matkalla pään sisällä……..

kaikki liittyy kaikkeen…

Romu-vakuutuslääkärit. (

no2::   Ei vaikeaa olla samaa mieltä  Ojalan kanssa.  Vakuutusyhtiöiden valattomat paskalääkärit on syytä panna viralta…. – ovat lähellä valelääkäreiden vaarallisuuastetta….ja tekevät sairaista ihmisistä terveitä,  kuten silmänkääntäjät aikoinaan Aasiassa, missä kaiveltiin kasveja potilaan mahasta – ilman haavaa, ilman verta.   Eli saman sortin huijareita ja maksettuja marionetteja vakuutusyhtiöiden talutusnuorassa ja palvelussuhteessa.   Huorinä hääräämässä rahan edestä.     Missäköhän  temppelissä  ovat heput lääkärivalansa lausuneet?

    Tuollainen susilammastenvaatteissameininki ei todellakaan ole tätä päivää.   Että eduista on väkäämässä päätöksiä itse etujen maksajan edustaja.    Korruptiohan on suoraan tapetilla tuossakin hommassa. 

%#&#(%¤&%¤#(¤###

—————————————¤¤##

  Nico Ojalan artikkeli ¤ Iltalehti¤¤  Pavlovin koirat

Aivan kuten Pavlov niin myös Janne Leinonen asettaa tietyt vaatimukset ja hypoteesit kokeilleen, jossa haluttaan saada selville miten erillaisten ärsykkeiden lisääminen vaikuttaa vakuutuslääkäreiden ja vakuutusyhtiömyönteisten lääkärien syljeneritykseen. Jotta asiaan saadaan psykologinen taloudellinen muuttuja, pystyy Janne Leinonen itse kontrolloimaan tätä muuttujaa testitulosten manipuloinnin myötä.

Periaatteessa kyse on vain Janne Leinosen kuvitteellisen täydellisestä ja virheettömästä vakuutuslääkärijärjestelmästä, jossa lääkärien tarkoitus on oppia vakuutusyhtiöiden säännönmukaisuuksia, eli mitä tapahtuu jos jokin asia muutuu ja korvauksen maksamiselle ei tuntuisi olevankaan estettä? Kuten Pavlov havaitsi tutkimuksissaan, että koirat alkoivat kuolaamaan kuulleessaan kellon äänen jonka he yhdistivät ruokaan. Tämä teoria sopii myös täydellisesti näihin lääkäreihin, jo pelkkä rahan tuoksu saa heidät kuolaamaan ja kirjoittamaan vakuutusyhtiölle myönteisiä lausuntoja vaikka vammautunut tai sairastunut olisi oikeutettu korvauksiin.

Janne Leinonen myös päätti kaivautua kolostaan tämän vakuutuslääkärijärjestelmän muuttamista ajavan kansalaisaloitteen johdosta ja aloittaa puolustautumistaistelun omaa dynastiaa uhkaavaa ulkoista voimaa vastaan.

Koska kansalaisaloitteessa on kyse siitä, että vakuutus- ja eläkeyhtiöiden lääkärien tulisi jatkossa noudattaa terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muotovaatimuksia lausunnoissaan, on useat eri eläkelaitosten ylilääkärit ja johtajat sekä Finassiala Ry:n lakimies Piritta Poikonen ryhtyneet tahallisesti antamaan väärää kuvaa ja informaatiota sen aiheuttamista kustannuksista mikäli kansalaisaloite menee läpi eduskunnassa, nyt tähän porukkaan siis liittyi myös Valtiokonttorin Janne Leinonen.


Tämä tahallisesti virheellinen tiedottaminen kuvastaa sitä pakokauhua joka tällä hetkellä vallitsee vakuutu- ja eläkeyhtiöissä.

Janne Leinonen myös yritti parhaansa mukaan selittää miksi vakuutuslääkärien kannanotot ovat sisällöltään ”kevyempiä” Mutta lopuksi ampui kuitenkin itseään nilkkaan kertoessaan, että vakuutuutuslääkäreillä on myös vastuu lausunnoistaan. Tämä lieneen tarkoittaa tuloksellista vastuuta lausuntopalkkoin maksajaa kohtaan.

Janne Leinonen myös arvostelee kansalaisaloitteen kekijän näkemystä, siitä että vakuutuslääkäreillä olisi lainsuojaama oikeus tehdä päätöksiä ilman vastuuta lausunnoistaan.

Saanen muistuttaa sinua Janne Leinonen, että tämä lainsuoma oikeus on olemassa ja se on ihan lakiin kirjattu, juuri tämän epäkohdan johdosta tämä kansalaisaloite on tehty ja luovutetaan eduskunnan puhemiehelle Paula Risikolle 18.4.2018.

Kehuit myös tätä Sosiaali- ja terveysministeri Mattilan asettamaa vakuutuslääkärijärjestelmän kehittämisen neuvottelukunta ja sen vetäjäksi on valittu Outi Anttila. En sinänsä pidä ihmeenä että kehuit tätä samoin kuten monet vakuutus- ja eläkeyhtiöiden edustajatkin ovat jo aikaisemmin tehneet.

Minä itse pidän tätä Outi Anttilan valintaa suorastaan haistatteluna meitä vammautuneita ja sairastuneita kohtaan. En tiedä pidättekö te jotka tämän valinnan taustalla olette meitä ihan tyhminä vai onko kyse vain siitä että tällä halutaan varmistaa se, ettei kansalaisaloite mene koskaan läpi?

Tässä vähän taustaa, Outi Anttila toimii / toiminut jo pitkään erillaisissa lautakunnissa, kuten tapaturmalautakunta, työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta ja STM:n vakuutusosaston ylijohtaja. Outi Anttilan aviomies Taisto Hujala on IF vavuutusyhtiön lakimies, Taisto Hujalalla on ollut / on lukuisia vakuutusalan lautakunta- ja luottamustehtäviä kuten. potilasvahinkolautakunnan jäsen, vakuutuslamiesyhdistyksen puheenjohtaja, tapaturma-asian korvauslautakunta sekä liikennevakuutusyhdistyksen vahinkojaoston jäsen.

Taisto Hujalan luottoasiantuntijalääkärinä toimii Jari Honkaniemi, joten Outi Anttila on täysin esteellinen toimimaan tämän perustettavan neuvottelukunnan vetäjänä.

Sitten mitä tulee Janne Leinonen mainitsemaasi syy-seuraus-suhteeseen, käytit esimerkkinä kaatumista josta puuttuu odottamaton ulkoinen tekijä, tämä tarkoittaa mielestäsi sitä, että tapaturma ei tällöin välttämättä kuulu tapaturmavakuutuksen piiriin. Mitä tämä tarkoittaa, niin kuin Suomeksi?

Eli jos vakuutettu kaatuu ja lyö päänsä odottamattoman ulkoisen tekijän puutteen johdosta, vakuutettu saa aivovamman ja on mahdollisesti, ehkä, ei muista tajuton. Tarkoittaa tämä sitä, että kyseessä ei ole tapaturma eikä vakuutusyhtiö ole korvausvelvollinen miltään osin?

Janne Leinonen myös sanoi, että jos joku ehdottaa jotain millä tämä epäluottamus vakuutuslääkäreitä kohtaan voitaisiin korjata, niin voin kertoa että olen useasti ehdottanut seuraavan kaltaista toimenpidettä. Vakuutuslääkärijärjestelmän tulee purkaa muutoksenhakulautakunnat ja tilalle perustettaisiin täysin riippumaton muutoksenhakuelin, joka arvioisi vammautuneen tai sairastuneen hoitavan lääkärin lausuntoja ja vakuutuslääkärien lausuntoja.

Tämä muutoksenhakuelin voisi tarvittaessa kutsua vammautuneen tai sairastuneen tutkimuksiin lisäselvyyden saamiseksi. Muutoksenhakuelimen päätökset olisivat sitovia.

Riippumattomuus taattaisiin vaihtuvalla kokoonpanolla ja sidonnaisuus-selvityksellä sekä kyseisen vamman tai sairauden erikoislääkäreillä.

Mutta mikä oli Paavo Teittisen osuus?

Palaan jälleen tähän Helsingin Sanomien saneltuun uutisointiin jossa Paavo Teittinen kertoi sadoista vääristä aivovammoista, en tiedä ymmärsikö Paavo Teittinen mitä on julkaisemassa ja hyväuskoisuuttaan luotti vakuutusyhtiöiden ja näiden tiettyjen lääkäreiden ”faktaan” vai oliko hän alusta asti mukana juonessa?

Yhtä kaikki, olen lähettänyt postia Helsingin Sanomien päätoimittajalle ja kuten odotettua, ei vastausta kuulunut. Se mitä halusin saada selville tuolla lähettämälläni postilla, oli se että ovatko he oikeasti vain uskoneet vakuutusyhtiöiden ja näiden tiettyjen lääkärien törkeät valheet, vai ovatko he päättäneet lähteä kamppanjoimaan vakuutusyhtiöiden puolesta?

Koska mitään vastausta ei tuolta päätoimittajalta kuulunut ja se puhukoot puolestaan.

Tässä tekaistussa uutisessa käsiteltiin myös Validian sisäistä selvitystä näistä ”vääristä diagnooseista” jonka Kristiina Silver oli tilannut Tays:n neurologian erikoislääkäriltä Jukka Peltolalta jolta ei löydy juuri mitään meriittejä aivovammojen ja niskavammojen hoidosta tai tutkimuksesta. Kuitenkin

Jukka Peltolan tarkoituksena oli tutkia Helena Huhmarin tekemiä aivo- ja niskavamma diagnooseja.

Jukka Peltolan väitetty puolueettomuun on aivan käsittämätöntä. Vakuutusyhtiöiden ”asiantuntija” aivovammajutuissa hääräilevä neurologian erikoislääkäri ja Neurobiologian desentti Jari Honkaniemi joka on tunnetusti Helena Huhmarin verivihollinen ja on yrittänyt lukemattomia kertoja mustamaalata Huhmaria ennenkin.

Se mitä Helsingin Sanomat ei kertonut on se, että Jari Honkaniemellä on erittäin läheiset suhteet Jukka Peltolaan Tampereella sijatsevan Neurokeskus nimisen yrityksen kautta, jossa nämä veljekset yhdessä toimivat.

Toinen mikä Helsingin Sanomilta jäi mainitsematta oli se, että tämä Validian sisäinen selvitys valmistui jo Helmikuussa, muuta Validia ei julkaissut sitä vasta kuin tämän Paavo Teittisen tekemän valeuutisen yhteydessä, se mikä tuosta selvityksestä tekee oudon on se, että Jukka Peltola ei haastatellut Helena Huhmaria ollenkaan vaikka hänen takiaan tämä ”Selvitys” tehtiin.

Tosiasia Huhmarista on se, että hänellä on kiistattomasti Suomen paras ja kattavin kaularankavammojen asiantuntemus. Huhmar on erittän kysytty luennotsija esimerkiksi Ruotsissa ja Huhmarin vastaanotolle on hakeutunut kymmeniä kaularankapotilaita useista pohjoismaista.

Ainoa tämän vakuutusyhtiöiden ja tiettyjen vakuutusyhtiömyönteisten lääkärien syy mustamaalata Huhmar on se, että hän on tullut todella kalliiksi vakuutusyhtiöille ja tämän johdosta nämä edellä mainitut tahot ovat todella raivoissaan ja haluavat mustamaalata Huhmarin keinolla millä hyvänsä.

TAYS:n lääkärit Johanna RellmanJari Honkaniemi ja ”Puolueeton” Jukka Peltola ovat todella katkeria Huhmarille, kun hän on korjannut vammautuneen diagnoosia joka TAYS:ssa on tahallisesti alidiagnojsoiti.

TAYS myös mielellään leimaa aivovammautuneet ”hulluiksi” koska eivät ole ymmärtäneet, että moninainen oireilu johtuu aivovammasta. Tämän kaltaiset virhediagnoosit ovat järkyttäviä ja seuraukset ovat usein erittäin vakavat.

Myös KELA teki Validiasta selvityksen joka lähinnä koski yksilöllistä insure kuntoutusta. KELA ei selvityksessään löytänyt mitään vakavaa huomautettavaa Validian kuntoutuksesta ja tämä on johtanut siihen tilanteeseen, että nämä Helsingin Sanomien valeuutisen tehneet lääkärit ovat kaivaneet suurennuslasilla kohdan tästä KELA:n selvityksestä, jossa mainitaan kaularankaortoosi ja tämä on nyt saatu näyttämään vakavalta rikkeeltä.

Onneksi tästä Helsingin Sanomien ns uutisoinnista on tehty useita kanteluita JSN:ään ja samalla varmaan selviää onko Paavo Teittinen vedetty mukaan tähän vai onko sekä Paavo että päätoimittaja tietoisia tästä valheellisesta uutisoinnista.

Niin nämä Pavlovin koirat taas räksyttävät Janne Leinosen hypoteesisen dynastian pelastamisen puolesta.

Lopuksi mainittakoot Janne Leinoselle, että tämä mainitsemasi pieni joukko vakuutuslääkärijärjestelmään tyytymättömiä kansalaisia käsittää useita kymmeniä tuhansia vammautuneita ja sairastuneita, joten emme ole mikään ”pieni” joukko.

https://blogit.iltalehti.fi/nico-ojala/2018/04/12/pavlovin-koirat-raksyttaa/

////   Nico Ojala

¤#&%¤#&%¤#&%¤#%&¤#

Mini-esimerkki tuokin….eli mitä on demokratiavaje…..samoin kuin se vastakkainasettelu, mistä paljon kohkataan — ja ettei sitä olisi …tai pitäisi olla.   No missäpä tällaisen vakuutuyhtiöiden MÄTÄ-toiminta muualla luuraa, kuin demokratian näkymättömissä.   Kansasta luultavimmin 99.99999 % porukkaa on sitä mieltä, ettei moista vedätyslaitosta ja linjaa tarvita eikä haluta—kuin on kyseinen vakuutuslääkärijärjestelmä.  Kannattajia ei voi olla kuin porvaripuolen päättäjäpuolella ja tuolla eri hallinnon yläportailla….ja se porukka ei koko maan mittakaavassa ole paljoa. Kourallinen.      Eli, minne kummaan hukkuu tällaisessakin asiassa selkeän enemmistön tahto ja halu.    Kuka lie kehtaa  kertoa kuuluvansa porukkaan, kuka haluaa, että vakuutuksen ottajille ei maksettaisi oikeudenmukaisuuden ja totuuden mukaan. ??      Niitä kyllä näyttää tuonkin jutun mukaan löytyvän.       Harva toki työntää nimeään esiin ihan ensimmäisenä.    Eikä meinannut alunperin löytyä koko lääkärikunnan nimilistaa…ennenkuin pykälien kautta pantiin pakolla näkymään.  Julkiseksi.     Että kuka ja ketkä lääkärit siellä hääräävät.     Heidän uransahan roikkuu tuollaisen pestin jälkeen enää vain kyseisten romulaitosten varassa — ja voisi olla aikamoinen kato tuolla edes privaattipuolen pörriäisasemilla.      Virkaheittoja heppuja vakuutusyhtiön jälkeen tuo saastaporukka….eli vakuutusyhtiölääkärit.    Kukaan täyspäinen sairas kansalainen ei koske pitkällä tikullakaan.

Single Post Navigation

Comments are closed.