matkalla pään sisällä……..

kaikki liittyy kaikkeen…

Potilaan hoitaminen ei ole koskaan laitonta – eikä terveydenhuollon ammattilaisella ole oikeutta ilmoittaa potilaansa paperittomuudesta.(HS)- 2016/12

“””””Suomalaisessa terveydenhuollossa annetaan vastedeskin välttämätön hoito kaikille yhteiskunnallista asemaa kyselemättä, eikä terveydenhuollon ammattilaisella edelleenkään ole oikeutta ilmoittaa muille viranomaisille potilaansa paperittomuudesta.”””””HS


No2:::::   Niinpä.   ELi vähintään sitten   kaksi ammattikuntaa jo, kenellä omat lakinsa….pappiskunta ja lääkärit(hoitajakunta).      Omat sääntönsä  ja  omat koodinsa.       Ehkä lammaskansakin  omine ryhmineen, alkaa tehdä omiaan.


“”””””Maahanmuuton ministerityöryhmän Toimenpidesuunnitelma laittoman maassa oleskelun ehkäisyyn ja hallintaan (16.12.) asettaa ensisijaiseksi tavoitteekseen paperittomien tehokkaan maasta poistamisen. Kaikki muut toimet ovat tälle alisteisia, joten myös hätäapu kytketään osaksi maasta poistamiseksi tähtäävää toimintaa, ”palautusjärjestelmää”.

Terveydenhuollon ammattilaisina meille ovat käyneet tutuiksi paperittomuuteen liittyvät käytännölliset ja inhimilliset ongelmat, joiden ratkaisemiseen toimenpidesuunnitelma ei tarjoa keinoja.

Suunnitelma päinvastoin lisää epäselvyyksiä siitä, kenen vastuulla paperittomuuden syiden selvittäminen on ja miten entiset turvapaikanhakijat ohjataan palautusjärjestelmään. Samalla hämärretään käsitystä siitä, missä kulkee raja viranomaisyhteistyön ja vaitiolovelvollisuuden välillä.

Haluamme muistuttaa, että suomalaisessa terveydenhuollossa annetaan vastedeskin välttämätön hoito kaikille yhteiskunnallista asemaa kyselemättä, eikä terveydenhuollon ammattilaisella edelleenkään ole oikeutta ilmoittaa muille viranomaisille potilaansa paperittomuudesta. Velvollisuus potilaiden tasapuoliseen hoitoon ­perustuu alan vahvaan ammattietiikkaan, Suomen lakiin ja Suomen ratifioimiin kansain­välisiin sopimuksiin.

Potilaan hoitaminen ei ikinä ole laitonta, mutta hoitamatta jättäminen saattaa olla. Terveydenhuoltolakimme kaikille takaama kiireellinen hoito ei rajoitu ainoastaan päivystyksessä annettuun hoitoon tai ministerityöryhmän ”hätäapuun” vaan on käsitteenä huomattavasti laajempi.

Annettavan hoidon kiireellisyydestä ja tarpeesta päättää aina potilasta hoitava ammattilainen; tästä huolimatta työryhmä edellyttää ministeriöltä tulevaisuudessa keittokirjaohjetta kiireellisen ja välttämättömän hoidon määrittelemisestä.

Ministerityöryhmä karttelee termiä ”paperiton” ja puhuu ”laittomasti maassa oleskelevista henkilöistä”. Termillä tarkoitetaan kielteisen päätöksen saatuaan maahan jääneitä turvapaikanhakijoita tai heille syntyneitä lapsia, joita ei voida palauttaa pakkotoimin, koska vastaanottavan maan kanssa ei ole sovittu palauttamisesta.

Uudenlainen paperittomien ryhmä syntyi tietoisesti, kun hallitus esitti lakimuutosta, jossa oleskelulupien edellytyksiä muutettiin ilman palautussopimusten solmimista.

Suomen on noudatettava ratifioimiaan sopimuksia ja hallituksen on vastattava päätöksistään, jotka ovat johtamassa paperittomien määrän kasvuun Suomessa. Missään päin maailmaa ei ole havaittu, että terveydenhuollon epääminen olisi tehokas keino vähentää paperittomuutta tai että terveydenhuolto houkuttelisi paperittomia maahan.

Terveydenhuoltoalan ammattilaisella on vastuu potilaastaan. Vastuumme kantamiseksi toivomme ministeriöiltä ohjeita, joiden noudattaminen on linjassa ammattieettisten velvollisuuksiemme, Suomen lain­säädännön ja kansainvälisten sopimusten kanssa. Terveydenhuolto tai sen epääminen ei ole maahanmuutto- eikä kriminaalipolitiikan väline.””””””””””HS

Heli Salmi

Paula Tiittala

Tomas Lundqvist

http://www.hs.fi/mielipide/art-2000005021592.html

.———————-

Niin, miten  lie, onko paperiton mikään rikollinen tai siihen verrattava, vaikka palautuksesta olisikin lainvoimaimen päötös??.    Mitä tulee hoitajien ja lääkärien salassapitovelvollisuuteen – niin ehkä sitä voi joku kokiella , kun on ampunut itseään pyssyllään omaan jalkaan…ja menee hospitaaliin sen fiksaamaan.  Ja sanoo hoitsulle ja lekurille, että ei sitten syytä kertoa tästä muille.   Kun se “salassapitovelvollisuus”    Näinkös se nykyään menee ???    Ihan hyvä näistä tiedottaa, niin lammaskansa tietää ihan supisuomalaisetkin jotain omista oikeuksistaan..

 

Single Post Navigation

Comments are closed.