Neandertalinihmisten ja nykyihmisten välisestä sukupuolisesta kanssakäymisestä on saatu entistä tarkempaa tietoa, kertoo Phys.org-sivusto. Uusin tutkimus on löytänyt kaksi ajankohtaa, jolloin nämä ihmislajit risteytyivät keskenään, kertoo Trends of Genetics -julkaisussa ilmestynyt artikkeli.

Ensimmäinen yhteys ajoittuu noin 50 000-60 000 vuoden päähän ja uudempi noin 37 000 vuoden taakse. Nykyihmisissä on Saharan eteläpuolista Afrikkaa lukuun ottamatta 1-4 prosenttia neandertalinihmisten geenejä.

Samassa tutkimuksessa havaittiin myös, että Euraasiassa eli suunnilleen nykyisen läntiseltä Venäjältä Eurooppaan ulottuvalla alueella eli 35 000-45 000 vuotta sitten ainakin neljä geneettisesti hyvin erilaista populaatiota. Osalla heistä on jälkeläisiä nykyäänkin, mutta osalla sukulinja on loppunut.

Eri aikakausilta tehdyt löydöt osoittavat, että ihmisryhmät ovat liikkuneet kymmenien vuosituhansien aikana vilkkaasti Euraasiassa. Maantieteellisesti aivan äärilaidoilta on löytynyt samaa geeniperimää.

Populaatiot ovat myös jakautuneet moniksi pienemmiksi ryhmiksi. Geenitutkimuksen ja tietotekniikan kehitys tuo yhä tarkempaa tietoa ihmisryhmien vaiheista. Myös kansainvälinen yhteistyö geenitutkimuksen alalla on vilkasta.

https://tekniikanmaailma.fi/nykyihmiset-risteytyivat-neandertalinihmisten-kanssa-ainakin-kaksi-kertaa-viimeksi-37-000-vuotta-sitten-kertoo-tutkmus/?shared=821604-630fc42c-500