matkalla pään sisällä……..

kaikki liittyy kaikkeen…

Julkisella paikalla saa aina kuvata! -2018

Valokuvaaminen

Julkisella paikalla saa aina kuvata!

https://vartijavahti.wordpress.com/valokuvaaminen/ ;;;;;;;;;:::::::::>>>>>

Kuvausoikeus perustuu Suomen perustuslakiin, jonka mukaan: ”Jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisälty oikeus ilmaista, julkaista ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä.” (Toinen luku, 12. §)

  • Julkinen paikka on sellainen, johon on vapaa pääsy.
  • Myös yksittäisten ihmisten kuvaaminen on sallittua.
  • Vartija tai poliisi ei voi kieltää kuvaamista julkisella paikalla.
  • Jos joku yrittää kieltää kuvaamista, voit aina tiedustella syytä.

Saat kuvata esim. juna-, metro- ja linja-autoasemilla sekä lentoasemien yleisölle avoimilla alueilla, kaduilla ja puistoissa, toreilla, kirjastoissa, kouluissa ja muissa vastaavissa julkisen palvelun laitoksissa, kauppakeskusten yleisillä alueilla, sairaaloiden ja terveyskeskusten auloissa ja virastojen yleisölle avoimilla alueilla.

Myös yksityisissä myymälöissä ja liiketiloissa kuvaaminen on sallittu. Omistaja saa kuitenkin valita asiakkaansa, joten hän voi vaatia kuvaajaa poistumaan tai estää kuvaajaa pääsemästä tilaan. Jo otettuja kuvia ei tarvitse näyttää tai poistaa, vaikka omistaja tai vartija niin vaatisi.

Kauppojen lisäksi baareissa ja ravintoloissa kuvaaminen on sallittua, mutta sitä voidaan rajoittaa eväämällä sisäänpääsy tai poistamalla kuvaaja. Voimakeinoin ei kuitenkaan saa ryhtyä poistamaan kukaan muu kuin poliisi tai vartija. Vartija saa poistaa henkilön vartioimisalueelta, jos poistettava ei noudata vartioimisalueen omistajan, haltijan tai edustajan antamaa poistumiskehoitusta tai jos henkilöllä ei ole oikeutta oleskella kyseisellä alueella ja vartija on kehottanut häntä poistumaan (Laki yksityisistä turvapalveluista 28 §, 1. mom). Myös maksullisten palvelujen ja tapahtumien järjestäjät voivat asettaa sisäänpääsyn ehdoksi kuvauskiellon.

Puolijulkisia alueita ovat esimerkiksi toimistot ja tuotantolaitokset. Näissä ei saa kuvata ihmisiä ilman suostumusta, jos kuvaaminen voi loukata heidän yksityisyyttään. Puolijulkisia tiloja suojaa julkisrauha, josta on säädetty rikoslaissa (24. luku, 3 §)

Kotirauha puolestaan suojaa asumiseen tarkoitettuja alueita, kuten asuntoja, lomamökkejä, hotellihuoneita sekä yksityispihoja. Kotirauhan piiriin kuuluvat myös esim. asuntovaunut, autot ja veneet joissa on nukkumatila. Kotirauhan piiriin kuuluvalla alueella oleskelevaa ihmistä ei saa kuvata ilman lupaa. (Sen sijaan esim. henkilöautoissa olevia saa kuvata.) Rikoslaki kieltää oikeudettoman kuvaamisen lisäksi muun muassa pukuhuoneissa ja käymälöissä.

Kuvan julkaiseminen

Kaikki, mikä on julkista, ei aina ole julkaistavissa. Rikoslain (24. luku, 8. §) mukaan “rangaistavaa on yksityiselämää koskevan kuvan esittäminen joukkotiedotusvälinettä käyttämällä tai muuten toimittaminen ihmisten saataville siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle”.

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001

Julkisella paikalla tapahtuvaa toimintaa on yleensä lupa selostaa ja kuvata ilman asianosaisten suostumusta. Julkistakin aineistoa julkaistaessa pitää ottaa huomioon yksityiselämän suoja. On huolehdittava, ettei kuva riko kotirauhan, yksityiselämän tai yksityisyyden suojaa tai loukkaa henkilön kunniaa. Erityistä varovaisuutta on noudatettava, kun käsitellään alaikäisiä koskevia asioita.
http://www.journalistiliitto.fi/pelisaannot/journalistinohjeet/

Kuvaa ei siis pidä käyttää harhaanjohtavasti tai loukkaavassa yhteydessä. Tästä syystä on aiheellista liittä kuvaan selostus tilanteesta ja tarpeen mukaan estää kuvasta tunnistaminen.

¤%#%¤#&%¤#&”%”¤3

Tämä lähinnä privaattipulina…….   

Vaikka tuo vartijasivun info  pykälistä olisikin epävirallinen, niin kyllähän se ihan oikealta kuulostaa ilman lakikirjaakin, mistä  toki homman voi tsekata.    Mutta siis julkinen paikka…. kauppa, ostari, kirjasto ….


Single Post Navigation

Comments are closed.