matkalla pään sisällä……..

kaikki liittyy kaikkeen…

Näin perusturvaa aiotaan uudistaa: Enemmän rahaa käteen, jos menet töihin – “Byrokratia ja pompottelu vähenisi”(Yle) -2018

Eriarvoisuuden torjuntaa pohtinut työryhmä ehdottaa, että sosiaaliturvan minimietuudet yhdistettäisiin yhdeksi tueksi. Järjestelmää muutettaisiin myös niin, että tuensaajan ansaitsema palkka lisäisi aina hänelle käteenjäävän rahan määrää.

Eriarvoisuustyöryhmä toteaa mietinnössään, että nykyinen järjestelmä lukitsee sosiaaliturvan asiakkaita työmarkkinoiden ulkopuolelle ja aiheuttaa sosiaaliturvariippuvuutta.

Siihen ovat syynä muun muassa perusturvaetuuksien viidakossa piilevät kannustinloukut. Ne leikkaavat edunsaajan tukia, aina kun hän saa tuloa pätkätöistä. Tämän takia työssäkäynti ei kasvata edunsaajan käteen jäävää rahamäärää juuri lainkaan.

Eriarvoisuustyöryhmän puheenjohtaja, professori Juho Saari sanoo, että nykyisessä perusetuusjärjestelmässä on kolme pahaa valuvikaa: Järjestelmä on sirpaleinen, se ei kannusta ja ihmiset putoavat tukiverkkojen läpi.

– Perusturvalain ydinajatus on se, että laki estää ihmisiä putoamasta viimesijaiselle turvalle, eli toimeentulotuelle, selittää Juho Saari.

Minimietuuksien yhdistäminen

Nykyisessä sosiaaliturvajärjestelmässä on paljon harkinnanvaraisia, erilaisten syiden perusteella asiakkaalle maksettavia tukia. Niitä maksetaan esimerkiksi sairauden, kuntoutuksen tai äitiyden perusteella.

Nuo kaikki tuet ovat miltei saman suuruisia, mutta etuuksien määräytymisperusteet poikkeavat toisistaan. Tästä syystä sosiaaliturvan asiakkaan on vaikea ennakoida esimerkiksi sitä, mitä tuelta toiselle siirtyminen vaikuttaa hänen tai hänen perheensä toimeentuloon.

Eriarvoisuustyöryhmä esittää, että tuollaisten tasamääräisten tukien määräytymisperusteet samankaltaistettaisiin ja etuudet yhdistettäisiin yhdeksi ainoaksi tueksi.

Perusturvasäädökset koottaisiin yhteen lakiin

Jos eriarvoisuustyöryhmän ehdotukset toteutuvat, perusturvan minimitason etuudet kootaan vaiheittain yhteen lakiin. Perusturvalaki sisältäisi tällöin muun muassa toimeentulotuen, työttömän peruspävärahan, työmarkkinatuen, sairauspäivärahan, vanhempainpäivärahan ja asumistuen säädökset.

Kelan roolia tukien maksussa on tarkoitus kasvattaa entisestään. Työryhmä ehdottaa, että Kela saisi myöntää perustoimeentulotukea nykyistä enemmän.  ??????

Etuuksien yhdistäminen ja tukijärjestelmän yksinkertaistaminen helpottaisi Juho Saaren mukaan heti perusturvalla olevien ihmisten elämää.

– Heidän elämäänsä liittyvä byrokratia ja pompottelu vähenisi. Jatkossa Kela voisi myöntää nekin etuudet, jotka kunta joka tapauksessa myöntäisi myöhemmin. Kela laskuttakoon kulut kunnilta. Ihmisiä on turha juoksuttaa kahdella luukulla.

Perusturvalaki -grafiikka
Hilppa Hyrkäs / Yle Uutisgrafiikka

Valmis perusturvalaki sisätäisi neljä osiota: Perusosan, asumistuen, turvaosan ja korvaukset. Perusosaa maksettaisiin työttömyysetuuteen oikeutetuille henkilöille.

Se tarkoittaa, että tuen hakijan työnhaun olisi oltava voimassa ja hänen tulisi olla sitoutunut vastaanottamaan kokopäiväistä työtä. Perusturvan perusosa olisi 697 euroa kuukaudessa.

Uusi laki sisältäisi nykyiseen tapaan myös sanktiot työstä kieltäytyville. Uutta olisi se, ettei ehtoa laiminlyönyttä rangaistaisi epäämällä häneltä koko työttömysetuutta. Tarkoitus on, että etuuden perusosan voisi saada laiminlyönneistä huolimatta.

Perusturvalain turvaosan avulla varmistetaan henkilön tai perheen ihmisarvoisen elämän kannalta välttämätön toimeentulo. Turvaosa vastaisi nykyistä perustoimeentulotukea. Turvaosalla korvattaisiin esimerkiksi tarpeelliset terveuýdenhoitomenot ja asumistuen ylittävät asumiskustannukset.

Perusturvalain korvausosaan sisältyisi helposti todettavia erityiskorvauksia, joiden määräytyminen ei sisällä harkintaa. Tällaisia ovat esimerkiksi lapsilisät ja sairausvakuutuskorvaukset.

Perusturvalain toteutuminen toisi muutoksia asumistukiin. Tuen saajien taloudellinen tilanne ja erityisolosuhteet on määrä huomioida nykyistä paremmin ja eläkkeensaajien asumistuki on tarkoitus yhdistää yleisen asumistuen kanssa.

Juho Saari arvioi, että perusturvalain laatimisen ensimmäinen vaihe olisi toimeentulotukisäädösten uudistus.

– Se on kohtuullisen selkeä osio. Sitten, kun siirrytään yhdenmukaistamaan etuuksia, työ muuttuu haasteellisemmaksi. Uudistuksen toteuttamisen pitäisi kuitenkin olla sekä poliittisesti että hallinnollisesti mahdollista.

Laki kannustaisi työhön ja vähentäisi byrokratiaa

Eriarvoisuustyöryhmä esittää perusturvan uudistamista siten, että työkeikkojen vastaanottaminen olisi toimeentulotuen saajalle nykyistä mielekkäämpää. Työryhmä esittää uudistusta toimeentulotuen ja ansiotulojen yhteensovittamisen tapaan.

Käteenjäävän tulon korotaminen tapahtuisi nostamalla ansiotulovähennystä 20:prosentista 30 prosenttiin. Perusturva-asiakkaan työtulojen kasvaessa hänelle maksettavat etuudet pienenisivät asteittain. Uudessa järjestelmässä työn teon lisääminen kasvattaisi kuitenkin aina edunsaajan käteenjäävää tuloa,vakuuttaa Juho Saari.

– Kyllä se tekee sen. Siihen rakennetaan sellainen lineaarinen malli, että työ on aina kannattavampaa kuin sosiaaliturvalla eläminen.

Laki perusturvasta vähentäisi minimietuuksien syyperusteisuutta ja harkinnanvaraisuutta. Siksi se voisi olla askel kohti syvällisempää sosiaaliturvan rakennemuutosta.

Seuraava askel tuollaisessa rakennemuutoksessa voisi olla johtaa esimerkiksi perustuloon tai negatiiviseen tuloveroon perustuvaan järjestelmään. Eriarvoisuustyöryhmä ei ottanut kantaa niistä kumpaankaan.   / YLE

/&#¤(#%¤&(%¤#%###

Rationalisointi on siitä kiva juttu tekijälleen, että työ vähenee ja rahaa säästyy, kun ei tarvi käsitellä tuen hakijoita yksilöinä.     Kelan työntekijät ovat lähinnä numeropellejä, kenellä ei ole kokemusta  sosiaalityön inhimillisestä puolesta, kuten on sossulla (vaikka sitä onkin haukuttu kautta aikain)   Mutta kahdesta jos pitää valita, niin onhan nyt sossulla joku haju siitä, missä mennään.     Nyt on jo muutoksen myötä saatu kivasti hukkumaan jonnekin entinen ns harkinnanvarainen tuki…..ja kai sille keksittiin uusi nimi, kuten vähän kaikelle nykyään – ja saadaan kuva hämärtymään ja etuja poistettua.     Nyt siis halutaan panna  koko jengi samaan lokeroon , että kaikki “olisi helpompaa ja pompottelu poistuisi” ??  no jaa.  

Ihan “ennenvanhaan”   oli tilanne se, että sossu maksoi mökin mummolle jos toisellekin esim sanomalehden tai tv-luvan.   Joku sai talven puut mökilleen ja toinen sitten jotain kolmatta.  Jokainen tuen hakija käsiteltiin yksilönä.    Ei tänä pänäkään ole sama, kuka mitäkin tukea tarvitsee, koska tuen hakijat ovat eri asemassa.   Siinä on höpönlöpöä taas nämä yhdenvertaisuuspulinat.   Joku nuori kolli, kuka asuu kilometrin päässä vanhemmistaan, käy ajelemassa isukin bemarilla silloin tällöin — saa rahaa kotoaan milloin haluaa ym  — ja sitten versus vanha mummo/vaari jossain peräkylän tuppukylässä, kylmä talo ja kaupunkiin 40kilsaa…-kauppaan 5…jne.   Puutteet ovat toiset, eikä siinä ole tarvista millekään tasarahoille.   Kyse on tilanteen mukaan — ja sitähän sossu on tähän asti jotenkin tehnyt – mutta Kelasta ei siihen hommaan ole.   Eikä artikkelissa mainitusta pakettiratkaisusta.   Homma kuulostaa kovin nätiltä noin siltään, mutta noissa piilee erinäisiä karikoita, kuten juuri erilainen tuen tarve. 

    Kelan torvimaisista päätöksistä on jo omaakin kokemusta, joten tietää mistä puhelee tässä.    Viime vuonna tuli  x-tarpeeseen sossusta harkinnanvaraisena — (lääkärin määräys) — mutta tänä vuonna Kelalta kylmää kättä – adios…ei tipu.       Ja tässä kohtaa hakijan tulot eivät ole muuttuneet,  vaan linja on muuttunut– eli se sossun ja Kelan linja on hakeutunut eri urille, vaikka kyse lie piti olla vain töiden siirrosta.    Ei jäänyt siihen.        Eli, ei mitään aihetta lopettaa harkinnavaraista tukea…ja lisäksi että sossu ottaa takaisin tuon nimenomaisen nimikkeen, koska Kela ei ymmärrä kuin laskukoneen päälle– ja ihmisten käsittelyä ei hoideta koneilla…ainakaan tuen myöntämisperusteiden kanssa.   Sitä varten ei ole vielä tietokonetta.

Ja jos puhutaan eläkeläisistä tai toimeentulotuella pelkästään elävistä – niin on jo syytä korjata, tarkistaa ja tarkentaa ==== suurentaa – sitä toimeentulotuen määrää.   Se on laahannut perässä jo ties 10vuotta tai mitä lie.   Mikään ei lie paperissa muuttunut, kuten se laskennallinen olettamakin.   Ja kuten tuolla aiemmin puhetta….tietokone ja puhelin otettava jotenkin mukaan inhimilliseen laskenta-tapaan sen toimeentulotuen perusosan kanssa.      Kelan nykyään…ja sossun ennen siis —   käsitys siitä, mitä sillä perusosalla saa aikaan, oli vähän harhainen — vähän kuin että näkee jeesuksia pizzassa.  

   Köyhä näkee ihan näkyviä rahoja kädessään…ja se minne ne uppoavat.   Perusosa ei ole mikään toimiva mantra, minne aina voidaan viitata, vaikka tuen hakijalla olisi kuinka paljon tarpeellisia menoja.   Sossun vakiovastaus on “kuuluu perusosan piiriin”.    Ja sitten kun sadasta tuen hakijasta ehkä jos 30valittaa…(en tiedä mutta luulen harva) — niin jos niistä siellä kumileimasin lautakunnassa yksikään menee läpi — niin valtio, kunta voittaa taasen yli 70kertaa++nuo loput ei-läpi menneet valitukset.    Että aina kotiinpäin noissa päätöksissä, se on varma se.  Tilastotieto toki olemassa.      Joten oikeusturva siltäkin osin romuna tässä maassa, kuten monessa.

Mikäli tällaiset perusmallit tulevat voimaan – niin voisi olettaa ja kuvitella, että ne koskevat Suomen kansalaisia, eivätkä  muuttolintuja sieltä täältä pitkin palloa, ketkä vain jonkun matkan tänne onnistuneet  saamaan  = ulkomaan elävät reppureissaajat. ??       Sipilähän heidät tänne on kutsunut……ja tänäänkös se taisi Supo kertoa vähän tilastoja seurattavista terroristi-linkeistä” — joten Sipilältä voisi taasen kysyä, että haluaako hän Suomen terroriuhkan tason  nostoa vielä jatkaa sillä, että rajat ovat auki ja sepposen selällään.  Paluulennnot eivät oikein tahdo sujua, eli vähän siihen poliisiin ja viranomaisiin vauhtia voisi toivoa.   Sipilän oma kodin ovi ei taida ollakaan enää auki kuulemma.  Kiitos siis näistä vaaramomenteista sinne minne kuuluukin, ainakin ykkös-ymmärtäjälle, saarnamiehelle,  mutta eiköhän ne pari muutakin heppua hallituksessa  jotain kiitosta ansaitse.   Saatu Suomi jakamaan oman  kansan rahaa pitkin kyliä.

 

Single Post Navigation

Comments are closed.