matkalla pään sisällä……..

kaikki liittyy kaikkeen…

Kela vain suoraan rosikseen, jos peli vetää(ei lääkekorvauksia)-2017

Kelan päätökset ja toiminta on totaalisen hanurista.   Lääkärin määräämiä lääkkeitä ei hyväksytä, ja kuntalainenko sitten valittamaan ja kantelemaan- ja odottelemaan päätöstä vuoden verran.  Ja ilmeisesti ilman lääkkeitään vuoden verran.      Ei mitään ihmeellistä tässä idioottitouhussa, kun tietää millainen seiväs perseessä-laitos Kela on.           Jos siis vain peli vetää ja löytää kunnon pykälän rikoslaista tai muusta lain välistä, niin homma käräjille.   Vaikka hengenvaaran aiheuttamisesta tai heitteillejätöstä.(muutenhan jutut ovat hallintopuolen hommia, mutta jos nyt siis jotain saa aikaan, niin mieluummin käräjille – koska muut tuppaavat olevan hampaattomia – eivät päätä mistään mitään).  

  Jos vielä köyhä, varaton, luottotiedoton – niin homma ei maksa mitään.   Joku etuus(oikeus)  sentään on jäljellä tässä maassa… tosin se oikeusturva alkaa olla heikoissa sekin.    Oikeutta ei löydy enää kuin rahakkaille.

Kelan jengi on pännänpyörittäjiä ja laskukone päässä, joten heillä ei ole mitään käsitystä sosiaalipuolen hommista , kuten nyt sentään sossulla on ollut sinne päin.  Mutta nyt on ero kuin yöllä ja päivällä.     Tuen hakijoiden tilanne on aihetta selvittää kokonaisuutena,  toimeentulo kaikkinensa  kuten juuri lääkkeidenkin kohdalla.   Ei ole voinut olla eikä voi olla tilannetta – missä muka sossu olisi tähän asti toiminut väärin- ja nyt sitten muka Kela olisikin samassa asiassa tekemässä oikein.      Jos sossu on hoitanut toimiansa tähänkin asti kuten on – niin  Kelan on syytä seurata toimintaa oppipojan malliin, eikä kaivaa esiin konsteja,  millä jokainen köyhä, sairas ja kurja yks kaks toimitetaankin vielä syvemmälle alhoon. Lääkärin reseptissä on tähän asti riittänyt ruksi siinä “sairaudenhoitoon”-kohdassa, joten syytä on riittää vieläkin.  Kela ei päätä potilaan lääkityksestä.   Sitäpaitsi jos lääkkeiden selostuksiin on kaiken lisäksi lisätty kohta, missä todetaan, että ko. lääkettä voidaan määrätä muuhunkin  kuin alkuperäiseen tarkoitukseen – niin jos sekin on väärin tai laitonta, niin on syytä tehdä siitä sitten tarvittavat muutokset sinne minne kuuluu….ja poistaa lääkäreiltä tällainen oikeus.       Nämä hommat alkavat olla tosiaan pikkuhiljaa vähän kuin sekopäiden kynästä lähtöisin.    Toinen käsi ei enää tiedä mitä toinen tekee.    Ja potilasko siitä nyt sitten muka saisi kärsiä.     Kaivakaapa nyt joku tämänkin paskakasan tekijät esiin ….eli missä on  sylttytehdas.  Onko se Kelan ihan oma päämaja, vai jossain muualla.    Kohde on syytä selvittää ja joku saada vastuuseen…sekä vastaamaan.    Siitä, että ihmiset jätetään lääkkeittä. 

Jokaisen Kelan hylky-asiakkaan on syytä tehdä kantelut – JOKAISESTA hylätystä päätöksestä, mitkä ovat ristiriidassa aiempien päätösten (sossu) kanssa.     Tai siis se käräjäoikeus ja kanne, jos vain sopiva pykälä löytyy.   Vastaajaksi kuka lie, Kela tai valtio.    Nimittäin ihan mitä paskaa ei ole syytä ruveta syömään tämän romutoiminnan tuloksena.   Hallitus ja virkamiehet eivät näytä saaneen vielä kansan selkää tarpeeksi köyryyn.     Vielä tapetaan kansaa  olemalla antamatta lääkkeitä.   Onpa aikoihin eletty.  

/#&)%#)/%&#)&/%#####

   HS::::::::::Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslialle on lähetetty kahden viikon aikana toistakymmentä kantelua Kansaneläkelaitoksen lääkekorvauksista.

Kanteluiden mukaan Kela olisi arvioinut uudelleen toimeentuloasiakkaittensa tarvetta joillekin lääkkeille, joita lääkäri on heille määrännyt. Tämän vuoksi jotkut asiakkaat eivät olisi saaneet Kelalta lääkkeisiin tarvittavaa maksusitoumusta, jollaisia kunnat vielä myönsivät ennen kuin perustoimeentulotuen käsittely siirtyi Kelaan vuodenvaihteessa.

Oikeusasiamiehen kanslia aikoo pyytää Kelalta selvitystä asiasta. Kanslia on saanut aiheesta myös runsaasti puhelinsoittoja.

”Tämä on aika hämmentäväkin tilanne. Ihmiset kysyvät, mitä heidän pitäisi tehdä – lääkäri on esimerkiksi määrännyt kipulääkkeitä, mutta Kelan asiantuntijalääkäri on katsonut, että ne eivät ole enää tarpeellisia. Sinänsä lain sanamuoto antaa Kelalle tällaisen mahdollisuuden: toimeentulotuella korvataan tarpeellisena pidettävät lääkkeet”, sanoo kanslian lakimies Tapio Räty.

”Tässä ongelmana on, että toinen lääkäri on jo arvioinut tarpeen. Jos lääkkeelle on jo arvioitu olevan peruste, pitää olla aika vahvat perusteet arvioida toisin. Me pyydämme selvitystä, ja viime kädessä asiaa arvioi oikeusistuin.”

Kelassa kanteluiden aihetta kummeksutaan. Etuuspäällikkö Marja-Leena Valkonen sanoo, että ainoa hänen tietoonsa tullut kantelu aiheesta liittyi tapaukseen, jossa asiakas ei ollut toimittanut Kelaan lääkekorvausoikeuden varmistavaa niin sanottua B-lääkärinlausuntoa.

B-lausunto on lääkärinlausunto, jonka asiakas tarvitsee joidenkin lääkkeiden rajoitetun tai erityiskorvauksen saamiseksi.

Valkonen selittää, että rajoitetusti korvattavien lääkkeiden korvaaminen sairausvakuutuslain mukaan edellyttää Kelan myöntämää lääkekorvausoikeutta tai reseptimerkintää. Lääke ei välttämättä ole korvattava kaikissa hyväksytyissä käyttöaiheissa. Koska toimeentulotuki on viimesijainen etuus, tulee lääkkeen korvausoikeus selvittää ensin.

”Emme ole keskeyttäneet asiakkailta lääkekäyttöä. Olemme joissakin tapauksissa pyytäneet asiakkaalta lääkärin B-lausuntoa edellä mainitun lääkekorvausoikeuden selvittämiseksi”, Valkonen sanoo.

”Myös kalliiden ei lääkekorvauksen piiriin kuuluvien lääkkeiden sekä erityislupavalmisteiden osalta on tarkempaa lääketieteellistä selvitystä pyydetty. Hoitavan lääkärin selvityksestä tulisi ilmetä lääkkeen tai valmisteen tarpeellisuus asiakkaan sairauden hoidossa.”

Valkonen ei halunnut arvioida, paljonko tällaisia selvityksiä on pyydetty. ”Lääkkeiden väärinkäyttöä ei toimeentulotuella tueta.”

Tilannetta mutkistaa Kelan apteekeille helmikuussa antama ohje. Sen mukaan Kela suostuu maksamaan maaliskuun loppuun asti poikkeuksellisesti myös ne rajoitetusti korvattavat lääkkeet, joihin asiakkaalla ei ole ollut korvausoikeusnumeroa, vaadittavaa reseptimerkintää tai rajattua maksusitoumusta. Valkosen mukaan Kela haluaa ohjeella varmistaa lääkkeiden tarpeenmukaisen saamisen maksusitoumuksella.

Kanteluiden perusteella käytäntö näyttää kuitenkin muuttuneen ennen määräajan umpeutumista.

Vaikka kanteluita on tullut juuri nyt, ongelmista lääkkeiden korvaamisessa on puhuttu jonkin aikaa. Helmikuussa Kansan Uutiset kertoi, että toimeentulotukiasiakkailla ja apteekeilla on ollut vaikeuksia selvittää, mitä lääkkeitä Kela korvaa maksusitoumuksella.

Oikeusasiamiehen kanslian Räty muistuttaa, että oikeusasiamies ei voi muuttaa viranomaisen ratkaisuja. Se voi tutkia viranomaisen menettelyä ja sen lainmukaisuutta. Asiakkaan ensisijainen keino epäselvien tapauksien ratkaisemisessa on hakea Kelalta muutosta päätökseen. Mikäli Kelan muutoksenhakua koskeva päätös on kielteinen, asiasta voi valittaa hallinto-oikeuteen.

Valitusprosessi voi kuitenkin kestää pitkään, jolloin Kelan mahdollisesti korvaamatta jättämät lääkkeet voivat tulla toimeentuloasiakkaan itsensä maksettaviksi.

Epäselvyydet Kelan toimeentulotukikäsittelyssä ovat muutenkin ruuhkauttaneet oikeusasiamiehen kanslian.

Vuoden alusta lukien kanslia on vastaanottanut 306 Kelan toimeentulotukien käsittelyyn liittyvää kantelua. Määrä on Rädyn mukaan poikkeuksellinen: vuodenvaihteeseen asti perustoimeentulotuista päätettiin kunnissa, jolloin kanteluita tuli arviolta 150–170 vuodessa. Nyt määrä on kaksinkertaistunut kolmessa kuukaudessa.

”Määrään vaikuttaa myös se, että aiemmin toimeentulotukiasioista pystyi kantelemaan aluehallintovirastoille. Kelasta ei voi kannella aville, joten kaikki valitukset tulevat siis tänne”, Räty sanoo.

Kela on jo antanut selvityksiä oikeusasiamiehen kanslian aiempiin selvityspyyntöihin. Kanslia antaa ensimmäiset ratkaisunsa todennäköisesti maaliskuun viimeisellä viikolla.

”Minulla on tuossa vieressä selvityspino tuossa, ja nyt pitää vähän katsoa, saako sieltä koottua jotain isompaa teemaa, joista yritämme saada ratkaisuja ulos. Se on ensimmäinen erä tammikuun kanteluista, jotka olemme saaneet.”

Tammikuussa kanteluissa korostuivat julkisuudessakin moitittu käsittelyaikojen venyminen lakisääteisestä seitsemästä arkipäivästä. Helmikuussa kanneltiin etenkin asumismenojen tulkinnoista, ja maaliskuussa uutena aiheena nousivat lääkkeiden maksusitoumukset. Kanteluissa on myös lukuisia muita aiheita.

”Asumismenoihin liittyy se, että kunta on aiemmin hyväksynyt toimeentulotukeen oikeuttavana menona tietyn vuokran. Sitten kun käsittely siirtyi Kelaan, Kela on lähettänyt ihmisille kirjeitä, että muuttakaa edullisempaan asuntoon, vaikka kunta on voinut hyväksyä asumismenot vuosikausia”, Räty tiivistää kanteluiden sisältöä.

Etuuspäällikkö Valkonen sanoo, että Kelassa on nyt noin 100 eduskunnan oikeusasiamiehelle jätettyä kanteluasiaa selvitettävänä.

http://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005134387.html

Single Post Navigation

Comments are closed.