matkalla pään sisällä……..

kaikki liittyy kaikkeen…

Archive for the month “June, 2018”

Pollarit haluavat itsensä piiloon? -2018

Vihakampanjoista ja poliisimiesten ”maalittamisesta”

Rebekka Härkösen Lännen Mediassa (26.6.2018) julkaistu artikkeli käsitteli vihakampanjoita ja sitä, kuinka poliisimiehet halutaan lailla turvaan tältä ns. ”maalittamiseksi” kutsutulta ilmiöltä. On erinomaisen tärkeää, että asia nousee laajempaan julkiseen keskusteluun ja koskemaan myös muita ammattiryhmiä kuin vain poliisimiehiä. Poliisia koskeneen asian kova ydin on kuitenkin syytä avata tarkempaan käsittelyyn, jotta väärinkäsityksiltä vältyttäisiin.

Poliisimiesten häirintä ei ilmiönä ole uusi. Vaikuttamispyrkimysten perinteisempi muoto on kohdistunut erityisesti vaativaa rikostutkintaa tekeviin poliisimiehiin, ja tapahtunut yleensä ammattimaisen ja järjestäytyneen rikollisuuden taholta. Nyt käsittelyssä ollut maalittaminen poikkeaa aiemmasta siinä, että sitä tekevät muukin kuin rikosasiassa osallisena olevat tahot tai niiden hyväksi toimivat.

Maalittamisen kohteeksi joutunut poliisimies voi toimia lähes missä tahansa poliisitehtävässä aina rikostorjunnasta kenttätehtäviin tai esimerkiksi lupahallinnon tehtävissä. Pyrkimyksenä on henkilön aktiivinen mustamaalaaminen tai jopa perättömien tietojen jakaminen yksittäisestä virkamiehestä. Virkamiehen ohella kampanjoinnin kohteeksi voivat joutua myös hänen perheenjäsenensä ja muut läheiset.

Vaikka asiaa käsittelevässä lehtijutussa olen ottanut kantaa ainoastaan edustamani ammattikunnan puolesta, joutuvat mustamaalaamisen kohteeksi poliisimiesten ohella myös lukuisat muut virkamiehet ja ammattiryhmät. Poliisihallinnon sisällä ilmiön on havaittu kohdistuneen esimerkiksi poliisivankiloissa työskenteleviin vartijoihin.

Ammattiliittona edistämme ensisijaisesti hätäkeskuslaitoksen, poliisihallinnon ja oikeushallinnon työntekijöiden asemaa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että olisimme vihakampanjoinnin kieltävän oikeudellisen suojan laajentamista vastaan. Argumenttimme oman ammattikunnan puolesta toimittaessa perustuvat siihen, että Suomessa lainsäätäjä säätää lait, joiden valvontaa poliisi työkseen tekee. Valtio osoittaa meille tehtävät, jotka meidän tulee virkavastuulla ja lakia noudattaen suorittaa. Virkamiehinä emme siten toimi yksilöinä vaan valtiovallan edustajina. Siksi virkamieheen kohdistunut rikos ei ole rikos ainoastaan luonnollista henkilöä vaan koko järjestäytynyttä yhteiskuntaa vastaan. Tästä johtuen rikoksista viranomaisia vastaan säädetäänkin erikseen rikoslain 16-luvussa.

Kun kansalaisten oikeuksia rajoitetaan rikoslainsäädännöllä, ei säännöstöä tulisi laajentaa tarpeettoman laajaksi ja sen tulisi olla mahdollisimman tarkkarajaista. Vaikka maalittaminen on yhtä moitittavaa, kohdistui se keneen tahansa, edellytämme tässä tapauksessa kuitenkin sitä, että virkamiehet suojattaisiin esimerkiksi omalla erityislainsäädännöllä rikoslain 16-luvussa. Kuka tahansa luonnollinen henkilö voi tehdä tutkintapyynnön poliisille siitä, onko joku mahdollisesti syyllistynyt kunnianloukkauksen tunnusmerkistön täyttävään rikokseen vihakampanjoinnin yhteydessä. Kunnianloukkaus on kuitenkin asianomistajarikos ja istuu siten luonteensa vuoksi huonosti viranhoitamiseen. Maalittamisessa kunnianloukkauksen kohteeksi joudutaan viranhoidollisista syistä, vaikka itse haitta ulottuukin sekä virkamieheen itseensä että yleensä myös perheenjäseniin ja läheisiin. Koska haitta on viranhoidosta johtuva, tulee virkamiestä voida suojata viranhoitoa suojaavalla lainsäädännöllä.

Pidän erittäin tärkeänä, että vihakampanjointi on noussut osaksi yhteiskunnallista keskustelua ja että se on herättänyt kiinnostusta myös muiden ammattiryhmien edustajien joukossa. Länsimaisena demokratiana ja sivistysvaltiona meillä tulee olla keinot suojata yhteiskunnallista toimintaa, osallistuttiin siihen virkamiehenä tai esimerkiksi toimittajana. Toivon, että keskustelun lisäksi päättäjät ryhtyvät määrätietoisiin toimiin ongelman ratkaisemiseksi ja ilmiön haittojen poistamiseksi.

Jonne Rinne

)&%#¤#%¤(¤(####

No kuinkas muuten.  Sensuuri ja poliisille huput päähän.?                Ennen vanhaan peräkylillä – kyläpollari käveli kadulla ja kylän porukat tunsivat joka pollari-ukon nimeltä….ja toreilla juttelivat mitä juttelivat pollarin tekemistä….tai  millä autolla se sitten siviilissä ajeleen jne.   Ei ollut siellä anonyymiydestä tietoakaan.       Nykyisin poliisi haluaa autoon istumaan…ja mellakkapollarit ovat jo panneet silmikön silmille kypärrässään, ettei vaan kukaan saa valokuvaa naamasta.  Piiloon, piiloon sano.       Nimeton poliisi. Kukaan ei sitten osaakaan jälkikäteen sanoa, kuka 50 poliisista oli juuri se päähän pamputtaja.  Ei todisteita.

Nykyään pölistään kovasti avoimuuden nimiin …mutta se ei todellakaan koske julkista valtaa, eli virkamiehia, kunnan, valtion ja kaupunkien työntekijöitä.     Harvassa virastossa kukaan enää esittäytyy nimellään….ollaan vaan ” KELA..päivää, miten voin palvella”…tai ” terveyskeskus hyvää päivää”.      Nimeä ei tipu , jos ei kysy toista kertaa, eikä välttis silloinkaan.                                         Valitukset ja muut sitten joutuu kertomaan ja tekemään kellonajan perusteella…..että “soitin sinne n. klo 10.37-10.55 jne..    Ja sitten kaivellaan jostain, kuka vastasi, kuka oli vessassa ja kuka ruokatunnilla.   Kasvottomuus ja nimettömyys  siis tunkee viranhaltijoiden piiriin oikein urakalla tai on siellä ollut toki jo aikaa sitten.  Kuinkas muuten poliisikaan ?   Ilman nimeä  ja ilman kasvoja.    Tämä on aika erikoinen piirre,  kun puhutaan julkisen vallan edustajista, ketkä eivät tunnu  haluavan että heitä tunnistetaan ollenkaan. 

Poliisi puhuu samaan aikaan “maalittamisesta”…ja vihapuheesta. Nykyään erilaiset sanojen käyttömuodot ovat suht sekaisin,  ja ehkä ne systeemin puolelta halutaankin niputtaa… omaan käyttöön – kuten juurikin “vihapuhe”  ja muut romut.    Kaikki saadaan nykyään jonnekin “viha-sanan” alle, jos niin halutaan.    Pois ovat jäämässä muut värit koko tunnekirjosta= “en pidä” puolesta.    Eli, systeemi opettaa lammaskansaa jälleen, kertomalla mikä on mitäkin – sekä mitä sanoja on oikein  ja sallittua käyttää.   

Sensuuri johtaa kaikkinensa —  ja sananvapauden rajoitukset, että ollaan vain matkalla Neukkulaan, Pohjois-Koreaan, Usan ja NSA kyttäämislinjoille etc …sekä että kun jotain ensin vähän sensuroidaan, niin sitten voidaan sensuroida loppujakin – sentti kerrallaan.        Eli, poliisi tai virkamiehet eivät todellakaan ole ulkopuolella taviskansalaisen  kritiikin suhteen — eivätkä  ole oma rotunsa Suomessa.    Jos laki suojelee jotain , niin sen on syytä tehdä samaa jokaiselle “ammatin”  omaavalle…eli siellä tulee sitten myös putkimies tai postin autokuski.   Ammatti kuin ammatti, koska muutenhan lakia säädettäisiinkin jo luokka-ym rajojen mukaan.  

Lisäksi tämän päivän taviskansalaisen oikeusturva on lähellä nollaa, ellei käräjiä oteta huomioon.    Virkamiehet, lääkärit, terveydenhoidon viranhaltijat….ja muut siellä systeemin sisällä”….ovat suojeltuja kuin hylkeet.    Kantelut ja valitukset kestävät vuoden pintaan…kukaan ei saa kuin sormenheristystä…eikä mitään sanktioita ole näköpiirissäkään.    Ainoa keino narista enää – onkin haastaa kohteet käräjille.     Aluehallintovirasto, eduskunnan oikeusasiamies ….oikeuskansleri jne…ovat varsin hampaatonta kamaa nykyään taviksen suuntaan.                       On siitä varmaan tietoa tuolla julkisten päätösten listoilla, mutta kukapa niistä lukua pitämään, jos ei joku MOT tai vastaava oikein syvenny asiaan.  

      Ihmiset kuulemma joutuvat lähes kymmenenkin vuotta tappelemaan omista oikeuksistaan…vai siksi, että systeemi on mätä …ja lait hanurista.    Kohta kukaan ei jaksa kissaa sanoa….moisista, kun kaikki kestää – eikä mitään tapahtu.   Siihenhän meillä onkin menty jo, ettei ketään tuomita oikein mistään väärintekemisestä…..  ja vahinkotapoistakin saa pari sataa sakkoa.      Ja lammaskansa ottaa mitä annetaan.   

Sipsejä ja cokista lisää…käännetään kanavaa…..

 

 

Post Navigation