matkalla pään sisällä……..

kaikki liittyy kaikkeen…

Olikohan Sipilä lueskellut vähän Gogolin kuolleita sieluja iltasella?-2017

Professori huomasi todella kumman jutun hallituksen kohuesityksessä: Työvelvoite nyt jo eläkkeellä oleville 7000 lääkärille?

( No2need;;; Sipilän lääkärit eivät vielä ole sentään “sieluja”….mutta jos eläkkeellä – niin vaikea heitä on kyllä työkelpoisiksi tilastonumeroiksi sinne Soteen  laskea.    Missäköhän unenkävelyreissuilla ja rengasmatkoilla Sipilä on taas hiihdellyt.  Meillä alkaa yksi sun toinen hommeli mennä vähän erikoiseen suuntaan tämän soten ja maakuntapulinoiden kanssa )

/&(/&(

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin hallintoylilääkäri ja Helsingin yliopiston terveysoikeuden professori Lasse Lehtonen on analysoinut hallituksen sote-esitystä useissa blogikirjoituksissaan.

Lehtonen on mukana terveydenhuollon kehittämisessä muun muassa sosiaali- ja terveysministeriön asettamassa sote-uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon tuen asiantuntijaryhmässä.

Lehtonen pohtii uudessa kirjoituksessaan lääkärien riittävyyttä. Hän muistuttaa, että yksi Sipilän hallituksen sote-uudistuksen terveyspoliittisista tavoitteista oli alun perin parantaa hoitoon pääsyä perusterveydenhuollossa.

”Luinkin suurella mielenkiinnolla hallituksen valinnanvapausesityksen vaikutusarviointia henkilöstön osalta. Pettymykseni oli melkoinen, kun en tuosta vaikutusarvioinnista löytänyt kunnollisia lukumääräisiä arvioita siitä, mihin tehtäviin lääkärit uudessa terveydenhuoltojärjestelmässä sijoittuisivat.”

Lehtosen mukaan lääkärien sijoittuminen terveydenhuoltojärjestelmässä on keskeistä koko järjestelmän toimintakyvyn kannalta. Ongelmia hallituksen esityksessä on Lehtosen mielestä kolme.

”Ensimmäinen ongelma aiheutuu jo siitä, että Sipilän hallitus on omassa vaikutusarvioinnissaan laskenut Suomen n. 28 000 lääkärin määrään mukaan myös eläkkeellä olevat 7 000 lääkäriä ja sijoittanut heidät arviossaan julkisen työnantajan palveluksessa oleviksi. Hallituksen vaikutusarvioinnin lähtökohtana oleva lääkäriresurssi edellyttäisi siis (leikillisesti todeten) ilmeisesti myös työvelvoitetta nyt jo eläkkeellä oleville lääkäreille.”

Toinen ongelma aiheutuu Lehtosen mukaan siitä, että perustuslakivaliokunnan kesäkuisessa lausunnossa edellytettiin, että julkisen vallan on koko ajan pystyttävä turvaamaan riittävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut eikä vastuuta riittävästä tuotantokapasiteetista voi siirtää kokonaan yksityisten yritysten tehtäväksi.

”Tästä aiheutuu käytännössä velvollisuus ylläpitää kahta rinnakkaista järjestelmää. Miten tämä vaikuttaa eri taholle sijoittuvien lääkärien määrään, jää vaikutusarvioinnissa täysin epäselväksi.”

Kolmas sijoittumisongelma aiheutuu valmiuden ylläpidosta, kirjoittaa professori Lehtonen.

”Sairaaloiden ja terveyskeskusten alueellinen järjestelmä on osa sisäisen turvallisuuden kokonaisuutta. Lääkärityövoiman markkinaehtoinen sijoittuminen entistä enemmän suuriin kaupunkeihin, joissa palveluille on kysyntää, vaarantaisi tämän tehtävän. ”

https://demokraatti.fi/professori-huomasi-todella-kumman-jutun-hallituksen-kohuesityksessa-tyovelvoite-nyt-jo-elakkeella-oleville-7000-laakarille/

Single Post Navigation

Comments are closed.