matkalla pään sisällä……..

kaikki liittyy kaikkeen…

Kanteluja jo valvovista viranomaisistakin(Avi).-2018

Onpa loistavaa toimintaa, kun systeemi itse on romuna eikä tee heille kuuluvia tehtäviä säällisesti.   Siinä on oikeusturva ja potilasturvallisuus hanurista.   Ei riitä, että valittaa/kantelee ns. alatason toimijoista ,kun edes valvontaviranomainen ei saa omaa hommaansa hoideltua.   Milloinkohan saadaan valitella oikeuskanslerin tai eduskunnan oikeusasiamiehen toimista — ja minne ?   Koko systeemi on romua – alhaalta ylös.   Kuntalainen on kuin jämäkasa.    ///  

  Aluehallintovirastojen toiminta on ollut romua jo vuosikaudet.   Ei montaakaan vuotta, kun käsittelyajat olivat pahimmillaan osassa juttuja yli 2 vuotta, joita niitäkin silloin purettiin Keski-Suomea myöten.  Ja mitäs muuta kantelijat, kuin odottivat lampaina, kun systeemi hoitelee alimitoituksella hommiaan.  Metrin pinot asiakirjoja pöydillä – juttuja auki ja avoinna.(media infosi aiheesta) .              Annas olla, kun  kaljakuppilan mainoksista tai baarin ulkotilan tuoleista on kyssä, niin päätökset saadaankin parissa viikossa.  Priorisoinnit ovat vähät erilaiia noissa hommissa.

/#(% &#%)/&%)%

 

Myös Pohjolakotia valvovalle viranomaiselle moitteita

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies katsoo, että koulukotilasten rajoittamistoimien käyttöä Pohjolakodissa ei ole valvottu riittävästi. Aluehallintovirastossa valvonta- ja kanteluasiat ovat pahoin ruuhkautuneet resurssipulan vuoksi.

laillisuusvalvonta

Apulaisoikeusasiamies havaitsi keväällä useita puutteita muhoslaisen Pohjolakodin toiminnassa.
Apulaisoikeusasiamies on tehnyt päätöksen myös Pohjolakodin tilanteesta. Sen mukaan asiat ovat menossa parempaan verrattuna viime kevääseen, mutta edelleen lasten rajoittamista pitäisi harkita.Arto Veräjänkorva / Yle

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston (PSAVI) voimavarat vaikuttavat riittämättömiltä sille kuuluvien 69 lastensuojeluyksikön valvontaan, ilmenee eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen Maija Sakslinin päätöksestä.

Pohjolakotia koskevien kantelujen käsittely on kestänyt pisimmillään yli neljä vuotta.

Aluehallintoviraston ylijohtaja Terttu Savolainen pitää apulaisoikeusasiamiehen päätöstä odotettuna. Savolaisesta on hyvä, että lapsia kuullaan lain edellyttämällä tavalla, ja että apulaisoikeusasiamieskin sitä korostaa.

– Sijaishuoltopaikkojen valvontatarve on kasvanut voimakkaasti. Olemme kertoneet voimavarojen riittämättömyydestä toistuvasti, myös esimerkiksi oikeuskanslerille viime keväänä, Savolainen kertoo.

Valvonta on ollut lähinnä virka-aikana

Resurssipulan lisäksi virkamiesten lisätyö- ja matkustusbudjetin riittämättömyys on vaikeuttanut lasten kuulemista valvonnassa. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan valvonta on painottunut asiakirjojen tarkasteluun ja keskittynyt virka-aikoihin, jolloin lapset ovat koulussa tai vasta palaamassa koulusta.

Aluehallintovirastossa valvontatyötä on tehnyt yksi vakinainen ja yksi määräaikainen työntekijä. Lisäksi virka-apua on saatu muilta aluehallintovirastoilta.

– Apulaisoikeusasiamies katsoo, että näitä asioita ei voi hoitaa virka-apupyynnöillä. Ensi vuonna saamme yhden vakinaisen työntekijän tähän työhön, Savolainen sanoo.

Apulaisoikeusasiamies pyytää aluehallintovirastolta tammikuun loppuun mennessä selvitystä siitä, miten se huolehtii tarkastuksista myös virka-ajan ulkopuolella.

Ruuhkautuminen jatkunut jo pitkään

Kantelujen käsittely on PSAVI:ssa ollut ruuhkassa vuodesta 2011 alkaen. Aluehallintovirasto on turhaan hakenut tilanteeseen useita kertoja lisäresursseja budjettineuvotteluissa valtiovarainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Se on pyynnöstä saanut lähinnä hieman apua muilta aluehallintovirastoilta. Oikeusasiamies kiinnitti huomiota jo vuonna 2012 ihmisoikeuksien valvonnan riittämättömiin resursseihin.

Apulaisoikeusasiamiehen mukaan apulaisoikeuskansleri on pyytänyt arviota resurssitilanteen kehittymisestä valtiovarainministeriöltä.

Apulaisoikeusasiamies antoi aiemmin tässä kuussa ratkaisun myös Pohjolakodin tilanteesta. Apulaisoikeusasiamies havaitsi keväällä useita puutteita muhoslaisen Pohjolakodin toiminnassa. Tuolloin koulukodissa rajoitettiin lapsia lainvastaisilla keinoilla, muun muassa liikkumisvapautta rajoittamalla.

Apulaisoikeusasiamiehen joulukuisen ratkaisun mukaan asiat ovat parantuneet keväästä, mutta koulukodin pitää selvittää vielä, miten rajoitustoimia voitaisiin vielä vähentää.

https://yle.fi/uutiset/3-10560276

Lue myös:

Kohuttu Pohjolakoti on tehnyt parannuksia – koulukodilta vaaditaan kuitenkin vielä suunnitelmaa rajoitteiden vähentämiseksi

Yllätystarkastus paljasti lukuisia epäkohtia koulukodissa – Pohjolakodin johtajan mukaan ongelma on osin laissa, lapsiasiavaltuutettu varoittaa lain yläpuolelle asettumisesta

Single Post Navigation

Comments are closed.