matkalla pään sisällä……..

kaikki liittyy kaikkeen…

Archive for the month “November, 2018”

Ovatko työttömät lampaita 2018 ?

huh huh noita lukuja kun katsoo.   150 tuhatta,keneltä leikkuri vei rahaa, ja muutama kymmen jaksaa rustata kantelua tai valitusta sisään.    Onpa surkeaa.  Toki romuna on kotimainen oikeusturva muutenkin, koska kaikki <<<< instanssit ovat sitä luokkaa kädettömiä, ettei missään toimi mikään kantelu eikä valitus.  Siellä joukossa Kela sekä toki kärkipäässä vakuutusyhtiöt omissa kategorioissaan.   Mutta oikeuskansleri, eduskunnan oikeusasiamies ja aluehallintovirastot — lähellä virattomia puljuja.  Kenelläkään ei tunnu olevan valtaa muuttaa mitään, ei  kieltää ….eikä oikein mitään muuta kuin aukoa suukkia, ja heristää enintään sormea.  Sama kuin sanoa hukkuvalle, että yritä nyt kuitenkin uida rantaan— mut sori, etten mä voi tulla sinne veteen sua pelastamaan.    Hyvin on järjestelmä eli systeemi hommansa hoitanut omalta kannaltaan.    

  Itseasiassa jäljelle jää vain käräjäoikeus –mutta hallinnolliset asiat eivät siellä taida sellaisenaan mennä läpi, eli jotain pykäliä pitäisi löytyä rikoksesta tai vastaavasta, mitä siis voi ajaa.    Jos haluaa kanteluitaan edelleen EU:n – niin kotimaan instanssit lienee käytävä läpi ensin (?)….vai voiko jotain ehkä viedäkin suoraan EU:n.  ?      Mutta mitä nämä  hommat myös kestävät ajassa.  Ja saatikka että 150tuhatta mahdollista kantelijaa…..niin 50 ja piiru – jaksaa nähdä vaivaa.  Aikamoisen erikoista.  Sama kuinka paljon jengille tulee paskaa niskaan – näköjään.    Kun on nöyräksi tehty, niin muuta ei sitten kai siitä voi odottaa….vai mistä ihmeestä nuo tilastot kertovat.  Siellähän pitäisi olla koko joukon valitukset sisällä….ja matkaa jatkaa niin kauas kuin sitä valitustietä jatkuu.    Ehkä tämä ruoskittujen joukko sitten muuten myös muistaa jälkikäteen joku kaunis päivä kiittää tätä paskahallitusta heidän toimistaan(pakkoa ja tulojen niistämistä ja muuta sanktiota) ….. eli mitäpä siitä juolahtaisi mieleen.    Ellei sitten koko jengi ole sitä poskensa kääntäjää ? Samaa jengiä,kuin vähän koko hallitus…sitä virsiporukkaa.

Onko ?

/&=#(&%)#/¤¤%###

 

Aktiivimallin kantelusuma saatiin viimein purettua – ei aihetta toimenpiteisiin

Työttömyysturvan aktiivimallista tehdyt lukuisat kantelut ylimmille laillisuusvalvojille eivät ole johtamassa toimenpiteisiin.

työttömyysturvan aktiivimalli

mielenosoitus 2. 2. Helsingin Senaatintori
Aktiivimallia vastustettiin helmikuussa mielenosoituksessa Senaatintorilla.Kimmo Hiltunen / Yle

Vuoden alussa voimaan astunut kiistanalainen aktiivimalli näkyi kantelusumana sekä oikeuskanslerinvirastossa että eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa. Oikeuskanslerinvirastoon aktiivimalliin liittyviä kanteluita tuli noin parikymmentä kappaletta. Eduskunnan oikeusasiamiehelle kanteluita tuli yli kolmekymmentä.

Aktiivimallissa työttömän on osoitettava aktiivisuutensa esimerkiksi töitä tekemällä tai työllisyyspalveluihin osallistumalla. Jos aktiivisuusehto ei täyty, leikataan työttömältä korvauksia.

Kanteluissa lakia arvosteltiin muun muassa perustuslain vastaiseksi, aktiivimallin velvoitteita pidettiin epäselvinä, ja viranomaisten ei arvioitu osaavan neuvoa työttömiä, koska heillä ei ollut ohjeita lain soveltamisesta. Kanteluissa vaadittiin esimerkiksi lain toimeenpanon keskeyttämistä.

Kantelukirjoituksista yksikään ei ole johtanut toimenpiteisiin. Oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisuissa todetaan, että kanteluiden perusteella ei ole syytä epäillä lain tai virkavelvollisuuksien vastaista menettelyä.

Oikeuskanslerin ratkaisuissa huomautetaan, että oikeuskanslerilla ei ole toimivaltaa määrätä viranomaisia keskeyttämään eduskunnan hyväksymän lain toimeenpanoa. Oikeuskansleri ei voi myöskään puuttua siihen, miten eduskunta arvioi lakien perustuslainmukaisuutta käsitellessään hallituksen esityksiä. Lisäksi oikeuskansleri tarkastaa hallituksen esitykset ennen kuin hallitus päättää niiden antamisesta eduskunnalle.

Ratkaisu soveltamisohjeista viime viikolla

Eduskunnan oikeusasiamiehen viimeisin ratkaisu aktiivimalliin liittyen on viime viikolta. Kantelussa arvosteltiin viranomaisten antamia aktiivimallin soveltamisohjeita. Kantelijan mukaan työttömät eivät olleet vielä helmikuussa saaneet tietoa siitä, miten toimia, jotta voi välttää aktiivimalliin kuuluvat sanktiot.

Myöskään tämä kantelu ei antanut aihetta toimenpiteisiin. Sosiaali- ja terveysministeriön ja Kelan antamien selvitysten perusteella apulaisoikeusasiamies katsoi, että asiassa ei ilmennyt lainvastaista menettelyä tai velvollisuuden laiminlyöntiä.

Ratkaisussa todetaan, että STM tiedotti aktiivimallista sekä valmisteluvaiheessa että lain vahvistamisen jälkeen.

Kela taas tiedotti aktiivimallista verkkosivuillaan, sosiaalisen median kanavissa sekä postitse lähetettävissä työttömyysetuuden maksuilmoituksissa. Lisäksi Kela lähetti noin 200 000 työttömyysetuuden saajalle aktiivimallista kertovan kirjeen, vaikka julkisuuslaki ei edellytä, että viranomaisten olisi tiedotettava kaikille työttömyysetuuden saajille muutoksista henkilökohtaisesti.

Aktiivimallista johtuva kantelusuma on nyt käytännössä saatu purettua. Eduskunnan oikeusasiamiehelle tulleista kanteluista enää yksi on ratkaisematta. Oikeuskanslerinvirastossa kanteluita on vireillä kaksi.

Poliittista painetta aktiivimallin muuttamiseksi laillisuusvalvojien ratkaisut eivät poista. Viimeisimmällä aktiivimallin tarkastelujaksolla heinä-syyskuussa jo 158 000 työttömältä oli leikattu korvauksia, koska aktiivisuusehtoa ei ollut täytetty

Syksyn työmarkkinakiistan yhteydessä hallitus ilmoitti valmiudestaan neuvotella aktiivimallin korjaamisesta yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa. Tällä hetkellä eduskunnassa hyväksymistään odottaa hallituksen esitys, jonka myötä myös omaehtoinen opiskelu laskettaisiin tietyin edellytyksin aktiivimallin mukaiseksi toimeksi.

Lue myös:

Tilanne pahentunut entisestään: Aktiivimallin leikkuri alentanut jo 160 000 työttömän korvauksia

https://yle.fi/uutiset/3-10532022

Post Navigation