun Diakonissalaitoksen Säätiö myi viime kesänä terveysyhtiö DiacorinTerveystalolle. Säätiö katsoi, että se turvaa parhaiten toimintansa rahoituksen ottamalla osinkoja isosta terveysyhtiöstä.

Suomalaisten hoiva on huomattavasti yritysvetoisempaa kuin Ruotsissa. Meillä 43 prosenttia hoivamiljardeista on yritysten käsissä, kun Ruotsissa osuus on 16 prosenttia. Ruotsin markkinat tosin ovat kolme kertaa isommat kuin Suomen.

Saksassa ja Isossa-Britanniassa yritysten osuus hoivassa on 90 prosentin tuntumassa. Näiden maiden esimerkit kiihottavat pääomasijoittajia.

Eikä tämä tähän lopu.

Kunhan kunnat, kuntayhtymät ja maakunnat yhtiöittävät hoivatoimintansa, syntyy lisää ostettavaa. Hoivateollisuudelle tosin kelpaa vain toiminta, joka on kaupallisesti tervettä tai sellaiseksi ketjumaisella toiminnalla m

Kierrokset sen kuin kiihtyvät hoiva- ja terveysteollisuudessa. Keskiviikkona ruotsalainen pörssiyhtiö Attendo osti Suomen viideksi suurimman hoivayhtiön Mikevan. Kaupassa vaihtoi omistajaa 150 miljoonaa euroa yritysarvoa.

Kierrokset sen kuin kiihtyvät hoiva- ja terveysteollisuudessa. Keskiviikkona ruotsalainen pörssiyhtiö

Attendo

osti Suomen viideksi suurimman hoivayhtiön

Mikevan

. Kaupassa vaihtoi omistajaa 150 miljoonaa euroa yritysarvoa.

Kauppa siirtää Tukholman pörssiin 2 900 petipaikkaa lähinnä Länsi- ja Pohjois-Suomesta. Hoivakodeissa mittareina ovat nimittäin sängyt, eivät asiakkaat. Mikeva pyörittää palveluja vanhuksille ja mielenterveys-
kuntoutujille.

Mikevan emoyhtiön Mi-Hoivan omisti kuusi vuotta ranskalainen pääomasijoittaja G Square. Se on kasvattanut yhtiötä määrätietoisesti ja velkavetoisesti niin kuin pääomasijoittajilla on tapana. Kannattavuus on tämän vuoksi perinteisillä tulosmittareilla heikko, mikä ei myyjän eikä ostajan päätä pakota.

Yrityskauppa menee kilpailuviranomaisten syyniin. Tulkinnan perustana ovat seutukunnat tai sotealueet. Ostajan ja ostetun toiminta asettuu nätisti limittäin, ja päällekkäisyyksiä on vain parilla seudulla.

Attendo oli ennen tätä kauppaa Suomessa hoivan jaetulla kärkipaikalla Mehiläisen kanssa. Nyt Attendosta tulee selvä ykkönen, kun se hotkaisee kerralla sata miljoonaa euroa liikevaihtoa. Yhtiön markkinaosuus lienee noin 12 prosenttia hoivan petipaikoista.

Vielä muutama vuosi sitten isoja hoivayhtiöitä oli Suomessa lukuisia. Itsenäisten yhtiöiden joukosta poistuivat ensin Mediverkko ja Mainio Vire, jotka osti terveysyhtiö Mehiläinen. Sitten Esperi Care osti Medividan hoivatoimintaa. Nyt joukosta poistuu Mikeva.

Suomalaisten hoivaa hallitsee kolmikko Attendo, Mehiläinen ja Esperi Care. Mehiläinen on kasvanut pääomasijoittajansa hoivissa peräti seitsemän vuotta, Esperi Caren pääomasijoittaja vaihtui vuosi sitten.

Mehiläisen emoyhtiö Ambea on ruotsalainen. Jos konserni joskus listautuu, luontevin paikka voisi olla Tukholma.

Attendon lisäksi Tukholman pörssissä on jo annos suomalaista lastensuojelua. Pörssiyhtiö Humana osti viime kesänä Arjessa-konsernin, joka oli lastensuojelussa Suomen markkinakakkonen.

Hoiva-alan yrityskaupat jatkuvat lähivuodet hurjina. Luvassa on myös säätiö- ja järjestötaustaisten yritysten kauppoja, koska hoiva vaatii entistä enemmän kaupallista osaamista ja toiminnan tehokkuutta.

Yhdenlainen henkinen muuri murtui, kun Diakonissalaitoksen Säätiö myi viime kesänä terveysyhtiö DiacorinTerveystalolle. Säätiö katsoi, että se turvaa parhaiten toimintansa rahoituksen ottamalla osinkoja isosta terveysyhtiöstä.

Suomalaisten hoiva on huomattavasti yritysvetoisempaa kuin Ruotsissa. Meillä 43 prosenttia hoivamiljardeista on yritysten käsissä, kun Ruotsissa osuus on 16 prosenttia. Ruotsin markkinat tosin ovat kolme kertaa isommat kuin Suomen.

Saksassa ja Isossa-Britanniassa yritysten osuus hoivassa on 90 prosentin tuntumassa. Näiden maiden esimerkit kiihottavat pääomasijoittajia.

Eikä tämä tähän lopu.

Kunhan kunnat, kuntayhtymät ja maakunnat yhtiöittävät hoivatoimintansa, syntyy lisää ostettavaa. Hoivateollisuudelle tosin kelpaa vain toiminta, joka on kaupallisesti tervettä tai sellaiseksi ketjumaisella toiminnalla muutettavissa.

https://www.talouselama.fi/uutiset/suomen-hoiva-ja-terveysteollisuus-alkaa-olla-ruotsalaisten-kasissa/cc6a24b9-6b02-3f4c-b074-d20375785493

https://www.talouselama.fi/uutiset/suomalainen-hoivayhtio-esperi-care-myytiin-isoon-britanniaan/c2bcaf57-d8c3-3fd7-a12e-d11dc602b5c3

https://www.esperi.fi/yhteystiedot

Ilmastohömppä siis poliitikkojen päiväohjelmaan.-2019

Jotta lammaskansaa ei taas ilman “esikuvia” tässä ilmastokeississä hyppyytetä – niin todella voidaan jäädä odottelemaan poliitikkojen esimerkkiä siitä, miten julkisilla kuljetaan, kuten junat, bussit – ja siis kyse pitkistä matkoista.  Että se lentokone jää väliin.    Tämä juttuhan ei ole mikään entisen papin pulina””, missä pappi sanoo, että älkää tehkö kuten minä – vaan kuten minä sanon. 

Nyt ollaan saatu kuulla valtion virkamiesten sekä poliitikkojen taksihupittelusta vaikka kilometrin matkalle…tai sitten samoin parinsadan.   Kun ei oikein viitsi bussia tai junaa kulutella.   Aikaakin kuluu.                 Eli, aika antaa poliitikoille ja muille valtion päättäjille suositus, että alkakaahan herrat hyvät tekemään sitä itse ensin, mitä kansalle toitotatte.   Ilmastonsuojelua alkaen lentokoneiden ja oman Audin ja/tai kuskin  tms pihaan jättö.   Siitä vain Viron tai Stociksen kautta Euroopan suuntaan — JUNALLA tai BUSSILLA….tai jollain vieläkin säästeliäämmällä kulkuneuvolla, jos löytyy.  

  Ennen kuin päättäjäkunta eli muiden neuvojat – alkavat “opettaa” muita, eli kansalaisia – niin syytä ottaa omat ideat ja persiinnuolemiset koulupoikahommissa- omaan käyttöön.   Ihan ensin.   Ja näyttää itse esimerkkiä.   Valtiovierailut, EU:n reissaaminen ja kaikki valtionhallinnon ulkomaan reissut — ===juna, bussi ym.        Ennen kuin tämä nähdään ja koetaan, niin kansa voi odotella siihen asti.   Ei hyppää, ennenkuin pomot näyttävöt miten se tehdään.  Poliitikot ovat ajatelleet ratsastavansa auringonlaskuun- kansalaisten kyydillä.  Omista tekosista ei niin väliä.  Prenikkaa kaipailevat.  Että ihan koko pohjoismaat yhdessä ykkösenä maapallon esikuviksi. AIkamoista. !

Oman autoni hinta oli joku vuosi sitten 300e ….(no vähän kauemmin sitten) – mutta toimi moitteetta jokusen vuoden, eikä jättänyt tielle.  Kun on ja oli….köyhä —–ja kun tänään pölistään sähköautoista — niin mistäköhän saisin nyt …vaikka  tuollaisen tonnin hintaisen käytetyn sähkö,-kaasuauton tänään 2019.??? Pikku ajeluja varten. 

  Vai onko taas niin, että nämä ilmastobileet ovatkin rikkaiden ja ylemmän keskiluokan~~~ kivaa touhua….eli köyhät ovat ne,ketkä homman maksavat eri keinoin.  Kenellä  taviksella on rahaa loikata jonnekin sähköauton hintoihin…..ja ei kai ihmisiä vielä ole kielletty olemasta köyhiä autonomistajia.  Mutta jos köyhän autoilu tehdään vaikeaksi, niin sitåhän se sitten on miltä näyttääkin.   

   Mutta lammaskansa on hyvin opetettu ruoskan eteen.   Tässäkin hommassa näyttää käyvän niin — kun Suomi haluaa keikkua lipojana siellä ilmastohommien eturivissä.    Voi vaan edelleen  kysyä, että missä maksajat olivatkaan. 

Myös jokainen tehtaan piipun kiinni” laitto — pistää duunareita tiellä.  Sielläkin ne maksajat siis.   ??

(/&(/&)(  ++++++++++++++++


Sipilä: Pohjoismaissa on kilpailuhenkeä siinä, mistä maasta tulee ensimmäisenä hiilineutraali

Pohjoismainen julistus ilmastoimien vauhdittamisesta allekirjoitettiin perjantaina Helsingissä.

Pohjoismaiden pää- ja ilmastoministerit ovat sopineet ilmastotoimien kiihdyttämisestä. Helsingissä tavanneet ministerit pyrkivät nostamaan ilmastopoliittisia tavoitteita vuoteen 2020 mennessä ja tähtäävät hiilineutraaliin yhteiskuntaan muuta maailmaa nopeammin.

Yhteinen julistus ilmastotoimien vauhdittamisesta allekirjoitettiin perjantaina Säätytalolla.

– Tämä on luonnollinen jatkumo sille, että sovimme ensin Suomessa kahdeksan puolueen kesken suomalaisista tavoitteista. Nyt yritämme saada siihen Pohjoismaat mukaan. Pääsimme sopimaan siitä, että Pohjola on hiilineutraali vyöhyke, pääministeri Juha Sipilä (kesk) summasi kokousta suomalaismedialle.

Pohjoismaat aikovat tehdä selvityksen siitä, miten kukin maista aikoo edetä hiilineutraaliksi. Sipilän mukaan tavoitteisiin haetaan konkretiaa erilaisten skenaarioiden kautta.

– Ruotsin varapääministeri, ympäristö- ja ilmastoministeri Isabella Lövin tuossa totesi, että tässä on jo vähän kilpailuhenkeä (maiden välillä) siitä, kuka on ensimmäisenä hiilineutraali, Sipilä sanoi perjantaina.

Pohjoismaista yhteistyötä aiotaan tiivistää päästöjä vähentävien pohjoismaisten ratkaisujen levittämisessä, teknologian kehittämisessä, liikenteen päästöjen suitsimisessa ja hiilinielujen säilyttämisessä ja lisäämisessä.

Lisäksi Pohjoismaat voimistavat yhteistä ilmastodiplomatiaansa ja etsivät keinoja kuluttajien ilmastoystävällisten valintojen helpottamiseen.

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005978235.html

 

“Tuli tunne, että mitähän salattavaa on, kun ei voi nimeään kertoa” -2019

Työhön pitää hakea, vaikka ei tietäisi mihin – “Tuli tunne, että mitähän salattavaa on, kun ei voi nimeään kertoa”

Työnantajan pysytteleminen nimettömänä on käynyt harvinaisemmaksi. Nimettömyys ei silti ole peruste jättää hakematta työtä, jos tarjous tulee.

työnhakijat

Sari Riutta istuu keittiön pöydän ääressä.
Sari Riutan mielestä työnhakijalla pitää olla oikeus tietää, mihin hän hakee töihin – ala ja kaupunki eivät riitä.Sari Vähäsarja / Yle

Kokkolalaisen Sari Riutan karenssi on puolivälissä. Kaksi kuukautta tulotonta aikaa on rangaistus siitä, ettei Riutta hakenut työpaikkaa, jota TE-palvelut kehotti häntä hakemaan.

Hakematta hän jätti, koska ei tiennyt, minne olisi hakenut. Paperissa olevasta numerosta ei vastattu, mutta soitettiin myöhemmin takaisin. Kyseessä oli rekrytointifirma, josta kerrottiin, ettei toimeksiantaja halua nimeään esiin. Riutta sai tietää vain, että kyseessä oli venealan yritys Kokkolassa.

– Kyllä ihmisellä pitäisi olla oikeus tietää, mihin hän hakee töihin. Ala ja kaupunki eivät riitä, sanoo nainen.

Oudoksi alkaa mennä ja tuota tulee vastaan jo muuallakin hallinnon puolella.  Tupataan puhelimessakin tyrkyttämään vain etunimiä.   Mutta Aluehallintovirasto on päätöksissään ottanut kantaa siihen, että soittajan/soitetulle- nimen pitää löytyä, sitä kysyttäessä.  Kuten terveydenhoito.   Miten kukaan voi valittaa tai kannella, jos puhelimeen vastaa liisa ihmemaa…tai hessu hopo, eli nimetön.  ” tässä hoitaja kuulee usein”.    No se ei taida vedellä.        Ja erikoiselta kuulostaa, etteikö tuossa artikkelin keississäkin kantelupaikkaa löytyisi.   Ketään ei luulisi voivan velvoittaa hakemaan paikkaa, mikä todellisuudessa voi olla vaikka konkan tehnyt, ei maksa liksojaan tms.    Näitä asioita on saatava selville, ja siihen tarvitaan firman nimi.  Asiassa ei luulisi olevan mitään epäselvyyttä. 

Ei ole olemassa julkisia anonyymejä, vasiten kun vielä osoitteita on jakamassa virallinen valtion pulju.     Oikeusturva alkaa olla heikoissa, jos toiminnot alkavat muuttua virallisellakin puolella jo näkymättömiksi.   Ei se työnhakijakaan voi nimettömänä töitä hakea.  Ja tokihan tuo firmojen haluttomuus nimensä kertomattomuuteen johtuu siitä, että kukaan ei vuosikausiin ole halunnut hakea näihin “puhelinmyynti-paskahommiin”…..ja eikös niiden sanktiomahikset purettu jo ajat sitten.   Että niihin ei voida pakottaa hakemaan töitä, koska ala oli täynnä paskaa.   Lie sama ongelma jäänyt päälle.   Liksat nolla ja työolot hanurista- joten jätetäänpä firman nimi kertomatta hakijoille.   Saadaan hakija jumiin,paikan päälle pussiin ja sanktioiden alle, kun on ehtinyt tulla haastatteluun.               

    Homma vaan kanteluun jonnekin päin ja karenssi käsittelyyn. Oikeusaputoimisto tekee paperit, jos itsellä ongelmia.

  )%#)&%¤#& 

  Rekrytointifirmojen mukaan anonyyminä pysytteleminen ei ole enää kovin yleistä. TE-palveluista sanotaan silti, että varminta on hakea aina, kun työtarjous tulee.

Työllisyys on parantunut Suomessa niin, että työttömiä on nyt saman verran kuin kymmenen vuotta sitten.                                https://yle.fi/uutiset/3-10606570

“Työpaikan arvot hyvä tuntea ennen hakemista”

Työnhakukurssilla Riutalle oli painotettu sitä, että ensin pitää etsiä mahdollisimman paljon tietoa työnantajasta, sen arvoista ja toimintaperiaatteista. Vasta niiden pohjalta voi rakentaa myyvän hakemuksen.

– Miten rakentaa, kun ei tiedä mitään? Sen ymmärrän, ettei yritys halua suoria yhteydenottoja, kun on antanut työnhaun rekryfirmalle ja maksaa siitä. Mutta kyllä siinä tuli tunne, että mitähän salattavaa on, kun ei voi nimeään kertoa, sanoo Sari Riutta.

TE-palvelut lähetti selvityspyynnön asiasta, ja Riutta kertoi rehellisesti, ettei ollut hakenut paikkaa, koska haluaa tietää, mihin hakee. Samalla hän kertoi hakeneensa muita paikkoja. Vastauksena oli tieto kahden kuukauden karenssista Työttömyysturvalain nojalla.

“Hakijalla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen, koska hän on kieltäytynyt tarjotusta yli kaksi viikkoa kestävästä työstä ilman pätevää syytä tai aiheuttanut työsuhteen syntymättä jäämisen.”

Kuvassa ote lausunnosta, jolla työttömyysetuus katkaistiin 2 kuukaudeksi, koska työnhakija ei ollut hakenut paikkaa, josta ei saanut tarkkaa tietoa.
Kuvassa ote lausunnosta, jolla työttömyysetuus katkaistiin 2 kuukaudeksi, koska työnhakija ei ollut hakenut paikkaa, josta ei saanut tarkkaa tietoa.Sari Vähäsarja / Yle

Palveluesimies Hannu Vierula Pohjanmaan TE-palveluista ei ota kantaa Riutan tapaukseen, mutta muistuttaa, että toimeksiantajan anonymiteetti ei ole riittävä peruste jättää hakematta tarjottua paikkaa. Työnantajahan on yleensä näissä tapauksissa rekryfirma, johon työntekijä tulee vuokratyösuhteeseen toimeksiantajalle.

– Toki olisi hyvien tapojen mukaista kertoa toimeksiantaja, mutta varminta on hakea paikkaa, kun työtarjous tulee, sanoo Vierula.

Puhelimessa tätä ei hakijalle vielä tarvitse kertoa, mutta sen pitäisi selvitä haastattelussa.

Karenssin lävähtäminen ratkaistaan tapauskohtaisesti, mutta lähtökohtana on, että hakematta jättäminen johtaa selvityspyyntöön ja mahdollisesti etuuden menettämiseen.

Vierulan mukaan tapaukset eivät ole kovin yleisiä.

Nykyään läpinäkyvyys arvossaan

15 vuotta rekrytointialalla toiminut yrittäjä Jarno Juola VMP Kokkolasta sanoo, että anonyymeinä pysyttelevät työnantajat alkavat olla harvinaisia.

– Nykyään pyritään läpinäkyvyyteen, ja hyvässä rekryprosessissa on paikallaan kertoa työnhakijalle, kuka työntekijää hakee, sanoo Juola.

Toimeksiantaja voi pysytellä anonyyminä esimerkiksi silloin, kun etsii tekijää jonkun sellaisen tilalle, jonka lähdön yhtiöstä ei vielä haluta paljastuvan. Työnhaun ulkoistamisen taustalla on myös halu keskittyä omaan ydintekemiseen ja ohjata yhteydenotot rekryfirmaan.

Aiemmin nimettömyys oli yleisempää: osa yrityksistä ei esimerkiksi halunnut profiloitua työnvälitysfirmojen käyttäjiksi.

Rekrytointifirmat hakevat toki välillä samalla nimikkeellä työvoimaa useampiin paikkoihin. Yleinen haku koetaan järkevämmäksi, kun samanlaisia toimeksiantoja on monia.

Myyntijohtaja Alpo Arasmo Baronasta vahvistaa näkemyksen. Barona rekrytoi vuosittain yli 30 000 ihmistä, ja varsinaisen työpaikan halu pysytellä nimettömänä on nykyään hyvin harvinaista.

Moniin tehtäviin on pulaa työnhakijoista, ja tehtäviä pitääkin markkinoida kovasti, jotta hakijoita saadaan tarpeeksi. Toisaalta TE-keskusten kautta tehtävissä hauissa työnantaja-kentän täyttäminen on pakollista.

Suorahaut ovat yleistyneet esimerkiksi tilanteissa, joissa toimintaa vasta aloitellaan ja haku halutaan siksi pitää salassa. Silloinkin itse työtehtävää pitää kuitenkin Arasmon mukaan myydä eikä salailla.

Heikomman taloustilanteen aikana nimettömät haut olivat yleisempiä. Syynä oli se, että työnantajat pelkäsivät yhteydenottojen ja kyselyjen tulvaa.

Työnhakupalvelu kännykässä.
Petteri Sopanen / Yle

Rekrytointifirmasta Riutalle kerrottiin, että hakijoita kyseiseen paikkaan oli jo tuossa vaiheessa paljon. Toisaalta samoihin aikoihin Riutta haki neljää muuta paikkaa ja odottelee nyt tietoa niiden kohtalosta.

Karenssipäätöksestä ei voinut valittaa, mutta työvoimatoimistosta neuvottiin, että uudelleenkäsittelypyynnön voi tehdä. Riutta toivoi, että siinä otettaisiin huomioon myös taustat ja olosuhteet. Päätös oli kuitenkin sama ja tuli jo muutama tunti sen jälkeen, kun Riutta oli tallentanut hakemuksensa.

Myöhemmin Riutta kuuli, että yrityksen olisi saanut selville työvoimatoimistosta. Sen lisäksi hän oppi, että paikkoja on vain haettava, vaikka mielessä olisi epäilys.

– Kyllä tässä tuntuu, että työnhakijalla on vain velvollisuuksia, ei oikeuksia.

Sellainenkin neuvo kantautui korviin, että olisi kannattanut vain sanoa hakeneensa kyseistä paikkaa, sillä väitteen todenperäisyyttä tarkastetaan harvoin. Tuo vaihtoehto kuulosti Riutan korvaan mahdottomalta.

Fyysinen varastotyö ei enää onnistu

Sari Riutalle työnhaun kiemurat ovat vielä osittain uusia, sillä hän on työttömänä ensimmäistä kertaa pitkään aikaan. Hän on tehnyt pitkään varastotyötä, mutta pitkäaikaissairauden tuomat vaivat ovat tehneet noin fyysisen työn mahdottomaksi.

Riutta ei pysty enää seisomatyöhön eivätkä kädetkään kestä kovaa rasitusta turpoamatta.

Hän otti vakityöstään opintovapaata ja kouluttautui merkonomiksi talous- ja toimistopalvelujen osaamisalalta. Nyt luonnistuvat esimerkiksi kirjanpito ja sihteerin työ, mutta Riuttaa kiinnostaa hankkia myös palkanlaskentataidot, vaikka oppisopimuskoulutuksella.

– Olen hirveän onnellinen, että pystyn tähän. Opiskellessa oli kiva saada sellainen fiilis, että hei, minustahan on vielä johonkin!

Norjalaisen toimittajan Islam-kirja myytiin hetkessä loppuun – niin Suomessa kuin Norjassakin (2018<< )

Norjalaisen toimittajan Islam-kirja myytiin hetkessä loppuun – niin Suomessa kuin Norjassakin

Kirjoittaja Maria Asunta ja ihmisoikeusaktivistit Mona Walter ja Hege Storhaug

Ihmisoikeuksien puolustajat Hege Storhaug ja Mona Walter vierailivat Suomessa ja puhuivat uutispimentoon jääneistä islamin ongelmista.

– Sinun täytyy kirjoittaa se kirja, Hege!

Näin kannusti nuori pakistanilainen sunninainen norjalaista toimittajaystäväänsä.

– Kuka muu sen voisi kirjoittaa kuin sinä?

Hege Storhaug tiesi tämän toki itsekin. Hän oli ainoa norjalainen toimittaja ja tietokirjailija, jonka hallussa olivat palapelin kaikki palat: hän oli paitsi asunut Pakistanissa ja tutustunut seikkaperäisesti islamiin ja islamilaisten yhteisöjen verkostoihin, hän myös tunsi Norjan todellisuuden maahanmuuttoasioissa.

Mutta palapelin tuhannet pienet palat oli laitettava järjestykseen. Savotta oli niin valtava, että Storhaug oli vältellyt siihen ryhtymistä neljä vuotta. Päässä kuitenkin jyskyttivät pakistanilaisystävän sanat: ”Sinun täytyy!”

Oli helmikuu 2015, kun Hege Storhaug kirjoitti ensimmäisen luvun. Kahdeksan kuukauden päästä se oli valmis: lähes 500-sivuinen tietokirja nimeltään ”Islam – yhdestoista vitsaus”.

Sen jälkeen arvostettu toimittaja sai tuntea olevansa myös Norjan vihatuin nainen.

Faktat islamista olivat liikaa antirasisteille

Perinteinen media ei halunnut antaa huomiota Storhaugin islamia kritisoivalle teokselle. Se oli kova paikka hänelle itselleen eli tavalliselle, rauhaa rakastavalle norjalaisnaiselle.

– Ajattelin kirjaa kirjoittaessani olevani humanismin, järjen ja avoimen demokratian puolella, mutta antirasistit eivät halunneetkaan kuulla tätä tarinaa.

Hege Storhaug sai kimppuunsa poliittisen kentän vasemman laidan, johon hän itsekin oli kuulunut 1990-luvulla kirjoittaessaan kirjoja ja lehtijuttuja lapsi- ja pakkoavioliitoista muslimimaissa. Vielä tuolloin hän oli median mielestä eksoottinen ihmisoikeusjournalisti ja ”hyvä ihminen”, kuten hän itse naurahtaa lakonisesti.

Yhdeksäs tietokirja teki Hege Storhaugista ei-toivotun henkilön, vaikka hän oli kirjoittanut teoksensa täysin vailla poliittista agendaa, keräten itse ensi käden tietoa maahanmuuttajayhteisöistä ja niiden naapurustoista Ranskassa, Ruotsissa ja tietysti Norjassa. Hän oli kuitenkin kirjoittanut ”väärällä tavalla” asioista, joita ei ole tavattu kirjoittaa auki poliittisesti korrektissa Pohjolassa.

Hän oli esimerkiksi sanonut ääneen sen, etteivät 1990-luvun norjalaiset pakkoavioliitot enää olleet yksittäistapauksia, vaan tuhansien tyttöjen kohtaloa.

Lisäksi hän oli kirjassaan osoittanut, ettei totalitaristinen islam ideologiana ja ajatusrakennelmana tuntenut empatiaa tyttöjä ja naisia kohtaan. Islam ei integroitunut Norjaan, koska se ei halunnut integroitua.

Nainen, joka oli vapaampi Somaliassa kuin Ruotsissa

Noin vuosi ennen kuin Storhaugin teos julkaistiin sai ruotsalainen maahanmuuttaja Mona Walter Ruotsin turvallisuuspoliisilta Säpolta tiedon, että hänen on muutettava perheineen toiseen paikkaan.

– Olin järkyttynyt. Luulin ensin, että minä, kolmen lapsen äiti, olin tehnyt jotakin rikollista Ruotsin valtiota kohtaan.

Taustalla oli Walterin nettiin kirjoittama teksti siitä, mitä kaikkea arveluttavaa hän tiesi tapahtuvan Ruotsin muslimiyhteisöissä ja moskeijoissa. Tätä todellisuutta Walter oli yrittänyt epätoivoisesti saada median agendalle jo vuodesta 1998, asuttuaan silloin Ruotsissa neljä vuotta.

– Ketään ei kiinnostanut, Walter huokaa nyt, maaliskuussa 2018.

– Ei mediaa, ei poliitikkoja, ei ketään.

Vasta vuonna 2014 Mona Walter sai kutsun tv-haastatteluun Ruotsin ykköskanavalle. Hänen kohahduttava viestinsä oli se, että hän oli ollut eilispäivän Somaliassa vapaampi kuin nyky-Ruotsissa. Somaliassa somalinaiset saivat pukeutua vapaasti, mutta Ruotsissa heidän piti peittää itsensä ollakseen ”hyviä muslimeja”.

Kun ohjelma oli lähetetty, Walter huomasi joutuneensa silmätikuksi ja painostuksen kohteeksi. Häntä seurattiin. Lopulta hänen osoitteensa päätyi islamistien listalle. Turvallisuuspoliisi siirsi Walterin perheen pois Göteborgista.

Ujouden kulttuuri suojelee muslimien tunteita

Mona Walter ja Hege Storhaug esiintyivät pääsiäisen alla Kiuas Kustannuksen järjestämässä paneelitilaisuudessa Helsingissä. Tapahtuma oli vartioitu kutsuvierastilaisuus, eikä kokoontumispaikkaa kerrottu etukäteen kuin kutsutuille.

Walter ja Storhaug esiintyivät skandinaavisen elegantisti. He eivät kuitenkaan olleet nousseet lavalle puhuakseen mukavista asioista, vaikka molemmat naiset toivoivatkin Walterin sanoin, että ”islam olisi kuin kristinusko ja että meillä olisi kivaa yhdessä”.

Mona Walter kertoi islamistien vaativan itselleen erityiskohtelua länsimaissa.

– Islamisaatio tarkoittaa ”sen muuttamista, mikä on normaalia”.

Walter kertoi ristiriidasta muslimilasten ja ruotsalaislasten kasvatuksessa. Hänen mukaansa ruotsalaislapset oppivat jo varhain, ettei kansallisesta identiteetistä tule olla ylpeä, koska siinä tehtäisiin ero ”meihin ja heihin”, ja sehän olisi rasistista.

– Islamin piirissä lapsille puolestaan monissa koraanikouluissa opetetaan, että te olette parhaita, ja vääräuskoisista tulee orjianne, kunhan pääsette enemmistöksi.

Walter myös ihmetteli ruotsalaista ”ujouden kulttuuria”, joka haluaa jatkuvasti suojella muslimien tunteita.

– En ole koskaan kokenut kivaa islamia, hän sanoi pysäyttävästi.

Hän puhui kuitenkin ideologiasta, eikä suinkaan tarkoittanut, etteikö olisi olemassa ihania, maallistuneita muslimeja: tietysti on.

”Norja ei voi ottaa enää yhtäkään muslimia”

Suomessa on 358 000 maahanmuuttajaa. Muslimeita on ”vähintään 70 000”, joskaan tarkkaa lukumäärää ei tiedetä. Ruotsin muslimiväestön määrä oli puoli miljoonaa jo vuonna 2009. Myös Norjassa muslimeita on jo viitisen prosenttia väestöstä: arviolta 240 000.

Hege Storhaugin mielestä Suomella on silti ”täsmälleen samat ongelmat”.

– Ongelman laajuus on vain pienempi johtuen pienemmistä numeroista.

Storhaug tulkitsee teoksessaan luotettavia kansainvälisiä asennetutkimuksia ja tekee niiden pohjalta johtopäätöksen, että melkein puolet (9 miljoonaa) Euroopan muslimeista on ”törmäyskurssilla vapaamielisten arvojen ja demokratian kanssa”. Fundamentalisteiksi nämä ihmiset tunnistaa siitä, että heidän mukaansa muslimien pitää palata islamin juurille, että on vain yksi pätevä tulkinta Koraanista ja että Koraanin säännöt ovat tärkeämpiä kuin maalliset lait.

Storhaugin mukaan länsimaita ja oman maan kansalaisia tuleekin suojata islamilta siten, ettei fundamentalisteja, kuten jihadisteja, tule ottaa lainkaan vastaan. Norja on hänestä jo ylittänyt kriittisen pisteen, sillä maahanmuutto on ollut nopeampaa kuin maahanmuuttajien kotoutuminen. Siksi maahanmuuttoa on kontrolloitava.

– Norja ei voi ottaa vastaan enää yhtäkään muslimia, elleivät he ole vapautta rakastavia ihmisiä ja hyvinvointivaltiomme tukena jo ensimmäisestä päivästä lähtien, Storhaug painottaa.

– Sama koskee kouluttamattomia. Miksi otimme heitä Norjaan vuosikymmenien ajan? Siinä ei ollut mitään järkeä.

Muslimien osuus Euroopassa kasvaa, vaikka maahanmuutto loppuisi kokonaan. Yhdysvaltalainen tutkimuslaitos Pew Research Center on arvioinut, että vuonna 2050 noin 10 prosenttia Euroopan väestöstä olisi muslimeja. Suomessa islaminuskoista olisi 190 000 eli 3,4 prosenttia väestöstä.

”Antakaa minun puhua!”

Mona Walter perheineen asuu yhä salatussa osoitteessa ja hänen identiteettinsä on suojattu. Esittämänsä islam-kritiikin sekä erityisesti islaminuskosta luopumisensa takia kuka tahansa muslimi voi tappaa hänet apostaattina sharia-lain suomin oikeuksin.

Mona Walter ei voi siksi vierailla synnyinmaassaan Somaliassa, joka on pahasti islamisoitunut 1990-luvun jälkeen. Hän ei myöskään voi astua kultainen risti kaulassaan islam-yhteisön eteen uudessa kotimaassaan Ruotsissa. Eikä hän voi käyttää sananvapauttaan esteettä, sillä hänen Facebook-tilinsä on jatkuvasti suljettu erilaisten ilmiantojen takia.

– Minua on syytetty vihapuheesta ja islamofobiasta. On sanottu, että minun pitäisi olla hiljaa, koska ruotsidemokraatit hyötyvät siitä, että puhun.

Walterin mukaan media hiljentää kansalaisia. Aloitettuaan opiskelun hän järkyttyi, miten jopa Ruotsin yliopistoissa uudelleenkirjoitetaan historiaa ja romantisoidaan islamia.

Perinteinen media vaikeni Storhaugin kirjasta

Myös Hege Storhaugin mielestä yliopisto on oma imperiuminsa. Tutkijat, media ja poliitikot ovat yhteydessä keskenään. Hartaat muslimit kertovat meille islamista sen, mitä me haluamme kuulla.

– Puolueeton media on lähestulkoon kadonnut. Tarvitsisimme poliitikkoja, jotka toimisivat, mutta kokemukseni mukaan poliitikot hyppivät, jos media käskee heitä hyppimään.

Kun ”Islam – yhdestoista vitsaus” julkaistiin syksyllä 2015, isot mediatalot vaikenivat siitä. Mutta Storhaug ei lannistunut. Hän perusti kirjalleen Facebook-sivun ja alkoi myydä kirjaa itse kuukausi ennen julkaisua. Sana kirjasta levisi laajemmalle, ja tieto teoksen epäreilusta sivuuttamisesta satoi yleisön sympatiana kirjailijan laariin. Moni korkeassa asemassa ollut lukija kiitti kirjailijaa ja kertoi tukevansa tätä, vaikkei asemansa takia voinutkaan ilmaista tukeaan julkisesti.

Median lailla myös muslimiyhteisö oli hiljaa. Hege Storhaug uskoo sen olleen tietoinen strategia.

– He halusivat, että kirja unohtuu.

Ensimmäisen kolmen kuukauden aikana tietokirjaa myytiin peräti 48 000 kappaletta. Väestöön suhteutettuna se vastaisi kolmen miljoonan kirjamyyntiä USA:ssa.

Suomessakin kirjan ensimmäinen painos on jo myyty loppuun.

Islamia ei tulla reformoimaan

”Islam – yhdestoista vitsaus” on paitsi tietoteos islamista myös ajankuva länsimaiden tekopyhyydestä. Vieläkin liian monet tutkijat, toimittajat ja poliitikot vähättelevät ja piilottelevat sosiaalisia ongelmia, joiden keskellä Euroopan muslimit joutuvat elämään maahanmuuttajalähiöissä. Muslimit eivät suinkaan ole vapaita, toisin kuin vähättelijät, vaan tiukasti kontrolloituja imaamien johtamissa yhteisöissään. Suurimmat kärsijät ja alistetut ovat islaminyhteisöiden tyttöjä ja naisia.

Mona Walter ja Hege Storhaug eivät usko islamin uudistuvan, sillä muslimit eivät myönnä ongelmia. Miksi? Koska Mohammed oli täydellinen mies ja Koraani käskee seuraamaan häntä.

– Ei muslimi voi todeta, että Mohammed oli väärässä, paha ihminen, murhaaja ja ensisijaisesti poliittinen johtaja, sanoo Storhaug ja tulee näin sanoessaan havainnollistaakseen sen, miksi islamin perustalle on mahdotonta rakentaa maallista ja moniarvoista yhteiskuntaa.

Lisäksi islam on jo kertaalleen reformoitu 1700-luvulla, jolloin saudit pyrkivät palauttamaan islamin juurilleen. Syntyi wahhabismi, joka on sunni-islamin fundamentalistinen suuntaus. Sen edustajat tuomitsevat uudistukset ja tavoittelevat islamilaista valtiota, joka perustuu islamilaiseen sharia-lakiin.

Tästäkin Storhaug kirjoittaa kirjassaan: äärimmäisestä islamista, joka on levinnyt saudimiljardeilla joka mantereelle. Islamin tarkoitus on edistää islamin ”todellista luonnetta” kaikkialla, jopa läntisissä yliopistoissa.

Muutosta ei saavuteta ilman uhrauksia

Mitä on tapahtunut kirjan julkaisun jälkeen Norjan vihatuimmalle naiselle, joka petti oman laumansa vaatimalla Eurooppaa puolustamaan oman sivistyksenä perusarvoja ja estämään islamilaisen lain rantautumista omalle maaperälleen?

Hege Storhaug sanoo olevansa sama ihminen kuin aina ennenkin.

– En ole muuttanut arvojani. Olen vain päivittänyt todellisuuskäsitykseni.
Kirjaa on jo käännetty monelle kielelle, ja haaveena on valloittaa USA:n kirjamarkkinat. Mutta Norjan media tuskin tulee leppymään, uskoo Storhaug.

– Minä olen oikeassa ja he väärässä, eivätkä he tule myöntämään sitä.

Mona Walter muistuttaa, ettei vapautta ole saavutettu helpoimman kautta, eikä ole olemassa muutosta ilman uhrauksia.

– Jos pelkäämme aukaista suumme, emmekä nyt taistele, menetämme lopulta enemmän kuin vain työmme.

Islamin suhteen naisasianaisten visio on selkeä: oikeuksista on taisteltava ja vapautta puolustettava. Ja koska ongelmat pahenevat päivä päivältä, niihin on puututtava.

Nyt.

Maria Asunta

https://www.suomenuutiset.fi/norjalaisen-toimittajan-islam-kirja-myytiin-hetkessa-loppuun-suomessa-norjassakin/

&(#&¤#¤(/#

Sorry, linkki puuttuu…..  toi oli jossain nurkassa:::

 

YK jatkaa kampanjaansa sananvapautta vastaan – nyt tähtäimessä Hege Storhaug Uuskommunistiset tahot yrittävät saada Hegeä ja hänen islam-kirjaansa YK-komitean tutkittavaksi ja syytteeseen Norjassa. Ulkomaat ke 09.01.2019 23:43 Hege Storhaug Hege Storhaug ja hänen kirjansa “Islam – Yhdestoista vitsaus” on herättänyt paljon huomiota. Uuskommunistiset tahot yrittävät saada sitä nyt YK-komitean tutkittavaksi ja syytteeseen Norjassa. Vainoamisen syyksi vasemmistoaktivistit ilmoittavat islamin arvostelun. “Joulukuun kokouksessa Genevessä, YK:n rotusyrjinnän vastainen komitea syytti Norjan viranomaisia velttoudesta puuttua tiukemmin sellaisten ihmisten puheisiin ja kirjoituksiin, jotka kehtaavat ajatella sananvapauden merkitsevän myös lupaa kirjoittaa sellaista, josta muslimit voivat loukkaantua”, kirjoittaa Frontpage Mag. “No niin, tässä sitä taas ollaan. Tammikuun 6. päivänä Hege julkaisi Human Rights Service organisaationsa sivustolla, että hänet ja hänen islam-kirjansa on ilmiannettu tuolle samaiselle komitealle. Komiteaa on pyydetty vaatimaan Norjan viranomaisilta toimenpiteitä Hegen tutkimiseksi ja rankaisemiseksi.” YK on ottamassa yhä suurempaa roolia sekä konkreettisia askelia sananvapauden rajoittamiseksi ja ylikansallisten totalitarististen rakenteiden luomiseksi.

Samaan aikaan YK on menettämässä arvovaltaansa sekä myös taloudellista tukeaan niiltä jäsenvaltioilta, jotka arvostavat vapautta. Yhdysvallat on lakkauttanut kaiken tukensa YK:n UNRWA-järjestölle sekä leikannut YK budjettiaan neljännesmiljardilla vuonna 2017. Storhaugin teoksen suomenkielisestä laitoksesta on otettu viime alkusyksystä kolmas painos, ja sitä on saatavilla Kiukaan verkkokaupasta: https://kiuaskustannus.com/products-page/kiukaankirjat/hege-storhaug-islam-yhdestoista-vitsaus/ Oikean Median toimitus suosittelee kirjan hankkimista ja lukemista. Jokaisen lähimmäisistään välittävän ihmisen tulisi tietää koko totuus islamista – ja tämä kirja on yksi parhaista ja rehellisimmistä teoksista sen selvittämiseksi

Jukka Rahkonen ke 09.01. 23:43 Tweet (Kaikki OM:n osoitteet vaihdettiin turvallisiksi https- osoitteiksi 28.10.2018. Muutos nollasi osan vanhoista FB peukutus- ja jakolaskureista) Trump harkitsee kansallisen hätätilan julistamista, jos ei saa muurille rahoitusta – muuten hallinto suljettuna jopa vuosia Yhdysvalloissa Donald Trump on sanonut harkitsevansa kansallisen hätätilan julistamista, mikäli kongressi ei rahoita hänen äänestäjiensä haluamaa rajamuuria. su 06.01.2019 22:23 Ulkomaat Brasilian presidentti: “Vapautus sosialismista ja poliittisesta korrektiudesta!” “Kauan aikaa maata hallitsivat puolueet, jotka ajoivat muiden kuin brasilialaisten etuja. Palautetaan järjestys tässä maassa!” la 05.01.2019 22:54 Ulkomaat Vihakampanjan kohteena oleva toimittaja vaatii islamin sopeutumista Ranskan lakeihin ja huumoriin Jo neljä vuotta poliisin suojaamana elänyt entinen Charlie Hebdo-julkaisun journalisti on joutunut vihakampanjan kohteeksi todettuaan, että islamin tulee sopeutua kritiikkiin. pe 04.01.2019 00:30

Ulkomaat Tsekin entinen presidentti: “Euroopan parlamentti on pelkkä vitsi!” “Euroopan unionin edut ylittävät yksittäisten valtioiden ja kansalaisten edut” to 03.01.2019 01:20 Ulkomaat Kansallismielisten suosion äkillinen kasvu Belgiassa hallituksen romahdettua YK:n maahanmuuttosopimuksen takia Tuoreen mielipidekyselyn mukaan oikeistolaisia puolueita kannattaa huomattavat 42 prosenttia ti 01.01.2019 22:05 Ulkomaat Tartuntataudit lisääntyneet vuodesta 2015 – “Laittoman maahanmuuton aiheuttama riski hirvittävä” Ympäri Eurooppaa tuntematonta alkuperää olevien sairauksien esiintymistiheys on kasvanut 14 prosentista 26 prosenttiin ma 31.12.2018 00:32 Ulkomaat Orban: Ensimmäisen kerran 30 vuoteen Euroopalla on yksi yhteinen vaaliteema – maahanmuutto “Entistä kuuluvampi ääni ja tiukempi kanta niiltä, jotka haluavat säilyttää ja suojella kansallisen identiteetin ja kristilliset perinteet!” la 29.12.2018 23:12 Ulkomaat Geert Wildersin joulutoivomus: Islam pois länsimaisista yhteiskunnistamme! “Vastarintaliikkeestä on tulossa yhä suurempi ja voimakkaampi – käännekohta on lähellä!” pe 28.12.2018 18:35 Ulkomaat Somalilta jäi Italian suurin kirkko jouluna räjäyttämättä “25. joulukuuta kirkot ovat täynnä.

Laitetaan pommeja kaikkiin Italian kirkkoihin! Missä on suurin kirkko?” ti 18.12.2018 22:08 Ulkomaat Angela Merkel: GCM-sopimus hyväksytään YK-täysistunnossa ja se sitoo kaikkia Onko kansalaisille valehdeltu jälleen? ti 18.12.2018 00:17 Ulkomaat Tsekki haluaa kieltää islamin kokonaan: “Kaikki vihaa ja väkivaltaa edistävät ideologiat olisi kiellettävä” “Jos joku vaatii vääräuskoisten ja juutalaisten tappamista, kyseessä ei ole rauhan uskonto!” to 13.12.2018 23:38 Ulkomaat Unkarin hallitus syyttää Brysseliä sensurointiyrityksistä “He ajavat maahanmuuttoagendaansa täysin vastoin kansan tahtoa. Mielestämme se on hullua, emmekä jätä vastaamatta siihen!” ke 12.12.2018 23:41 Ulkomaat Asiantuntija: Kaikkien demokraattisten maiden olisi tullut perääntyä YK:n maahanmuuttosopimuksesta “Jo nyt on selvää, mitä nämä sopimusehdot tarkoittavat käytännössä – YK kielsi äskettäin kanadalaista Rebel Mediaa osallistumasta YK:n maahanmuuttosopimuskonferenssiin” ma 10.12.2018 22:36 Ulkomaat Isku poliittiselle korrektiudelle Italiassa – Salvinilta suorat sanat jouluseimen kieltäneelle rehtorille “Idiootti! Kyse ei ole vain uskonnosta, vaan historiasta, juurista ja kulttuurista. Eläköön perinteemme!” to 06.12.2018 13:07 Ulkomaat Oikeistopuolue VOX yllätti läpimurrollaan Andalusian vaaleissa Espanjassa “Tarve valvoa rajojamme ja lopettaa laiton maahanmuutto. Myös sukupuoleen liittyvistä ideologisista laeista on tehtävä loppu!” ti 04.12.2018 22:48

Ulkomaat Joka kolmas ruotsalainen nuori nainen joutuu seksuaalirikoksen uhriksi – määrä on kasvanut dramaattisesti viiden vuoden aikana Ruotsin rikoksentorjuntavirasto Brå:n marraskuussa julkaiseman raportin mukaan maan turvallisuuden kehitys on huolestuttavaa, mutta erityisen huolestuttavaa se on nuorten naisten näkökulmasta. ma 03.12.2018 23:01 Ulkomaat “Transnainen” myöntää New York Timesille: “Uusi vaginani ei tee minua onnelliseksi!” “Tunnen kiistattomasti oloni huonommaksi, kun aloitin hormonit. En ollut itsemurhaan taipuvainen ennen hormoneja. Nykyään olen usein” la 01.12.2018 23:48 Ulkomaat Salvini sai läpi laatimansa turvallisuus- ja maahanmuuttoasetuksen – “Tämä on vasta alkua!” Salvini: “Italia ei tule allekirjoittamaan YK:n maahanmuuttosopimusta!” pe 30.11.2018 00:23 Ulkomaat Itävallan liittokansleri: Euroopan asenne maahanmuuttoon muuttunut vuodesta 2015 Harvat uskovat enää maahanmuuton hyödyttävän Eurooppaa tai pitävät sitä väestökehityksemme kannalta välttämättömänä ke 28.11.2018 23:39 Ulkomaat Unkari järjestää kansallisen kuulemisen väestön vähenemisen korjaamiseksi Unkari kunnioittaa kansalaistensa näkemyksiä perhepolitiikasta – tavoitteet vastakkaisia Brysselin “byrokraattien” pysyvälle maahanmuuttojärjestelmälle ti 27.11.2018 23:04 Ulkomaat Merkel: jäsenvaltioiden on valmisteltava kansallisen itsemääräämisoikeuden luovuttamista Brysseliin Keltaliiviliikehdinnän pelossa ja kannatuksensa yhä laskiessa Macron toistaa samaa mantraa vaatien EU-maita alistumaan Brysselille ulkopolitiikassa, maahanmuutossa ja kehityksessä ma 26.11.2018 23:39

Ulkomaat Afrikkalainen AfD-poliitikko: “Meidän ei pidä hukuttaa Saksaa afrikkalaisilla!” Demagboa häiritsee se, että muilla puolueilla ei ole rehellisyyttä myöntää, että AfD:llä on oikea lähestymistapa. to 22.11.2018 22:54 Ulkomaat Netanjahu: Israel ei allekirjoita YK:n globaalia maahanmuuttosopimusta – maan täytyy suojella rajojaan Suomen hallitus ei ole vielä ilmoittanut mitään virallista kantaansa sopimukseen ja on siten hyväksymässä kansalaisvaltioita vahingoittavan sopimuksen ilman kommentteja. ke 21.11.2018 23:22 Ulkomaat Geert Wilders: “Valinta on tehtävä islamin ja vapauden välillä!” “Ei ole olemassa mitään kultaista keskitietä” ti 20.11.2018 22:37 Ulkomaat 69-vuotias hollantilaismies haluaa muuttaa ikänsä 20 vuotta nuoremmaksi: “Olen noin 40- tai 45-vuotias” Vetoaa transsukupuolisten perusteluihin vaihtaa sukupuolta ma 19.11.2018 21:47 Ulkomaat Syyrialaisturvapaikanhakija epäiltynä saksalaismiljonäärin murhasta “Ihmelapsi” ja “esimerkkipakolainen” to 15.11.2018 23:46

Ulkomaat Terrorismista vapaa Slovakia kieltää täysin islamin eikä hyväksy ainuttakaan moskeijaa Slovakian pääministeri: “Emme ole halukkaita kärsimään muiden virheiden seurauksista!” ke 14.11.2018 23:27 Ulkomaat Viro saattaa jättää YK:n GCM-siirtolaisuussopimuksen allekirjoittamatta Viron presidentti ei matkusta Marokkoon allekirjoittamaan YK:n GCM-siirtolaisuussopimusta, jos maan hallitus ei pääse sopimuksesta yksimielisyyteen. ti 13.11.2018 23:21 Ulkomaat Trump ei kauhistuta eikä kyllästytä: Euroopan jokaisella maalla kohta “oma Trump”! Nyt espanjalaiset tulevat ensin! ma 12.11.2018 23:29 Ulkomaat Italian senaatti hyväksyi hallituksen turvallisuutta ja maahanmuuttoa koskevan asetuksen Salvini: “Historiallinen päivä!” su 11.11.2018 01:33 Ulkomaat Suomalainen USA-tutkimuksen kärkinimi Ruotsila: “Trumpin jättämä jälki on nyt pysyvä” “30-50 vuotta korkein oikeus on nyt konservatiivien hallussa – tämä on se Trumpin saavutuksista kaikkein merkittävin” to 08.11.2018 22:47 Ulkomaat Noin 30 vuotias “alaikäinen” turvapaikan hakija kävi koulua 15-vuotiaitten kanssa Viranomaiset vakuuttavat, että tällä hetkellä miehen koulunkäynti on keskeytetty ja sisäministeriö tutkii asiaa. ke 07.11.2018 23:43 Ulkomaat

xxxxx   10.1-18

Meteorologi Kerttu Kotakorpi on huolissaan sään ääri-ilmiöistä: “Ilmastonmuutos ei ole mielipideasia” -2019

Meteorologi Kerttu Kotakorpi on huolissaan sään ääri-ilmiöistä: “Ilmastonmuutos ei ole mielipideasia”

Kotakorpi toivoo ilmastokeskustelun painottuvan ongelmien ratkaisemiseen

ilmastonmuutos

Meteorologi Kerttu Kotakorpi näkee työssään ilmastonmuutoksen etenemisen
Meteorologi Kerttu Kotakorpi näkee työssään ilmastonmuutoksen etenemisen

Meteorologi Kerttu Kotakorpi oli jo nuorena kiinnostunut säästä. Hän ihasteli kaatosadetta, joka nosti vettä kotikadulle ja viehättyi ukkosista.

Nyt sääilmiöt ovat muuttuneet entistä enemmän ääri-ilmiöiksi ja Kotakorven ihastus on muuttunut huoleksi.

– Säässä tehdään jatkuvasti ennätyksiä. Esimerkiksi hirmumyrskyt muuttuvat suuremmiksi, niiden sademäärät rikkovat ennätyksiä ja niitä tavataan entistä pohjoisempana. Kun ilmasto lämpenee niin meret lämpenevät, ja myrskyillä on yhä enemmän energiaa.

Ilmastonmuutos ei ole mielipideasia

Kotakorpi on työnsä kautta jatkuvasti tekemisisssä sään ja siitä tehtyjen tarkkojen mittausten kanssa, joten hän on kyllästynyt puheeseen ilmastonmuutoksen kieltämisestä.

– Minulle sanotaan usein, että ilmastonmuutos on politiikkaa tai mielipideasia, mutta ei se ole. Ilmastonmuutos on mitattavissa oleva asia, samoin kuin lämpötilat, ja on nähtävissä, että huonoon suuntaan mennään.

Sanoista tekoihin

Puoli seitsemän -ohjelmassa vieraillut Kotakorpi toivoo, että ilmastonmuutoksesta puhuttaessa energia pitäisi suunnata siihen, mitä jo olemassa olevalle ongelmalle voidaan tehdä, ja aloittaa korjausliikkeet.

Yksilötasolla Kotakorpi on itse lopettanut ilmastotekona lihan syönnin vuosia sitten ja tällä hetkellä suunnitelmissa on myös maitotuotteiden vähentäminen.

– Kun seuraa konkreettisesti päivittäin sään kehitystä, tulee mietittyä paljon ilmastoasioita. Faktat ovat pysäyttäviä.

Katso Kerttu Kotakorven koko haastattelu Yle Areenasta.

&¤#&%¤%¤#

Propagandaa nyt jo tilauksessa- meteorologin kera.  hmm.  Kukakohan tämän jutun ja henkilön “tilasi”…..vai onko tilan täytettä ??        Suomi kun ei ole “ainukainen”  maailman pelastaja….——siihen vaaditaan KAIKKI maapallon maat yhdessä, ei erikseen koulupoikia  ja lammaskansalla maksattajia.  Mitä Kotakorpi aikoo jättää tekemättä/syömättä ym tekemättä  , jotta maapallo säilyisi seuraavalta jöäkaudelta, mikä ilmeisesti tilastojen mukaan tulossa on sekin.   Jos tilastoihin siis on uskominen. Aikaa taitaa kulua vain jokusen  verran kaumemmin, kuten saattaa käydä nyt tämänkin ilmastojubinan kanssa.  Kaikkea tulevaa kun ei taida kukaan tietää kaikkinensa.   Maapallo kun voi poksahdella ilman autojakin~~

  Jokainen  voi uskoa mihin haluaa muutenkin…..ja näyttää näin tapahtuvankin.   Metaanipurkaukset, tulivuorenpurkaukset, merivirtojen muutokset jne jne….ja ennustajaeukkoja löytyy (ei välttis juuri Kotakorpi)       Mutta ihan perus-Wiki kertonee, että käyriä löytyy, kun katsotaan pitkää juoksua — joten miksipä ilmasto on muuttunut jo ennen teollisuuttakin.??? Kun ei ollut tehtaita, autoja, saunoja ja muuta mukavaa käryttelevää konetta tai tulta.??        Käyrät eivät taida kuulua politiikan vaikutusvaltaan, niin tai näin.   Kyse on ajoista, ja jos tässä tämä sukupolvi mietiskelee sataa ja tuhatta sukupolvea eteenpäin – tänään – niin mikäpäs sen hienompaa.    Kuulostaa mukavan ideologiselta puuhalta ja antaa tekijälleen varmasti ihan omia kiksejä. Kuten moni muukin tällä pallolla.  Jonkun ottaminen omakseen” ja sihen uskominen ei ole mikään uusi juttu  ajatustasolla——se  tuottaa tyydytystä —- ainakin ihan jokaselle itselleen.

#”¤%&¤

Alla Wikipedian peruskauraa ns pitkästä juoksusta”……ei ihan 500vuoden sydeemistä.


https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b8/Vostok_Petit_data.svg/330px-Vostok_Petit_data.svg.png

Jääkausijaksot viimeiset 400 tuhatta vuotta  ???? Kuva Wikipedia

Jääkausijaksot ovat jääkausien vaihteluun liittyviä ajanjaksoja, jotka kestävät tavallisesti kymmeniä miljoonia vuosia. Viimeinen jääkausijakso alkoi noin 2,76 miljoonaa vuotta plioseenilla. Nyt on menossa pleistoseenin jääkausijakson kausien välinen lämmin aika, holoseenia, joka alkoi noin 11600 vuotta sitten, kun viime jääkausi päättyi. Seuraava jääkausi tulee ehkä tuhansien, kymmenien tuhansien vuosien päästä. Jääkausia tulee olemaan vielä kymmeniä miljoonia vuosia, jos ihmisen aiheuttama kasvihuoneilmiö ei estä niitä. Maan historiassa ovat vuosimiljoonien saatossa vuorotelleet lämmin tila ja kylmä tila.

Laaja jäätiköityminen on verrattain harvinainen tapahtuma maapallon historiassa. Suurimman osan ajasta maapallon lämpötilat ovat olleet 8–15 °C lämpimämpiä kuin nyt. Jäätiköitä on ollut vain 15-20 %:lla maapallon olemassaoloajasta. Maan Jääkausijaksojen pääasiallinen syy on mannerliikuntojen aiheuttamat merivirtojen muutokset ja se, että ne nostavat joitain Maata viilentäviä ylänköalueita. Jotkin jääkausijaksot ovat saattaneet johtua Maan ilmakehän kasvihuonekaasujen, muun muassa metaanin tai hiilidioksidin vähenemisestä.

Jääkausijakson aikana Maan ilmasto muuttuu lämmintä kautta vyöhykkeisemmäksi, eli napojen ja päiväntasaajan välinen lämpötilaero kasvaa. Kylmät alueet leviävät navoilla laajemmalle. Usein myös vuodenaikavaihtelut kasvavat ja ilmasto kuivuu. Jääkausijaksojen vastakohtina on ollut lämpöhuippuja kuten Turonian-kauden lämpöhuippu ja PETM.

Jääkausijaksot

Suuret jääkausijaksot. Nykyään eletään pleistoseenin jääkausijakson lämmintä vaihetta, holoseenia.

Jääkausijakson nimi Maailmankausi Miljoonaa vuotta sitten Kylmyys Muuta
(Arkeeinen) Arkeeinen m. 3000 – 2800 (pieni) Chuosin tilliitit eteläisessä Länsi-Afrikassa ja Sturtin tilliitit Finders Range:ssa, Keski-Australian eteläosissa.
Huron Varhainen proterotsooinen 2400—2100 (2300): 2450, 2350, 2275-2200 2450 pieni, muut suuria
Kryogeenikausi eli Sturt-Varang tai Marinoan 900/800—650/600
Gnesjö Prekambri n 950
Sturt (Sturtian) Prekambri 760-740: 780-760 (pieni) ja 750-700
Varang (Varangian) Prekambri 660-680 (ja myös/tai 650-610)
Andit-Sahara Ordoviki 460—430 (450—420) Pieni ja lyhyt
Karoo Permi, ala-kivihiili 250—220(350—250)? Pieni, mutta pitkä
Kenotsooinen Pleistoseenikausi 15—0 pieni Nykyinen jääkausiaika, jopa 30 % kuivasta maasta jään alla

Sturtin-Varangin prekambrinen jääkausijakso

Pääartikkeli: Kryogeenikausi

Sturtin-Varangin prekambrista jääkautta sanotaan nykyään kryogeenikaudeksi. Kautta kutsutaan myös Sturtin-Varangin jääkaudeksi tai Marinoanin jääkaudeksi. Jotkut tutkijat ovat väittäneet sen jäädyttäneen koko Maan tai melkein koko maan.lähde?

Pleistoseenin jääkausijakso

Hiilidioksidin, lämpötilan ja pölyn määrän vaihtelut Vostokin jäänäytteessä viimeisten 400 000 vuoden aikana.
Pääartikkeli: Pleistoseenikausi

Laaja jäätiköityminen toistuu nykyisin tutkijoiden mukaan noin 100 000 vuoden jaksoissa. Ne johtuvat maan akselin ja radan jaksollisista muutoksista, Milankovićin jaksoista. Niiden aikana lämpötilat ovat 5 °C nykyistä alempana tai alempia, ja välikausina maksimissaan 1–3 °C nykyistä lämpimämpiä. Jokaisella jaksolla muodostuu alussa pieniä jäätiköitä ja lopussa suuria. Jäätiköt sulavat aina muutamassa tuhannessa vuodessa. Tiedot vanhoista jääkausista ovat hatarat. Pleistoseenikaudella suuret jäätiköt alkoivat kasvaa Amerikassa ja Euroopassa noin 870 000 vuotta sitten. Sitä ennen on ollut jäätiköitymisiä ainakin 2,75 miljoonaa vuotta sitten ja jäätiköitä vuoristoissa vähintään 5 – 3, jopa 10 miljoonaa vuotta sitten.

Pleistoseenikautta edeltävän kvartäärin viimeinen vaihe, plioseeni, päättyy kerrostumissa Reuver-kauteen eli Piacenzian-kauteen. Ilmasto viileni plioseenin lopuilla alle kolme miljoonaa vuotta sitten yhä kiihtyvällä vauhdilla muuttuen pitkällä aikavälillä aika myöten epävakaammaksi. Ensimmäinen kohtalaisen kylmä kausi oli nimeltään Pretegelen. Pitkät, noin 100 000 vuoden pituiset jääkausijaksot alkoivat näkyä noin 870 000 vuotta sitten, jolloin alkoi pitkä, kylmä Dorst-jääkausi. Jäätiköt levittäytyivät viimeisen 900 000 vuoden aikana ainakin 10 kertaa laajalle, Puolaan asti Euroopassa. Vahvempia todisteita on ainakin neljästä-viidestä suuresta jääkaudesta. Kaikkein kylmimmät jääkaudet pleistoseenilla lienevät olleen 60 000-200 000 vuotta sitten.

Eri puolilta maailmaa löydettyjen kerrostumien ajoitus on vaikeaa jo viime jääkaudenkin osalta. Jääkausien nimistö on siksi kirjavaa, jokaisella seudulla on omat nimityksensä. Saale-jääkausi oli 300 000/200 000 vuotta sitten jakautuen Drenthe– ja Warthe-jäätiköitymisiin. Jäätikkö oli laajimmillaan varhaisemman Drenthe-vaiheen aikana. Tällöin jäätikkö ulottui Elster-vaihetta kauemmaksi – ilmasto oli silloin kylmin kaikista jääkausista. Jäätikön kielekkeitä oli jopa 300 km. Kiovasta etelään ja jäätikön rajalla ja sisässä olivat Moskova, Praha sekä Leipzig ja Lontoo. Saalen toisen vaiheen Warthen-jäätikkö oli huomattavasti pienempi. Ollaan sitä mieltä, että jäätikkö ei laajentunut viimeisellä Veiksel-jääkaudella niin valtavaksi, koska kylmin kausi jäi verraten lyhyeksi.

Saalea vanhempi Elster-jäätiköityminen noin 500 000-400 000 vuotta sitten oli paikoin saalen Drentheä laajempi.

Glasiaali-interglasiaalisykli

Jääkausijakson aikana näkyy kerrostumissa jääkausien ja lämpimien kausien vuorottelu eli glasaali-interglasiaalisykli[1]. Ilmasto vaikuttaa maaperän happamuuteen ja muihin ominaisuuksiin. Jääkaudella näkyy lehtimetsävyöhykkeellä arktiseen ilmastoon liittyvä vuotomaa ja muita ilmiöitä. Kasvipeite on avointa arktista tai alpiinista. Jääkauden päättyessä maa on niukkahumuksinen kalkkipitoinen ja ilmasto lämpenevä. Lämpökaudella näkyy ruskea metsämaannos joka on vain lievästi hapan. Lämpökauden lopussa ja jääkauden alussa maannos on hyvin hapan ja ilmasto kylmenee. Tällöin on hapanta metsämaata ja nummea. Jääkausi alkaa kylmällä, kostealla “kryohygroottisella” vaiheella. Jääkauden lopussa on “kryoxeroottinen” vaihe. Lämpökauden alussa ilmasto on “termokseroottinen” eli lämmin ja kuiva. Se muuttuu lämpökauden lopussa kosteaksi ja alkaa viiletä kohti lämpökauden loppua. Kosteus on alimmillaan jääkauden lopussa ja suurimmillaan jääkauden alussa[2] [3]. Niinpä kaavamaisesti voi ajatella, että kosteuskäyrä laahaa lämpötilakäyrää 3/4 ympyrää eli 270 astetta jäljessä. Euraasian mantereen jäätiköitymisen painopiste siirtyi viime jääkausijaksolla idästä länteen että idän jäätiköt olivat alussa suurempia, lännen jäätiköt myöhemmin suuria.

Keski-Aasian ja Itä-Siperian vuoristot jäätiköityivät ensin, vasta myöhemmin läntisemmät Euraasian jäätiköt[4]. Viime jääkausijakson alussa yli 40-50 tuhatta vuotta sitten jäätiköt olivat laajimmillaan Siperiassa, Uralin ja Novaja Zemljan alueella myöhemmin yli 40-30 tuhatta vuotta sitten ja Itä-Euroopan jäätiköt 20 – 18 tuhatta vuotta sitten sekä viimeisenä lännemmän alueen jäätiköt noin 16000 vuotta sitten[5].

Viime jääkauden aikajako

Pääartikkeli: Veiksel-jääkausi

Viime jääkausi eli Veiksel-jääkausi oli ilmastoltaan hyvin vaihteleva. Keskimäärin se kylmeni loppua kohti. Kylmät stadiaalit ja lämpimät interstadiaalit vuorottelivat.

Katso myös

https://fi.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4%C3%A4kausijaksot

 

 

Post Navigation