Suomalaismies sai rajun nenäverenvuodon Ruotsin Haaparannassa maaliskuussa.

Mies käännytettiin pois Tornion terveyskeskuksesta, koska terveyskeskuksessa ei ollut miehen tarvitseman hoidon vaatimia välineitä.

Mies käännytettiin pois Tornion terveyskeskuksesta, koska terveyskeskuksessa ei ollut miehen tarvitseman hoidon vaatimia välineitä. (NINA SUSI / LAPIN KANSA)

Nenäverenvuodon saanut mies kuljetettiin ambulanssilla Suomen puolelle Tornioon, josta lääkäri tapaamatta potilasta lähetti tämän takaisin Haaparantaan. Syynä olivat puutteelliset hoitovälineet, jolloin lääkäri katsoi, ettei Torniossa asiaa voida hoitaa.

Mies kanteli eduskunnan oikeusasiamiehelle, joka marraskuussa tulleessa päätöksessä moittii Tornion terveyskeskuksen toimintaa.

Oikeusasiamies katsoo käytännössä, että Tornion terveyskeskus on rikkonut terveydenhuoltolakia siltä osin, että hoitovälineistö ei ole ollut ajan tasalla, mikä on johtanut siihen, että hoidon laatu ja potilasturvallisuus olisivat olleet asianmukaisella tasolla.

Päätöksen on allekirjoittanut oikeusasiamies Petri Jääskeläinen.

Ei tavannut hoitohenkilökuntaa

Oikeusasiamiehelle kannellut mies oli saanut ilman ennakko-oireita rajun ja suihkuavan nenäverenvuodon Haaparannan Ikea-myymälässä, jonka ensiapuryhmä soitti paikalle ambulanssin verenvuodon muututtua hallitsemattomaksi.

Vuoto jatkui ambulanssihenkilökunnan ensihoidosta huolimatta vuolaana Tornion terveyskeskukseen saakka, jonka päivystykseen mies halusi itsensä kuljetettavan.

Torniossa lääkäri ei ottanut potilasta vastaan, koska Torniosta ei löytynyt sopivia välineitä hoitaa vakava nenäverenvuoto. Haaparannan terveyskeskuksessa sellaiset olivat.

Torniossa potilas ei tavannut hoitohenkilökuntaa lainkaan paitsi tietysti häntä kuljettaneen ambulanssihenkilökunnan.

Johtava lääkäri moittii toimintaa

Haaparannassa verenvuoto saatiin tyrehdytettyä ja mies siirrettiin yöksi sairaalaan, josta hän kotiutui seuraavana päivänä.

Oikeusasiamiehen mukaan Tornion terveyskeskuksen päivystävän lääkärin olisi pitänyt tutkia nenäverenvuotopotilas henkilökohtaisesti ja varmistaa tämän turvallisuus ennen lähettämistä toiseen paikkaan.

Tornion terveyskeskuksen johtava lääkäri sanoo samaa kuin oikeusasiamies eli terveyskeskuksessa ei ollut menetelty asianmukaisesti.

Myöskään potilasasiakirjoja Tornion terveyskeskuksessa käynnistä ei tehty.

Välineistötilaus ei mennyt perille

Syy potilaan käännytykseen oli todellinen eli Tornion terveyskeskuksesta ei löytynyt niin sanottua takatamponaatiovälineistöä, jolla nenäverenvuoto tyrehdytetään.

Välineistö kuuluu terveyskeskuksen normaalivarustukseen, mutta tuolloin niitä ei Torniossa ollut, vaikka niitä oli tilattu. Tilaus oli hukkunut jonnekin.

Oikeusasiamies toteaa päätöksessään yleisesti, että päivystystä toteuttavassa yksikössä on oltava riittävät voimavarat ja osaaminen, jotta hoidon laatu ja potilasturvallisuus toteutuvat.

Lisäksi päätöksessä sanotaan, että päivystyspisteistä päätettäessä on otettava huomioon alueen ensihoitopalvelu, päivystyspisteiden väliset etäisyydet sekä väestön palvelutarve.